Vigh Zoltán

vig-zoltan.jpglevéltáros – Makó

6900 Makó, Batthyány u. 52.

vig.zoltan@freemail.hu

Születési éve: 1953

Munkahelye: Csongrád Megyei Levéltár Makói

Levéltára

Kutatási területe: 18-19. századi közigazgatás

A Csongrád Megyei Levéltár Makói Levéltárában 1975 óta dolgozik, 1983-ban bízták meg az intézmény vezetésével. Tagja a Makó Monográfia szerkesztőbizottságának, és több helytörténeti jellegű társaságnak.

A JATE történelem szakán végzett 1981-ben. Szakdolgozatát „Csanád megye közbiztonsága az újjáalakulástól 1848-ig" címmel írta. A későbbiekben is az 1699-1848 közötti időszak maradt a kutatási területe. A helyi sajtóban és levéltári kiadványokban több cikket jelentett meg e témakörben. 

 Publikációs jegyzék:

1. A város közigazgatása. In: Makó Monográfiája 4. Makó története a kezdetektől 1849-ig. Makó, 1993. 365-377.pp.

2. Návay Lajos politikai jegyzetei 1910-1912. Dél-Alföldi Évszázadok. 2. Békéscsaba-Szeged, 1988. 313 p. (Gilicze Jánossal)

!