VATAI GÁBOR

 Vatai Gábor Születési éve: 1982 5000 Szolnok, Puskás Tivadar krt. 1. vatai.gabor@gmail.com Kutatási terület: Magyarország XVI–XVII. századi története, különös tekintettel a végvári életviszonyokra, valamint a Rákóczi-szabadságharc 1982-ben született Szolnokon. Középiskolai tanulmányait a Verseghy Ferenc Gimnáziumban végezte, ahol 2001-ben érettségizett. 2002-ben felvételt nyert a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakára, ahol 2005 óta együtt dolgozik Bagi Zoltánnal. Az ő irányításával kezdte el a XVII. századi végvárrendszerrel és a végvári élettel kapcsolatos kutatómunkáját, aminek eredményeként 2009-ben jeles államvizsgát tett. Az egyetemen 2004 és 2010 között néprajz szak hallgatója volt, ahol Barna Gábor irányításával Szolnok aprónyomtatványait, azon belül a város gyászjelentéseit vizsgálja. Tanulmányait 2005-től magyar őstörténet speciális képzéssel is kiegészítette, ahol az Arany Horda XIII. századi történetével foglalkozott.

2009 júniusában Budapesten az Erasmus kollégium által szervezett VHM–EthnOriens konferencián szakdolgozati témájából tartott előadást.

2009 novemberében Szegeden az EthnOriens kutatócsoport által szervezett konferencián Nogáj emír politikai pályájáról adott elő.

Publikációs lista

1. Élet a végeken. (A végvári katonaság XVII. századi életviszonyainak és jogállásának vizsgálata). In: Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 4. Szerk.: Bene János–Krankovics Ilona–Mónus Imre–Pozsonyi József–Szabadi István, Debrecen 2009, 15–49.

2. Választási agitáció Pusztamérgesen (1935). (Megjelenés alatt a település százéves évfordulójára készülő tanulmánykötetben)

3. II. Rákóczi Ferenc, az államférfi. Tanulmányok a sárospataki országgyűlés 300. évfordulóján. (Recenzió) Hadtörténeti Közlemények 2009. (CXXII.) 3. szám

4. "Csak az jöjjön katonának…" (A vitézlő rend életkörülményei és motivációja a XVII. század végén). (Megjelenés alatt)

5. A visszafoglaló háború költségei. Balogh István: Szabolcs vármegye terhei a 17. század végén. (Recenzió) (Megjelenés alatt)