TORDAI RITA

r.jpg

főiskolai hallgató, Születési éve: 1983 Kutatási területe: A Jászság és a jászok története
1983-ban született Miskolcon, a helyi Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségizett 2002-ben. Ezt követően 2002-2006 között a Miskolci Egyetem történelem szakát végezte el. Tóth Péter témavezetésével megírt diplomamunkája címe: Jászok a középkori Magyarországon, amelyet 2007-ben védett meg jeles eredménnyel. Jelenleg – 2007  óta – a Szolnoki Főiskola Turizmus-vendéglátás szakos hallgatója. Tudományos munkákkal a közelmúltban, az egyetem elvégzését követően kezdett foglalkozni.

Publikáció

1.  A vasút mint érv a trianoni béketárgyalásokon. In: „Szigorúan ellenőrzött vonatok. A győri Mediawave Fesztivál keretében 2008. április 29-én megrendezett tudományos konferencia előadásai. Bp.-Győr, 2008. Szerk.: Bana József-Katona Csaba. (Mediawave Konferenciák II.) [Megjelenés alatt]

2. A középkori Magyarország jász társadalmáról. In: Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 3., Debrecen, 2008. 179-198.pp.

!