BÓDÁN ZSOLT

bodan-zsolt.jpgetnográfus, történész muzeológus

e-mail: bozsooo@freemail.hu

Munkahely: Corvin János Múzeum, 5700 Gyula, Kossuth L. u. 19.

Kutatási terület: népi etika, dualizmuskori polgári életmód

 1975 július 11-én született Nyírbátorban, középiskolai tanulmányait Nyíregyházán, felsőfokú tanulmányait a Nyíregyházi Főiskola történelem-hittanár, majd a Miskolci Egyetem történelem és a Debreceni egyetem néprajz szakán folytatta. Jelenleg a Debrecenei Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának hallgatója, készülő disszertációjának címe: Polgári életmód – polgári mentalitás. Család-, életmód- és mentalitástörténeti kutatások a gyulai Ladics-hagyaték alapján. 1850–1950.

2002–2005 között mintegy két évet töltött Angliában, ahol lehetősége nyílott féléven keresztül vendégként a Sheffield-i Egyetem Folklore Kutatóközpontjában (NATCECT – National Centre for English Culture Tradition) tartott szemináriumok látogatásra.

2005-től a Gyulai Corvin János Múzeum munkatársa, ahol elsődleges feladata a Ladics hagyaték gondozása és ennek kapcsán a dualizmuskori vidéki polgárság életmódjának kutatása.

 

Publikációs jegyzék

1.  2001 A megesett lány Gyimesben. Néprajzi Látóhatár. 1-4. sz. 333-343.

 2.  2003/a A bitangos legény és a bitang. A törvénytelen gyermek apjának helyzete s a gyermek megítélése Gyimesben. In: Schoblocher Judit (Szerk.): Mi leszünk a jövő kultúrakutatói? Öndefiníció az új évezred küszöbén. A Kárpát-medence néprajz és kulturális antropológia szakos hallgatóinak konferenciája. Domaszék, 2001. szeptember 27-30. Bp.-Pécs. 13-27.

 3.    2003/b Gyimesi guzsalyas. Adatok és gondolatok a próbaházasság kérdéséhez. Ethnographia. 3-4. sz. 285-304.

 4.  2003/c A gyimesi csángók öngyilkossághoz kapcsolódó hiedelmeinek vázlata. Ethnica. V/2. 121-125.

 5.      2004/a Bonfire night. Egy angliai kalendáris szokás bemutatása. Ethnica. VI/2. 43-45.

 6.     2004/b NATCECT. Egy angliai folklór kutatóközpontról. Ethnica. VI/3. 102-103.

 7.   2005/a Néprajzi jegyzetek egy gyimesfelsőloki vízimalomról. Néprajzi Látóhatár. 1-2. sz. 29-44.

 8.  2005/b Az önakasztottak látomásai. Gondolatok a néprajz és pszichológia határterületéről. Ethnica. VII/3. 103-106.

 9.      2007 Néprajzi jegyzetek egy gyimesi kalibáról. Néprajzi Látóhatár 1-2. sz. 51-64.

 10.    2008/a Erkölcs, szerelem, szexualitás. A megesett lány a régi falusi társadalmakban. In: Bakó Boglárka-Tóth Eszter Zsófia (Szerk.): Határtalan nők. Kizártak és befogadottak a női társadalomban. Bp. 316-337.

 11.  2008/b Gyula anno… A gyulai Corvin János Múzeum új állandó kiállítása. Múzeumőr. VI/2. 19-20.

 12.    2008/c Erdős Kamill halálának 46. évfordulójára. Múzeumőr. VI/3. 16-17.

 13.  2008/d „Nem szabad a szentelt földbe bétenni” Az öngyilkossághoz kapcsolódó attitűd viselkedésben megnyilvánuló elemei Gyimesközéplokon. In: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2007-2008. Humán- és Természettudományok. Csíki Székely Múzeum – Pro Print, Csíkszereda, 101-126.

 14.     2008/e Pártok és választások Gyulán 1887-88-ban. In.: Réfi Attila-Sziklai István (Szerk.): Politikai pártok a 19-20. században. Bp. 43-58.

 15.     2009 A magyar parasztság és az öngyilkosság. In.: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve 2009. Szolnok. 321-329.

 Megjelenés előtt álló tanulmányok:

 16. Háztartási naplók egy gyulai polgárcsalád hagyatékában. (Békés Megyei Levéltár konferenciakötete a Ladics családról.)

17.  Egy kortesdal margójára. Képviselőválasztások Gyulán 1887-88-ban. (A Hajnal István Kör 2008 évi konferenciájának kötete)

18. Az öngyilkossághoz kapcsolódó hiedelmek Gyimesközéplokon (A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2009)

19.     A gyulai Ladics hagyaték a világhálón (Múzeumőr)