Tagnévsor

 1. dr. BAGI GÁBOR történész, muzeológus, Szolnok
 2. dr. BAGI ZOLTÁN PÉTER PhD főlevéltáros, a Szegedi Tudományegyetem tudományos segédmunkatársa, Szeged
 3. BALLABÁS DÁNIEL történész
 4. BALOGH DOROTTYA levéltáros, Gyula
 5. dr. BENE JÁNOS PhD megyei múzeum igazgató, Nyíregyháza
 6. BENEDEK CSABA  néprajzkutató – muzeológus
 7. BERNÁTSKY FERENC történész, muzeológus, Hódmezővásárhely
 8. dr. BERTA TIBOR levéltáros, Szeged
 9. dr. BIERNACKI KAROL megyei levéltár igazgató, Szeged
 10. BÓDÁN ZSOLT etnográfus, történész, Gyula
 11. dr. BODNÁR MÓNIKA etnográfus, Putnok
 12. dr. CSATÁRY GYÖRGY PhD főiskolai tanár, Beregszász – Ukrajna
 13. CSETNYÁK JÁNOS programkoordinátor – Hajdúszoboszló
 14. CSOBAI LÁSZLÓNÉ (MUNTEANU ELENA) történész, muzeológus, Békéscsaba
 15. CSÖNGE ATTILA levéltáros, Szolnok
 16. dr. DANI JÁNOS PhD régész, Debrecen
 17. dr. DIÓSZEGI GYÖRGY jogtanácsos, Budapest
 18. dr. ERDÉSZ ÁDÁM PhD megyei levéltár igazgató, Gyula
 19. EVVA MARGIT
 20. FODOR ISTVÁN tanár, levéltár igazgató, Zenta – Szerbia
 21. FORGÓ GÉZA helytörténész, adattáros, Makó
 22. dr. FÜLÖP TAMÁS PhD megyei levéltár igazgató, Szolnok
 23. GILICZE JÁNOS levéltáros, Makó
 24. GOTTFRIED BARNA főlevéltáros, Nyíregyháza
 25. GYARMATI ZSOLT történész, múzeumigazgató, Székelyudvarhely – Románia
 26. dr. GYENESEI JÓZSEF levéltáros, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára
 27. dr. HALMÁGYI PÁL múzeumigazgató, Makó
 28. HENZSEL ÁGOTA levéltáros, Nyíregyháza
 29. HÉJJA JULIANNA ERIKA levéltáros, Gyula
 30. dr. HORVÁTH LÁSZLÓ történész, megyei múzeumigazgató, Szolnok
 31. HUSVÉTH ANDRÁS levéltáros, Debrecen
 32. ILLÉSFALVI PÉTER hadtörténész, muzeológus
 33. KAPÁS JÁNOS ZSOLT történész, kulturantropológus, néprajzos muzeológus, Túrkeve
 34. dr. KAPOSVÁRI GYÖNGYI, KOVÁCSNÉ irodalomtörténész, muzeológus, Szolnok
 35. KATONA CSABA tudományos munkatárs, Budapest
 36. KATONA PÉTER KÁROLY informatikus, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen
 37. KÁDAS ZOLTÁN régész, Szatmárnémeti – Románia
 38. KÉSZ GÉZA levéltáros, Beregszász, Kárpátalja – Ukrajna
 39. KÉSZ PIROSKA levéltáros, Beregszász, Kárpátalja – Ukrajna
 40. KIRÁLY ZOLTÁN gimnáziumi tanár
 41. KIS KRISZTIÁN BÁLINT történész, tanár
 42. KISFALUDY LÁSZLÓ történelem szakos középiskolai tanár, Budapest
 43. KOCSOR JÁNOS történész, muzeológus, Békéscsaba
 44. KOMISZÁR DÉNES történész, Nyíregyháza
 45. KOPÓCS JÁNOS történész, muzeológus, Hajdúböszörmény
 46. KOROMPAI BALÁZS történész, muzeológus, Debrecen
 47. dr. KOVÁCS ILONA főlevéltáros, Debrecen
 48. KOVÁCS JÓZSEF DÉNES történész, muzeológus, Debrecen
 49. dr. KÖVÉR GYÖRGY PhD történész, egyetemi docenst, Budapest
 50. KRANKOVICS ILONA történész, muzeológus, numizmatikus, Debrecen
 51. KUJBUSNÉ dr MECSEI ÉVA megyei levéltár igazgató, Nyíregyháza
 52. dr. LAKATOS SAROLTA történész, főmuzeológus, múzeumigazgató, Nyíregyháza
 53. dr. LOVAS ENIKŐ AMÁLIA PhD könyvtáros, Debrecen
 54. dr. MÉSZÁROS KÁLMÁN PhD történész, Budapest
 55. MIKLÓS PÉTER történész, Szeged
 56. MOHÁCSI ENDRE muzeológus, Nyíregyháza
 57. MOLNÁR SÁNDOR történész, ethnográfus, múzeumigazgató, Vaja
 58. MOLNÁR TIBOR levéltáros, Zenta – Szerbia
 59. MÓNUS IMRE nyugalmazott levéltáros, Hajdúböszörmény
 60. dr. NAGY FERENC megyei levéltár igazgató, Nyíregyháza
 61. NAGY ISTVÁN történész, muzeológus, Hajdúszoboszló
 62. NAGY PÁL nyugalmazott matematika–fizika szakos középiskolai tanár, Debrecen
 63. dr. NÉMET CSABA történész muzeológus, osztályvezető, Gyula
 64. dr. ÖLVETI GÁBOR levéltáros, Debrecen
 65. dr. ÖRSI JULIANNA PhD a néprajztudomány kandidátusa, múzeumigazgató, Túrkeve
 66. PAPP JÓZSEF mikrofilm-technikai főmunkatárs, Debrecen
 67. dr. PAPP SÁNDOR PhD történész, egyetemi docens, Szeged
 68. dr. PETROVICS ISTVÁN történész, egyetemi docens, Szeged
 69. PINTÉR ISTVÁN történész, tanár, könyvtáros, Hódmezővásárhely
 70. POZSONYI JÓZSEF történész, múzeumigazgató, Balmazújváros
 71. dr. RADICS KÁLMÁN megyei levéltár igazgató, Debrecen
 72. SÁFÁR GYULA levéltáros, történész, Gyula
 73. dr. SERES ISTVÁN PhD turkológus, Budapest
 74. dr. SZABADI ISTVÁN PhD Tiszántúli Egyházkerületi Levéltár igazgató, Debrecen
 75. dr. SZABÓ PÉTER hadtörténész
 76. dr. SZÁLKAI TAMÁS történész, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen
 77. SZATHMÁRY ISTVÁN újságíró, sajtóreferens, Szolnok
 78. SZEKERES GYULA etnográfus, múzeumigazgató, Hajdúböszörmény
 79. SZENDINÉ dr. ORVOS ERZSÉBET PhD levéltáros, Debrecen
 80. SZIRMAY GÁBOR építőmérnök, elnök-vezérigazgató, Budapest
 81. SZŐCS PÉTER régész, Szatmárnémeti – Románia
 82. TANYIK JÓZSEF nyugalmazott határőrségi sajtóreferens, Nyírbátor
 83. dr. TOLNAY GÁBOR történész, múzeumigazgató, Mezőtúr
 84. TORDAI RITA főiskolai hallgató, Szolnok
 85. TÓTH ÁGNES levéltáros, Debrecen
 86. dr. ULRICH ATTILA PhD numizmatikus, történész, muzeológus, Nyíregyháza
 87. URBANCSOK ZSOLT levéltáros, Makó
 88. VARJASI IMRE levéltáros, fióklevéltár igazgató, Hajdúböszörmény
 89. VATAI GÁBOR
 90. dr. VÁRKONYI TIBOR ügyvéd, Budapest
 91. VERESS ZSÓFIA muzeológus, Debrecen
 92. VÉGH JÓZSEF
 93. VÍG ZOLTÁN levéltáros, fióklevéltár igazgató, Makó
 94. VINCZE GÁBOR történész, muzeológus

Pártoló tagok:

Stephen Beszedits, Torontó, Kanada

Pozsonyi József, Balmazújváros

Szirmay Gábor, Budapest