Szirmay Gábor

szirmay-g.JPGépítőmérnök,

elnök-vezérigazgató

1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 13.

szirmayg@axelero.hu

Születési éve: 1947

Munkahelye: IFF Ingatlanfejlesztési és Forgalmazási Rt.

Kutatási területe: családtörténet

Szirmay Gábor 1947. augusztus 13-án született Budapesten. Édes­apja Szirmay Géza, édesanyja Fischer Ilona. Általános iskoláit a Hajdú-Bihar megyei Polgár községben végezte 1953-tól 1961-ig. Gimnáziumba az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gim­ná­ziumban járt, és 1965-ben érettségizett. Abban az évben felvételt nyert a székesfehérvári Felsőfokú Földmérési Technikumba, ahol 1968-ban államvizsgázott. Mint földmérő üzemmérnök kezdett dolgozni a Pécsi Geodéziai és Térképészeti Vállalatnál. 1971-ben a budapesti Út- vasúttervező Vállalathoz került, ahol mint tervezőmérnök, irányítótervező, szakosztályvezető, majd osztályvezető helyettesi munkakörökben dolgozott. Közben elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetemet, és 1984-ben építőmérnöki diplomát szerzett.

Az Út- és vasúttervező vállalatnál a magyarországi folyami (Duna, Tisza, Körös) hidak tervezési, építésirányítási és ellenőrzési munkáit végezte. A Vállalat exportmunkái révén, 1976 és 1990 között, két és félévet dolgozott Tunéziában, Algériában, Líbiában és Laosban.

1991-ben a NOVOLIT Építőipari Rt-hez került termelési igazgatói munkakörbe, majd 1994-től 1998-ig a Herkules RT. vállalkozói igazgatójaként, majd Igazgatótanácsi elnökeként dolgozott. Jelenleg az Ingatlanfejlesztési és Forgalmazási Rt-nek (IFF Rt.) az elnök-vezér­igaz­gatója.

1974-ben nősült, felesége Hajdú Sára, aki a szegedi József Attila Tudományegyetemen végzett magyar-olasz szakon. Dolgozott külkereskedelemben, a budapesti Olasz Nagykövetségen, jelenleg szellemi szabadfoglalkozásban nyelvtanár. Egy gyermekük van, Dávid, aki szintén a szegedi bölcsészkaron végzett média és kommunikáció szakon, jelenleg újságíró. Mindhárman Budapesten élnek.

Publikációs jegyzék:

1. HP 35 Elektronikus zsebszámológép használata és alkalmazása geodéziai számítások céljaira. Segédlet UVATERV 1976 (Társszerző)

2. A Szegedi Tisza híd geodéziai munkái. UVATERV Műszaki közlemények 1979. XI. évf. 2. szám 56 p.

3. HP 67 Elektronikus programozható zsebszámítógép geodéziai használata. Segédlet UVATERV 1979.

4. A Szegedi Tisza híddal kapcsolatos geodéziai munkák. Geodézia és Kartográfia 1980. 32. évf. 2. szám 114.p.

5. Műtárgyak tervezéséhez szükséges geodéziai adatszolgáltatás. Segédlet UVATERV 1981.

6. Szvremenni sztoroitelni technologi za ptni mosztove sz tradicionna i lazerna geodezicseszka tra­szirovka. Szófia 1983. Materiali na konferencijata II. csaszt 267 p.

7. Szabadon betonozott hidak építésének geodéziai technológiája. Segédlet UVATERV 1983.

8. Hídépítések geodéziai technológiája. Segédlet Közlekedési Minisztérium Műszaki Fejlesztési Főosztály 1984.

9. Időszakos hídvizsgálatok geodéziai technológiája. Segédlet UVATERV 1986.

10. Távérzékelés közlekedési hálózatokkal kapcsolatos alkalmazási kísérletei. OMFB-UVATERV Tanulmány 1986. (társszerző)

11. A budapesti Duna hidak időszakos felújításának geodéziai előkészítő munkái. Közlekedéstudományi szemle XXXVIII. évf. 1988. 10. sz. 448 p.

12. Az M0-ás autópálya Duna hídjának alappont hálózata és geodéziai építésirányítása. UVATERV Műszaki közlemények 1990. XX. évf. 1. szám 13 p.

13. A szirmai és szirmabesenyői Szirmay család története. Régi magyar családok 4. Debrecen, 2005.

14. Kazinczy Ferenc és a Szirmayak. In.: A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 3. Debrecen, 2008. 163–167.pp.