Pozsonyi József

történész,

Pozsonyi József
4060 Balmazújváros,
pozsonyi.jozsef@gmail.com
Születési éve: 1950
Munkahelye: nyugdíjas
Kutatási területe: családtörténet

 

Budapesten született. Gimnáziumi tanulmányait a budapesti Árpád gimnáziumban kezdte, majd a harmadik és negyedik osztályt a Tatai Eötvös József Gimnáziumban végezte és ott érettségizett. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett középiskolai történelem szakos tanári oklevelet. Több évig különböző hivatalokban dolgozott. 1988. január elsejétől a Semsey Andor Múzeum igazgatója. Több iskola típusban tanított óraadóként. Kutatási területe a genealógia, de a Hortobágy és kistérsége története, néprajza is érdeklődési körébe tartozik. Több idegenforgalmi jellegű kiadványt írt és szerkesztett. A 2002-ben megjelent Semsey család története című könyvével indította el a „Régi magyar családok” című könyvsorozatot, melynek 2010-ben a nyolcadik kötetét – Ulrich Attila – Pozsonyi József: A jobaházi Döry család története– írta társszerzőként illetve szerkesztette. Tagja a Kultúra Közvetítők Társaságának, újjáalakulása óta a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaságnak, a Magyar Múzeumi Történész Társulatnak (MAMUTT), a Tiszántúli Történész Társaság alakuló közgyűlésén elnökének választotta.

Publikációs jegyzék:

1. Közösségi élet a balmazújvárosi olvasó népkörökben. In.: Termelőszövetkezeti Szemle 1988/2 57–65.pp.
2. Das Schicksal der Balmazújvároser deutschen Gemeinde. In.: Neue Zeitung 1988. 34. évf. 3. sz. 1.p.; 35. évf. 1. sz. 14 p.
3. Deportáltak – Balmazújvárosról elhurcoltak visszaemlékezései. (Árva Erzsébet – Pozsonyi József, társszerző, sorozatszerkesztő). Újvárosi Dolgozatok 4. 88 p.; Balmazújváros, 1989.
4. Balmazújváros Látnivalók – a Tájak-Korok-Múzeumok kiskönyvtára sorozat 492. füzet – helytörténeti és idegenforgalmi kiadvány 24 p. (1995.)
5. A semsei Semsey család XIX–XX. századi genealógiája. In.: Turul 96. kötet 1996/3–4. 103–106.pp.
6. A kortársak és az utókor Semsey Andorról és a Semseyekről. In.: Természet Világa 1998. II. különszám 89–91.pp.
7. Adalékok a semsei Semsey nemzetség történetéhez. In.: A debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1997–1998. Debrecen, 1999. 283–311.pp.
8. Semsey Andor nevét vette fel a balmazújvárosi múzeum. In.: Magyar Múzeumok 1998/2. 26–27.pp.
9. Hajdúság, Tiszamente és a Hortobágy. – (szerző és főszerkesztő) – CEBA Kiadó, Magyarország Kisrégiói sorozat 8/3. kötete 300 p. – idegenforgalmi kiadvány (2000.)
10. Mecénások mecénása: Semsey Andor. In.: Természet Világa 2002. II. különszám 48–50.pp.
11. A semsei Semsey család története. – (Régi magyar családok 1., szerző, sorozatszerkesztő) 128 p., Debrecen, 2002.
12. A rátki és salamonfai Rátky család történetének megválaszolatlan kérdései. – In.: Arrabona (a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Évkönyve), 40/1–2. 181–212.pp. Győr, 2002.
13. Balmazújvárosi kistérség című fejezet. In: Hajdú-Bihar megye kistérségei (szerkesztette: Gazdag István társszerző) Debrecen, 2004. 13–22.pp.
14. Adalékok a Rákóczi-szabadságharc főtisztjeinek genealógiájához. In: Történeti Muzeológiai Szemle 6. Budapest, 2006. 145–168.pp.
15. Adalékok az Andrássyakról. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 17., Nyíregyháza, 2006. 429–436.pp.
16. Claude André Donadello – Cseh Géza – Pozsonyi József: A muraszombati, szécsiszigeti és szapári Szapáry család története. (Régi magyar családok 6., társszerző, sorozatszerkesztő) 272 p. Debrecen, 2007
17. Egy lerombolt falu újjáéledése – Rémiás Tibor: In Memoriam Derenk. Lengyelül is: Zmartwychwstanie zburzonej wsi – Tibor Rémiás: In memoriam Derenk. (recenzió) In.: Polonia Węgierska 2007. október 25. 10–11.pp.

18. A Semsey-féle ösztöndíj. In: Természet Világa 2008. április (139. évf. 4. sz.) 157–159. pp.

19. Egy régi magyar család. Részletek a muraszombati, szécsiszigeti és szapári Szapáry család történetéből. In: Családok, családfák, generációk konferencia, Budapest–Győr, 2007. 253–260.pp.

20. A derenki lengyelség családfái: a Rémiás család. In: Rémiás Tibor: Derenk történeti monográfiája. Derenk, a szádvári uradalom lengyel (górál) telepesei a herceg Esterházyak és a gróf Andrássyak földesurasága alatt. Miskolc, 2008. 186–200.pp.

21. Egy tudománypártoló földbirtokos – Semsey Andor. In.: Semsey Andor emlékkötet. (szerkesztő, társszerző, felelős kiadó) Debrecen 2008. 216.p. 

22. Egy tudománypártoló földbirtokos – Semsey Andor. In.: Magyar Tudomány, a Magyar Tudományos Akadémia folyóirata, 170. évfolyam, 2009/1. 39–42.pp.

23. A genealógiai kutatások legújabb eredményei. In.: Történeti Muzaológiai Szemle  – A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve 9. 2009.131–136. pp.

24. A derenki lengyelség családfái: a Bubenkó család. In.: A makói múzeum füzetei 101. Tanulmányok Halmágyi Pál 60. születésnapjára. Makó, 2008. 67–74. pp.

25. A jobaházi Döry család története. (Régi magyar családok 8.) Társszerző Ulrich Attila. Deberecen, 2009. 223. p

26A hortobágyi pásztorkalap – és készítői a balmazújvárosi Mihalkó család.
Társszerző Mihalkó Gyula. Balmazújváros, 2010. 188.p.

27. A balmazújvárosi német református egyház anyakönyvei 1. – Születési anyakönyvek 1769–1897.