Pintér István

pinter-istvan.jpgtörténész, tanár Hódmezővásárhely

6800 Hódmezővásárhely, Esze Tamás u. 3.

görgei1849@t-online.hu

Születési éve: 1959

Kutatási területe: 1848-49-es szabadságharc és az I és II. világháború

1959-ben született Hódmezővásárhelyen. A Bethlen Gábor Gimnáziumban érettségizett. Ezután Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán magyar-történelem szakon, 2001-ben Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen levelező tagozatán  történelem-kiegészítő szakot végzett.  A következő társaságoknak a tagja: Trianon Társaság, Csongrád Megyei Hon­ismereti Egyesület, Vásárhelyi Történelmi Kör és a Tiszántúli Történész Társaság. 15 éve minden évben részt vesz az Országos Honismereti Aka­démia munkájában. Idáig 4 országban, sok településen tartott történelmi előadásokat. Kutatási területe: Az 1848–49-es szabadságharc téli hadjáratában Görgei tábornok tevékeny­sé­ge, valamint az első és második világháború egyes hadtörténeti vonatkozású eseményei.

Publikációs jegyzék:

1. Görgei szerepe a téli hadjáratban és a kápolnai csatában. Budapest, 2005. Heraldika Kiadó, 56 oldal

2. Adalékok a Görgei-kérdés történetéhez. A Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve, Hódmezővásárhely, 1999. Kiadó: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  16-30. oldal

3. Adalékok a Görgei-kérdés történetéhez.  (Szerk.: Csurka István):  In.:  Magyar Fórum 2000 / 3.szám. Kiadó: Magyar Út Alapítvány. 25-31. oldal

4. Adatok a Görgei-kérdés történetéhez.  XVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományok Szekciója  (Budapest  Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 1983. 40. oldal

5. A történelmi tények védelmében. (Szerk.: Szögi Andrea): Délvilág c. lap 2007. január 17-i szám, Kiadó: Dél-Magyarország Kiadó 10. oldal)

6. Emlékezés az 1916-os dél-tiroli támadás 90. évfordulójára = Rozgics Mária (Főszerk.): MAGYAR VILÁG   NEMZETI HETILAP (2007. január 11. / 2. szám, 7. oldal Kiadó: A magyarok világa 2003 Kft.)

7. Emlékezés Przemysl elestének 90. évfordulóján = Halász Péter (Szerk.): HONISMERET (Budapest, 2005/6. Kiadó: Honismereti Szövetség 34-40. oldal)

8. Emlékezés Przemysl elestének 90. évfordulóján = Dr. Virág Gábor (Szerk.): BÁCS­ORSZÁG (Szabadka, 2005/4. szám, Kiadó: Bácsország Honismereti  Társaság 19-23. oldal)

9. Fejezetek XX. századi történelmünkből (Emlékezés Przemysl elestének 90. évfordulóján, Kérdések az 1944. október 15-i kiugrási kísérletről.) Vitéz Siklósi András (Főszerk.): TÁROGATÓ (Szeged, 2006. január-február / 36. szám Kiadó: Turul Szövetség 19-24. oldal)

10Katonáink vitézsége az I. világháborúban. Vitéz Siklósi András (Szerk.): A MAGYARSÁG ÖRÖK, ÉS ELPUSZTÍTHATATLAN! – A 2006-os budapesti Szittya Világtalálkozó nemzetvédelmi, (ős)történelmi és kulturális előadásai (Szeged, 2006. Kiadó: Maczó János, NAP Alapítvány 67-86. oldal)

11. Kérdések az 1944. október 15-i fegyverszüneti kísérletről. Döme Katalin-Kiss Dénes (Szerk.):  MAGYAR IDŐ A TRIANON TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE (Budapest, 2005/7. évfolyam Kiadó: Trianon Társaság  123-126. oldal)

12. Kérdések az 1944. október 15-i kiugrási kísérletről. Kiss Gábor Ferenc (Főszerk.) BEL­VEDERE SZEGEDI TÖRTÉNÉSZHALLGATÓK LAPJA – A MÁSODIK VILÁGHÁ­BORÚ  EMLÉKEZETE (Szeged, 2005. november-december.  Kiadó: SZTE-JGYTFK 106-108. oldal)

13. Magyar helytállás. Rozgics Mária (Főszerk.): MAGYAR VILÁG  NEMZETI HETILAP (2006. november 2. / 44. szám, 6. oldal  Kiadó: A magyarok világa 2003 Kft.)

14. Mi volt Görgei téli hadjáratának igazi célja? A MAGYAR HUSZÁRSÁG TÖRTÉNETE – A LOVAS MŰVELTSÉG SAJÁTOSSÁGAI (Budapest, Zürich, 2004. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és a Heraldika Kiadó kiadványa. 58-67. oldal)

15. A 2. magyar hadsereg harcai 1942–43-ban. (Vázlatos áttekintés) In.: A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 3. Debrecen, 2008. 169–178.pp.

16. A caporettói áttörés (1917) = Dr. habil. Gulyás László (Főszerk.) Közép-Európai Közlemények.
Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata 2009/2–3. szám Szeged, 2009. Felelős
kiadó: Dr. Gulyás László 75–80. oldal.

17. Emlékezés a dél-tiroli támadás 90. évfordulójára. = Döme Katalin – Kiss Dénes (Szerk.) :
MAGYAR IDŐ – A TRIANON TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE 2007/2008. Bp. 2008. Kiadó: Trianon
Társaság 74–75. oldal.

18. Emlékezés a doni hősökre 1. rész = Rozgics Mária (Főszerk.) Világ Magyarsága 2010. január 14.
Budapest, 2010. Felelős kiadó: Rozgics Mária 15. oldal.

19.  Emlékezés a doni hősökre 2. rész = Rozgics Mária (Főszerk.) Világ Magyarsága 2010. január 21.
Budapest, 2010. Felelős kiadó: Rozgics Mária 15. oldal.

20.  Emlékezés a doni hősökre 3. rész = Rozgics Mária (Főszerk.) Világ Magyarsága 2010. január 28.
Budapest, 2010. Felelős kiadó: Rozgics Mária 15. oldal.

21.  Görgei szerepe a téli hadjáratban és a kápolnai csatában. Könyvismertetés. =
Szerkesztőbizottság: Bene János, Krankovics Ilona, Mónus Imre, Pozsonyi József, Szabadi István:
A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI 2007/2. Debrecen, 2007. Kiadó: A
TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG 149–150. oldal.

22.  Görgei szerepe a téli hadjáratban és a kápolnai csatában. Könyvismertetés. = Dr. Virág Gábor
(Szerk.) : BÁCSORSZÁG 2006 / 2. szám  Szabadka, 2006. Kiadó: Bácsország Honismereti
Társaság 79. oldal.!

23  A caporettói áttörés 1917 = Bácsország 2011/1. szám
Szabadka, 2011. Kiadó: Bácsország
Honismereti Társaság 14-16. oldal

24.  Aradi megemlékezés = Karcagi Kalendárium Szerkesztő:
Daróczi Erzsébet Karcag, 2011.
Felelős Kiadó: Bolgovics Andrásné 114-118. oldal

25.  Horthy Miklós kormányzó megítéléséről a szobor
kapcsán = Szerkesztő: Szögi Andrea Délvilág c.
napilap 2011. február 11.-i szám Hódmezővásárhely, 2011. Kiadó: Délmagyarország Kiadó 14. oldal

26.  Kiállás Horthy Miklós mellett = Szerkesztő: Szögi
Andrea Délvilág c. napilap 2011. március 18.-i
szám Hódmezővásárhely, 2011. Kiadó: Délmagyarország Kiadó 12. oldal