Papp József

papp-jozsef.JPGmikrofilmtechnikai főmunkatárs

4225 Debrecen, Templom u. 53.

pappj1@chello.hu

Születési éve: 1952

Munkahelye: Polgármesteri Hivatal Városépítési Osztály, Debrecen

Kutatási területe: Debrecen helytörténete

1952-ben Fényeslitkén született, Kisvárdán érettségizett, 1972-ben került Debrecenbe. Amatőr színjátszóként alapító tagja lett a deb­re­ce­­ni Alföld Színpadnak. 1975-85 között a Debreceni Tervező Vállalat (KELETTERV) do­ku­men­tációs munkatársa, majd csoportvezetője volt. 1985-ben került Debrecen város mikrofilmes dokumentációs központjába, ahol a polgármesteri hivatal főmunkatársaként jelenleg is dolgozik. Előbb kutatók, kutatások számára végzett történeti azonosításokat, publikációkhoz készített térképeket. Önálló helytörténeti kutatásait kevéssé ismert dokumentumok és levéltári adatok összevetésével végzi. 1998-ban a Debreceni Akadémia Bizottság pályázatán nyert első helyezést, illetve több alkalommal a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár pályázatain volt díjnyertes. Várostörténeti kutató munkáját 2001-ben a Debreceni Városvédő- és Szépítő Egyesület és az Értékmentő Alapítvány az „Értékvédő Díszoklevél" adományozásával díjazta.

Publikációs jegyzék:

1. Debrecen város mikrofilmtára és a helytörténetírás. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve XVIII. – Debrecen, 1991. 167-178.pp.

2. Debrecen város ingatlanjainak vagyonleltára 1924-től az államosításokig. A törzskönyvi kivonatok kéziratából. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve XXIII. Debrecen, 1996. 281-308.pp.

3. Adalékok a debreceni repülőtér történetéhez: Repülőtér az epreskerti városi gazdaságok területén, 1919-1950 Debreceni Szemle, 1997. 261-273.pp.

4. Debrecen város birtokkatasztere 1924-1950. Debrecen, 1997. 341 p. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei, 23.

5. A tímárság élettere Debrecenben. In: A debreceni tímármesterség történeti emlékei. Szerkesztő: Nagy Pál, V. Szathmári Ibolya. Karcag, 1997. 40-53.pp.

6. A városépítés története 1944-1990. Debrecen története, 5. (társszerző: Filippinyi Gábor) Tanulmányok Debrecen 1944 utáni történetéből. Debrecen, 1997. 85-120.pp.

7. Adalékok 1849. debreceni helyszíneihez Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve XXV. Debrecen, 1998. 117-141.pp.

8. A MÁV debreceni igazgatóság székháza: A Bek-Dégenfeld-Tisza palota. Budapest 2001. Magyar Államvasutak Rt. 70 p.

9. A debreceni Sétakert. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve XXVIII. Debrecen, 2001.

10. Személyazonosító okmányok a XIX-XX. századi Magyarországon. (társszerző: Nagy Pál) Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve XXIX. Debrecen, 2002-2003. 401-430.pp.

11. Honvédtemető, Hősök Temetője. A debreceni Honvédtemető (szerkesztő: Orosz Tamás) Debrecen, 2004. 3-15.pp.

12. Debrecen város története. INTERNET: www.debrecen.hu (>Háttér > várostörténet) Debrecen, 2002.

13. A Bek-Dégenfelg-Tisza palota. Bek Pál városalakító szerepe. Debreceni Disputa, 2006. 02.

14. Debrecen székháza: a reformkori városháza. Debreceni Disputa, 2006. 04.

!