dr. Ölveti Gábor

olveti.JPGlevéltáros

4031 Debrecen, Derék u. 32. II/8.

oglev@freemail.hu

Születési éve: 1950

Munkahelye: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen

Kutatási területe: polgárosodás

1950. augusztus 1-én született Hajdúhadházon. 1969-1974 között a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán törté­ne­lem szakos középiskolai tanár és népművelési előadó képesítést szer­zett. 1974 és 1976 között a Hajdú-Bihar Megyei Művelődési Köz­pont módszertani előadójaként tevékenykedett. 1976-1987-ig a Debreceni Agrártudományi Egyetem kollégiumi nevelőtanára volt. 1984. június 9-én avatták a Kossuth Lajos Tudományegyetemen a történettudomány doktorává. Doktori disszertációjának témája: Thököly és Debrecen. 1987-től 1991-ig a mezőcsáti Kiss József Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója volt. 1991-től a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár munkatársa, majd 1994-től főlevéltáros, igazgatóhelyettes.

Publikációs jegyzék:

1. A bujdosók Debrecenben. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XIX. Szerk.: Gazdag István. Debrecen, 1992. 143-152.pp.

2. Fejezetek a századforduló utáni debreceni nyomdák történetéből. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XX. Szerk.: Gazdag István. Debrecen, 1993. 115-131.pp.

3. Közegészségügy és a közművek XIX. század végi Debrecenben. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXI. Szerk.: Radics Kálmán. Debrecen, 1994. 117-142.pp.

4. A közegészségügy és a közművek fejlődése Debrecenben a XX. század elején. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII. Szerk.: Radics Kálmán. Debrecen, 1995. 161-183.pp.

5. Zsidó közösségi vagyon Debrecenben. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII. Szerk.: Radics Kálmán. Debrecen, 1996. 173-193.pp.

6. A debreceni nyomdák és nyomdászok helyzete a két világháború között. Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Szerk.: Valuch Tibor. Budapest, 1995. 588-595.pp.

7. Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Iratok a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárból. Szerk.: Ságvári Ágnes. Budapest, 1994.

8. Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. 11. Hajdú-Bihar megye. Sorozatszerkesztő: Ko­va­csics József. Budapest, 1997. A kötet szerzői: Gazdag István, Kovacsics József, Ölveti Gábor, Radics Kálmán.

9. Erdély és Debrecen kapcsolata a bujdosók korában. Erdélyi Tükör, 1993. december, V. évf. 4. sz. 29-31.pp.

10. Történelmi értékek a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban. A Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltár Kiadványai III. Szerk.: Kormos László. Debrecen, 1994. 94-96.pp.

11. Könyvismertető: Gazdag István Szerk. Vámospércs története. Honismeret, 1995. XXIII. évf. 5. sz.

12. Levéltári Napok Hajdú-Bihar megyében. 1993. május 4-7. Levéltári Szemle, 1993. 3. sz.

13. Beszámoló a XXII. Országos Honismereti Akadémiáról. Honismereti Hírlevél, 1994. I. sz.

14. Gróf Széchenyi István levele a debreceni polgári Casinó-egyesülethez. Hajdú-Bihari Napló, 1991. május 4.

15. A nyomdászok összefogtak, ha szükség volt. Hajdú-Bihari Napló, 1993. május 4.

16. A zsidó hitvallásúak tragikus kálváriája. Fehér foltok megyénk történetében – egy levéltári kutatás és a Holocaust-megemlékezés. Hajdú-Bihari Napló, 1994. április 26.

17. Érdekességek 1848-1990. Hajdú-Bihari Napló, 1995. május 2.

18. Nagy Károly Könyvnyomda. Hajdú-Bihari Napló, 1995. augusztus 11.

19. Vezető a honfoglalás 1100. évfordulójának ünnepi alkalmából, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült dokumentum kiállításához. Debrecen, 1996.

20. Révai Új Lexikona, Főszerkesztő: Kollega Tarsoly István, Szekszárd.

21. Vezető a „Hajdú-Bihar megye kincsei" című millecentenáriumi fotókiállításhoz. 1996.

22. A Hajdú-Bihar meggyei zsidóság történetének levéltári forrásai. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Forráskiadványai 29. Szerk.: Radics Kálmán. Debrecen, 1997. 22-3., 249-368.pp.

23. Itt és Most. Debrecen, 1997. 4. sz. Szerk.: Dankó Imre. Biharkeresztesi iratok közlése.

24. A XIX. századi polgári közigazgatás kialakulása Hajdúszoboszlón. Szókimondó, 1998. június. III. évfolyam /XXIX./ szám.

25. A debreceni közművek fejlődése a XX. század elején. Politika, gazdaság és társadalom a XX. századi magyar történelemben I. Jelenkortörténeti Műhely II. Szerk.: Püski Levente, Tímár Lajos, Valuch Tibor. Debrecen, 1999. 289-293.pp.

26. Debreceni alapítványok a XX. században. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Forráskiadványai 28. Szerk.: Radics Kálmán. Debrecen, 1997.

27. Virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében 1872-1929. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, XXIV. Szerk.: Radics Kálmán. Debrecen, 1997. 131-152.pp.

28. Rendszerváltás folyamata az 1848/49-i forradalom és szabadságharc első hónapjaiban. Válogatott dokumentumok. Sajtó alá rendezte: Jároli József. Budapest, 2001.

29. Tanácskozás a nyíregyházi skanzenben. Levéltári Szemle, 1999/2. sz.

30. 25. Levéltári Napok Hajdú-Bihar megyében. Levéltári Szemle, 1993/3. sz.

31. A debreceni törvényhatósági bizottság szervezete 1929-1944. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV. Szerk.: Radics Kálmán. Debrecen, 1998. 319-344.pp.

32. Ezreket pusztított el a kolera. Papírként égtek a nádtetős vályogházak. Hajdú-Bihari Napló, 1999. március 25.

33. Uralkodó stílussá váltak a klasszicista jegyek. Hajdú-Bihari Napló, 1999. április 3.

34. A XVII. század végi kuruc felkelés és Debrecen. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVI. Szerk.: Radics Kálmán. Debrecen, 1999. 15-35.pp.

35. Thököly hadakozása Debrecennel 1680-1683. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVII. Szerk.: Radics Kálmán. Debrecen, 2000. 29-54.pp.

36. Vezető a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár millenniumi vándorkiállításához

37. Erdély és a francia szövetség a Habsburg-ellenes felkelésben. Erdélyi Tükör. 2000. szeptember. XII. évf. 29-31.pp.

38. Földes község iskoláinak története 1848-1980. Földes monográfia, kiadás alatt.

39. Komádi iskolatörténetének áttekintése 1740-1949. Bihari Diéta III. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 2001. 129-135.pp.

40. Emlékek és források… Debrecen, 1848/49. Debreceni változások az 1848-as törvények hatására. Tanulmány, forrásközlés. Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Közlemények 26. sz. Szerkesztők: Korompai Balázs, Korompainé Szalacsi Rácz Mária, Radics Kálmán, Szabadi István, Gáborjáni Szabó Botond. Debrecen, 2001. 53-86.pp.

41. Nyíradony története 1900-1944./Nyíradony monográfia, kiadás alatt

42. Az iskoláztatás története egy hajdú településen 1849-1918. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve. Szerk.: Radics Kálmán. Debrecen, 2004-2005. 177-193.pp.

43. A Szerepi Kelemen család története Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltár Évkönyv-kiadás alatt

44. Szerepi Kelemen István emlékezete. Honismeret, XXXI. évf. 2003./1. 65-66.pp.

45. A Rákóczi -szabadságharc előzményei. Bihari Diéta. IV. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 2003. 85-90.pp.

46. Debrecen szabad királyi város közigazgatási bizottságának hatásköre és szervezeti felépítése a dualizmus korában. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX. Szerk.: Radics Kálmán Debrecen, 2002-2003. 231-248.pp.

47. Kossuth-kultusz Debrecenben és Hajdúszoboszlón című kiállítás megnyitója. Hajdúszoboszló, 2002. szeptember 21. Szókimondó. 2002. október VII. évf. LXXX. 10. sz. 8 p.

48. 1848-49-es megemlékezések Debrecenben. Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 34. Sorozatszerk.: Tyekvicska Árpád. Salgótarján, 2002. 271-275.pp.

49. Thököly magyarországi fejedelem és Debrecen kapcsolata. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. Szerk.: Radics Kálmán. Debrecen, 2001. 19-32.pp.

50. A Rákóczi-szabadságharc előzményei. A Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltárának Évkönyve I. Sorozatszerkesztő: Novák Veronika. Vágsellye, 2004. 25-34.pp.

51. Azonosságok és különbségek Debrecen magatartásában Thököly és Rákóczi idejében. In.: A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 3. Debrecen, 2008. 5–13.pp.

!