Nagy Pál

nagy-pal.JPGmatematika-fizika szakos középiskolai tanár

4031 Debrecen, Derék u.16.

nagypal@movinet.hu

Születési éve: 1931

Munkahelye: nyugdíjas

Kutatási területe: családtörténet, úti okmányok története

Nagy Pál középiskolai matematika-fizika szakos tanár. 1992-ben ment nyugdíjba, azóta különféle levéltári kutatásokkal foglalkozik, és ezt azzal a meggyőződéssel kezdte el és vallja, hogy „Ki múltjára ér­zéketlen, szebb jövőre érdemtelen". A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár pályázatán több – a családjával kapcsolatos – írással jelentkezett, amit minden esetben díjazásra méltónak találtak. Az egyik munkája a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyvében is olvasható. Pályázatokra az aláb­bi írásait adta be: Unokáinknak a mi elődeinkről (Nepotibus nostris de progenitoribus) 1996., Szüleim emlékére 1997., Szüleim levelei 1999., Múltidéző (Régi levelek nyomában) 2000., A Vándorló Könyv, Szolgálati (Cseléd) Könyv, Munkakönyv és a Díjlevél használata Magyarországon (1650–2000) 2000., Személyazonosító okmányok a XIX-XX. századi Magyarországon 2003. 1997-ben közreműködött a tímárleszármazottak tárgyi emlékeiből létrejött Timárház kialakításában Debrecenben.

2000-től vándorkiállításokat szervezett a saját gyűjteményéből összeállított anyagból az ország különböző városaiban a magyar úti okmányok történetéből. Kiállító helyei: 2001-ben Debrecen DOTE Kollégium, 2002-ben Jósa András Múzeum Nyíregyháza és Nyírbátor Báthori István Múzeum, 2003-ban Körmend Határőrség Központi Múzeuma és Eger Bródy Sándor Megyei Könyvtár, 2004-ben Budapest Ady Ligeti Rendészeti Szakközépiskola, Debrecen Tóth Árpád Gimnázium, Miskolc Határőr Igazgatóság, Rendőrszakiskola, Duna Palota, Szegvár Megyeháza Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, Kisújszállás Arany János Városi Könyvtár, 2005-ben Győr Megyeháza, 2006-ban Balmazújváros Semsey Andor Múzeum.

1997 és 2001-ben a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriuma Alkotói ösztöndíjban részesítette. Tagja a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaságnak.

 Publikációs jegyzék:

1. A debreceni tímár mesterség történeti emlékei. (Társszerző V. Szatmári Ibolya) Karcag, 1997.

2. Szüleim emlékére. (Magánkiadás) Debrecen, 1997.

3. Személyi azonosító okmányok a 19-20. századi Magyarországon. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Év­­könyve XXIX. 2002-2003. Debrecen, 2003. 401-431.pp.

!