Mónus Imre

monus.JPGnyugalmazott levéltáros

4220 Hajdúböszörmény, Március 15. u. 4.

Születési éve: 1939

Kutatási területe: helytörténet, hajdú történet

Hajdúnánáson született, 1939. február 7-én. Az általános iskolai tanul­mányokat Hajdúnánáson, a középiskolát a Hajdúböszörményi Tanító­kép­zőben végezte. Három évig a hajdúnánási tanyai, majd a városi 3. sz. Általános Iskolában tanított. 1972-ben a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán történelem tanári oklevelet, majd 1982-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetem Felnőttnevelési Tanszéken szerezett népművelői diplomát. 1960-tól 1972-ig mellékállásban ifjúsági ház igazgató volt Hajdúnánáson. Igyekezett felvállalni az ifjúság szabadidős tevékenységének szervezését és irányítását. 1976-tól művelődési központ igazgató, 1980-ban Hajdúböszörménybe hívták. Ebben az időben épült a Sillye Gábor Művelődési Központ, melynek 1991-ig volt az igazgatója. Működése alatt mindkét hajdúváros művelődési központja „kiváló" minősítést kapott.

1976-tól nyugdíjba vonulásáig TIT titkár volt először Hajdúnánáson, majd 1980-tól Hajdúböszörményben. Harminc év alatt sok tudományos előadás és sorozat, valamint szaktanfolya­mok szervezése tette értékelhetővé munkáját, melyet a TIT Központ elismerő oklevelével fejezett ki. 1993-ig tanított a hajdúböszörményi 3. sz. Általános Iskolában, majd 2005. februárjáig, nyugdíjba vonulásáig levéltár igazgató lett a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Hajdúböszörményi Fióklevéltárában. Kutatási és publikációs tevékenysége főként a levéltár korábban feldolgozatlan iratanyagának feltárásához kapcsolódik.

Publikációs jegyzék:

1. A hajdúböszörményi iskolaszék története. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve. XXI. 1994.

2. Ma már történelem – Hajdúböszörmény orosz megszállása 1944. okt. 22. In: Szabadhajdú, 1994. október 21.

3. Hajdúböszörmény bombázása 1944. In: Szabadhajdú, 1994. szeptember 30, október 7.

4. Az 1945-ös földreform Hajdúböszörményben. In: Szabadhajdú, 1995. április 7.

5. Ipartársulat – Ipartestület Hajdúböszörményben 1872-1950. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII. 1995. 75-98.pp.

6. Fél év vasban – Rabtartás a Hajdúkerület börtönében. In: Szabadhajdú, 1995. október 6.

7. Hajdúböszörmény politikai struktúrája a két világháború között – Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Budapest, 1995.

8. Millenniumi ünnepségek Hajdúböszörményben. In: Szabadhajdú, 1996. március.

9. Millenniumi ünnepségek Hajdúnánáson. In: Hajdúnánási Újság, 1996. április.

10. A szülőotthon születése In: Hajdúnánási Újság, 1996. december 6.

11. Az utolsó boszorkányégetés Hajdúnánáson? In: Hajdúnánási Újság, 1996. december 20.

12. A Hajdúböszörményi Mezőgazdasági Egyesület 1907-1948. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyv, 1996. 223-241.pp.

13. Az oktatás ügy Bodaszőlőn a XX. század első felében. In: Boda-Zeleméri helytörténeti füzetek I. Zeleméri helytörténeti konferencia, Bodaszőlő, 1997.

14. A Hajdú-Bihar Megyei Zsidóság történetének levéltári forrásai a Hajdúkerületben. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 29. sz. Debrecen, 1997. 161.p.

15. A birtokviszonyok változása Hajdúböszörményben a XX. században. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIV. Debrecen, 1997. 217-237.pp.

16. Hajdúnánás részvétele az 1848-49-es szabadságharcban. In: Nánási füzetek 14. 1998.

17. Az első népképviseleti választás Hajdúszoboszlón. In: Szókimondó III. évf. 6. sz. 1998.

18. A Hajdúböszörményi cigányság története. In: Szabadhajdú, 1998. 7-12. szám.

19. A Hajdúnánási Kossuth szobor története. In: Nánási Újság, 1998. december -1999. február.

20. Harmincöt cigánypár esküvője Hajdúböszörményben. In: Szabadhajdú, 1998. július 17.

21. A vitézi rendről. In: Szabadhajdú, 1998. szeptember 18.

22. A Hajdúböszörményi Kálvineum története. In: Iskolatörténeti konferencia. Józsa, 1999.

23. Mezőgazdasági Egyesület – Hajdú Gazdakör. Kiadó: Hajdú Gazdakör Hajdúböszörmény, 1999. március.

24. Magyarország levéltárainak 1848-49-es emlékkiállítása. In: Levéltári Szemle, 1999. 2. sz.

25. 150 éve történt .. Kolerajárvány Hajdúböszörményben. In: Szabadhajdú, 1999. október 29.

26. A Hajdúnánási Gimnázium történetéből. In: Hajdúnánási Újság, 2000. aug. 19.

27. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Hajdúböszörményi Fióklevéltára repertóriuma. Debrecen, 2001.

28. A Hajdútelepítés levéltári forrásai. 2000. december 12.

29. Böszörményi-e a Latabár család? In: Szabadhajdú, 2001. február 16.

30. A nemzetőrség szervezése a Hajdúkerületben. In: Honismeret, 2001/1.

31. A Hajdúdorogi Önkéntes Tűzoltó Egylet története 1949-ig. Kiadó: Hajdúdorogi Önkormányzat, 2001.

32. Választási botrány Hajdúböszörménybe 1932-ben. In: Szabadhajdú, 2002. október.

33. Tedej és az Állami Gazdaság rövid története. In: Nánási kalendárium, 2002.

34. Kossuth Lajos és Polgár. 2002. május.

35. Folyás község rövid története. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, 2002.

36. Tiszagyulaháza rövid története. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, 2003.

37. A levéltár múltunk írásos bizonyítéka. In: Szabadhajdú, 2003. december 22.

38. A hajdúvárosok statutumaiból. Kiskunfélegyháza, Konferencia 2003.

39. Adalékok a Rákóczi szabadságharc történetéhez. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, 2004.

40. Hajdúböszörmény polgármestere bizalmas iratai 1920-1944. Megjelenés alatt, 300 oldal.

41. A kállói Simonyi Óbester. In: Levéltári Napok Nyíregyháza, 2005. Évkönyv.

42. A nyugdíjasokért Hajdúböszörményben. In: Nyugdíjas Híradó 2005. 5. sz.

43. Adalékok a Hajdúnánási nyugdíjas klub történetéhez. Hajdúnánás, 2006. január.

44. Modern posta a hajdúk fővárosában. In: 3 Hajdúváros lapja, 2006. március.

!