Molnár Tibor

molnar-tibor.JPGlevéltáros

24400 Zenta, Szerbia, Rákóczi u. 18.

molnar.t@eunet.yu

Születési éve: 1966

Munkahelye: Istorijski Arhiv Senta (Történelmi Levéltár Zenta)

Kutatási területe: a Délvidék I. és II. világháborús emberveszteségei, I.

világháborús katonatemetők a Délvidéken

1966. augusztus 6-án született Zentán. Az elemi és középiskolát is itt végezte. 1986 és 1992 között a szarajevói Tudományegyetem hallgatója volt, 1993-ban dipomázott.

1991-től kezdődően a zentai Történelmi Levéltár munkatársa: 1993-ban segédlevéltárosi, 1994-ben levéltárosi képesítést szerzett. 1999 óta az intézmény igazgató-helyettese.

A Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Körének szerkesztőbizottságának tagja.

Publikációs jegyzék:

1. Szloboda János – Molnár Tibor: A zentai kommunális munkaszervezet 50 éve. Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre. Zenta, 1999.

2. Az I. világháború zentai áldozatai. Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre, Zenta, 2001.

3. Kanizsa község I. világháborús hősi halottai. Logos Grafikai Műhely, Tóthfalu, 2003.

4. Zenta és Magyarkanizsa községek II. világháborús hősi halottjai. Dudás Gyula Múzeum- és Levél­tárbarátok Köre, Zenta, 2003.

5. Magyar hadisírok a Délvidéken. In: „… és újfent hadiidők!" Petit Real Könyvkiadó, Budapest, 2005.

6. A felbomlott Jugoszlávia utódállamainak viszonya Magyarországhoz. In: Háború, hadsereg, összeomlás. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2005.

7. A belgrádi Hadtörténeti Intézet (Vojnoistorijski institut) és a Katonai Levéltár (Vojni arhiv). In: Ad acta – a Hadtörténelmi Levéltár évkönyve 2005. Budapest, 2006.

!