Molnár Sándor

molnar-s.JPGtörténész, ethnográfus, múzeumigazgató

4562 Vaja, Rákóczi u. 5.

vayadamm@axelero.hu

Születési éve: 1959

Munkahelye: Vay Ádám Múzeum, Vaja

Kutatási területe: Rákóczi-hagyományok

Általános iskolai tanulmányait Vaján végezte, majd a baktalóránt­há­zi, akkor még Mező Imre Gimnáziumban (ma Vay Ádám) érettségi­zett. 1982-ben a Nyíregyházi Főiskolán matematika-kémia szakon szerzett diplomát, néhány évvel később – ugyanitt – történelemből. 1992-ben került a Vay Ádám Múzeumba, mint szakalkalmazott, s le­hetősége nyílt arra, hogy folytassa édesapja, a Vay Ádám Múzeum alapítójának Molnár Mátyásnak munkáját. 1993-ban bízták meg az intézmény vezetésével. Még ebben az évben beiratkozott a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem néprajz szakára, melyet 1998-ban fejezett be. Elsősorban helytörténeti gyűjtéssel, valamint a Rákóczi és kuruc korszak néphagyományainak feldolgozásával foglalkozik.

 Publikációs jegyzék:

1. Így múlék el tőlünk c. irodalmi antológia – szerkesztő, 1994.

2. 30 éves a Vay Ádám Múzeum – múzeumtörténeti ismertető – szerző, 1994.

3. Az 1848-as forradalom és szabadságharc utóélete – szerkesztő, 1996.

4. Száz éves a vajai freskó c. tudományos konferencia – szerkesztő, 1997.

5. Rákóczi-kori tudományos ülésszak. Vaja, 1996. október 27. – szerkesztő.

6. Válogatás Molnár Mátyás irodalomtörténeti tanulmányaiból – szerkesztő, 1998.

7. Molnár Mátyás emlékkönyv – szerkesztő, 1998.

8. A Vay Ádám Múzeum grafikai gyűjtemény I. Eseményábrázolások – szerkesztő, 1999.

9. A magyar történelem eseményei a Vay Ádám Múzeum metszetgyűjtemény tükrében c. tudományos kon­ferencia – szerkesztő, 2000.

10. Vaja. száz magyar falu könyvesháza sorozat. 2000.

11. A Vay Ádám Múzeum grafikai gyűjteménye II. Térképek I. – szerkesztő, 2001.

12. Állam és közigazgatás Magyarországon az egyes történelmi korokban c. tudományos konferencia – szerkesztő, 2001.

13. A Vay Ádám Múzeum grafikai gyűjteménye II. Térképek II. – szerkesztő, 2002.

14. Írott és tárgyi emlékek kutatója. Emlékkönyv Bánkúti Imre 75. születésnapjára. 2002.

15. R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc 2003. – szerkesztő.

16. Rákóczi-néphagyományok nyomában – 2003. – szerző

17. Folia Rakócziana sorozat 9/1. kötet: Kincses Katalin Mária: Szirmay András feljegyzései 1680-1713 2004. – szerkesztő.

!