Miklós Péter

mp_okt_23.bmp

történész-muzeológus

Móra Ferenc Múzeum, Szeged

Tanulmányok

2007  PhD abszolutórium (SZTE BTK)

2004–2007  SZTE BTK Történeti Doktori Iskola – Modern kor doktori program

Magyarország eszmetörténete a 16–20. században alprogram

2004 történelem szakos bölcsész és tanár (SZTE BTK)

2002 hittanár (SZHF)

1998–2003 Szegedi Tudományegytem Bölcsészettudományi Kar történelem szak

1998–2002 Szegedi Hittudományi Főiskola

Nyelvismeret

2000 latin, alapfok, egyetemi záróvizsga

2004 angol, középfok, „C" típusú nyelvvizsga

 Tudományos közéleti tevékenység

tag:Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság

Modern Kori Egyháztörténeti Munkabizottság (2005 óta)

szerkesztő: Belvedere Meridionale.Történelem és társadalomtudományok.(2006 óta)

Felsőktatási tapasztalat

Szemináriumok és előadások az SZTE BTK Új és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszékén

A magyar katolicizmus 1848/49-ben (2002 óta)

A magyar katolikus egyház története 1938 és 1950 között (2003 óta)

A politikai katolicizmus története Magyarországon (1890–1950) (2005 óta)

Magyarország szovjetizálása (1944–1949) (2006 óta)

Politika és ideológia a Horthy-korszakban (2006 óta)

Magyar katolicizmus (2006 óta)

Kutatási terület

A magyar katolicizmus 19–20. századi története

A koalíciós évek párttörténete és politikai élete

Szeged és a dél-alföldi települések helytörténete, művelődéstörténete és társadalomtörténete

Kötetek

1. Kálmány Lajos csanádpalotai évei.

Makó, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, 2003. 26 o.

2. Város, egyház, társadalom. Tanulmányok a szegedi katolicizmus történetéről.

Szeged, Bába Kiadó, 2004. 309 o.

3. Vallás, politika, művelődés. Egyháztörténeti tanulmányok.Szeged, Universitas Kiadó – JABE a Hallgatókért Kiadói Alapítvány, 2006. 224 o.

4. „A jelen kor vészes napjaiban" Dokumentumok a csanádi püspökség 1848/49-es történetéhez.Szeged, Szeged-Csanádi Püspöki Levéltár, 2006. 112 o.

5. „A legnagyobb álmú magyar kultuszminiszter" Klebelsberg Kuno kora és munkássága. Szeged, Belvedere Meridionale, 2008. 252 o.

6. „Surranva kell most élned itt" Tanulmányok Radnóti Miklósról és költészetéről.Szeged, Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány, 2009. 128 o.

!