Kujbusné dr. Mecsei Éva PhD

mecsei-eva.JPG

Kujbusné dr. Mecsei Éva Ph.D

főlevéltáros, levéltár-igazgató – Nyíregyháza

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.

mecseie@szabarchiv.hu

Születési éve: 1962

Munkahelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár

Kutatási területe: Nyíregyháza város története, 19. századi mentalitástörténet, Károlyi Sándor és Ferenc uradalomépítő munkája, városábrázolások

1962. március 2-án született Vásárosnaményban. A mátészalkai Esze Tamás Gimnázium kiemelt matematika tantervű osztályában érettségizett.  A nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola elvégzése után egy évig tanított az ófehértói általános iskolában. 1987 szeptemberétől dolgozik a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltárában. A Kossuth Lajos Tudományegyetem kiegészítő történelem szakán 1992-ben kapott diplomát. Levéltári munkája során a 18-19. századi iratokkal, Szabolcs megye és Nyíregyháza történetével foglalkozik. Több éves városkutatása eredményeként 1995-ben készült el a Kossuth Lajos Tudományegyetemen a Nyíregyháza mezőváros igazgatását és gazdálkodását vizsgáló doktori értekezése. Ezt a kutatást folytatta Ph.D dolgozatában, amelyet a Debreceni Egyetemen 2005-ben védett meg.

1997-től a levéltár tudományos titkára, 2005 januárjától igazgatóhelyettese, 2008 decemberétől igazgatója. Az 1997/98-as tanévtől kisebb megszakításokkal a Nyíregyházi Főiskola óraadója.

Munkáját 2002-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány a Tudományért-díj-jal, 2003-ban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nyíregyháza tudományos életéért-díj-jal ismerte el.

Publikációs jegyzék:

TANULMÁNYOK:

1. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva: Egy tudós portréjához. [Balogh István] Pedagógiai Műhely, 1992/2. 56-59.

2. Nyíregyházi vásárok (1796-1837). In: Helytörténeti tanulmányok, IX. Szerk. Dr. Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1993. 13-40.

3. Nemesi jogvédelem Szabolcs vármegyében 1790-ben. In: Helytörténeti tanulmányok, X. Szerk. Nagy Ferenc. Nyíregyháza, 1994. 81-86.

4. Evangélikus tanítók Nyíregyházán a XIX. század elején. Pedagógiai Műhely, 1995/1.

5. Nyíregyháza mezőváros gazdálkodása. In: Helytörténeti tanulmányok, XI. Szerk. Nagy Ferenc. Nyíregyháza, 1995. 47-92.

6. Vázlat az újratelepülő Nyíregyháza elöljáróságának társadalomrajzához. In: Vera (nem csak) a városban. Tanulmányok a 65 éves Bácskai Vera tiszteletére. Szerk. Á. Varga László. Debrecen, 1995. 83-94.

7. Nyíregyháza mezőváros közösségi gazdálkodásának szervezete (1753-1837). Levéltári Szemle, 1996/3. 3-17.

8.Nyíregyháza szabad és privilégiált mezővárossá válása. In: Nyíregyháza kiváltságlevele, 1837. Nyíregyháza, 1997.

9. Nyíregyháza szabad és privilégiált város. Százhatvan éve történt. Kelet-Magyarország, 1997. augusztus 30.

10. Amikor már csak királyi kegy segíthetett… (Nyíregyháza útja az 1837-es kiváltságlevél elnyeréséig). Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1997/4. 377-396.

11. Az 1790-91-es diétai történések a szabolcsi követjelentések tükrében. In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, XII. Szerk. Nagy Ferenc. Nyíregyháza, 1997. 101-127.

12. Varázslatos tájak: A Felső-Tisza-vidék. (Történelmi adatok). Szerk. Tóth M. Ildikó. Nyíregyháza, 1997.

13. Röviden a diplomatikáról. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Füzetek. I. Szerk. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 1998. 9-24.

14. Pusztuló faluból virágzó mezőváros (Migrációs okok, lehetőségek és következmények Nyíregyházán, 1753-1837). In: Migráció (Tanulmánygyűjtemény). I. Szerk. Illés Sándor – Tóth Pál Péter. Bp., 1998. 27-42.

15. Villanások az 1848-as nyíregyházi tavaszról. In: A szabadság Debrecenbe költözött. Szerk. Takács Péter. Debrecen, 1998. 421-427.

16. Benczúr Zsuzsanna emlékképei a szabadságharc bukását követő évekről (1849-1854). Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1999/3. 305-333.

17. Hajdani hálapénzek (Mennyit fizethetett Nyíregyháza az 1837-es kiváltságlevélért). In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, XIII. Szerk. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva – Jánosi Zoltán. Nyíregyháza, 1999. 41-50.

18. Ünnepek és ünnepségek. In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Füzetek, III. Szerk. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 1999. 79-101.

19. Hétköznapok a XVIII-XIX. században. In: Gávavencsellő (Tanulmányok Gávavencsellő történetéről). Szerk. Nagy Ferenc. Gávavencsellő, 2000. 75-102.

20. Miből váltakozott meg földesuraitól Nyíregyháza? (A város és a városiak vagyonképessége a XIX. század elején) In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, XIV. Szerk. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2000. 93-131.

21. Szabolcs vármegye pecsétjei. In: Szabolcs vármegye címeres pecsétje, 1836. (hasonmás kiadás) Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2000.

22. Szócikkek. Révai Új Lexikon. Szerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd, 1999-2000.

23. Időjárási adatok a XIX. század eleji Nyíregyházáról. In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, XV. Szerk. Henzsel Ágota. Nyíregyháza, 2001. 221-239.

24. Migráció Nyíregyházán 1753-1837 között. In: Migráció. Szerk. Novák Veronika. Galánta, 2001. – Migrácia v Nyíregyháze v rokoch 1753-1837. In: Editor: Veronika Nováková. Galata, 2001.

25. Károk és katasztrófák Nyíregyházán a XVIII-XIX. századi források tükrében. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2002/2. 177-191.

26. Nyíregyháza önkormányzata, 1753-1848. Nyíregyháza, 2003.

27. Nyíregyháza mezővárosi fejlődésének sajátosságai az újratelepítés utáni évtizedekben. In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, XVI. Szerk. Henzsel Ágota. Nyíregyháza, 2003. 187-203.

28. „Nyíregyházán láttam egész nagyságában az örökváltság eszméjét, magát tanúsítani". Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2003/3. 252-272.

29. Migráció és peregrináció Nyíregyházán (1753-1848). In: Nyíregyháza. Szerk. Frisnyák Sándor. Nyíregyháza, 2003. 95-115.

30. Női jogok Nyíregyháza mezővárosban a végrendeletek tükrében. In: Archivum Sala Levéltári Évkönyv II. Szerk. Gaucsík István. Vágsellye, 2005. 104-120.

31. Nyíregyházi peregrinusok a XIX. sz. első felében. In: Nemzetek és birodalmak. Tanulmányok dr. Kávássy Sándor 70. születésnapjára. Szerk. Czövek István. Nyh., 2005. 75-95.

32. A betelepülés évtizedei. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2007. 4. sz. 393 – 434.

33. A megváltakozás időszaka I. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2008. 1. sz

34. A megváltakozás időszaka II. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2008. 2. sz

35. „Kegyeskedjenek Nyíregyháza városa kebelibe bevenni…" Lakos- és polgárjog Nyíregyházán (1753-1848) In: Memoria rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Szerk. Obornyi Teréz, Á. Varga László. Eger, 2008. 315-325.

36. Az újratelepült Nyíregyháza kapcsolatrendszere (1753-1848) – In: Urbs, II. Szerk. Lukács Anikó (megjelenés alatt)

FORRÁSKÖZLÉSEK:

1. A Rákosi-diktatúra első évei. (Forrásválogatás). In: Dokumentumok Szabolcs-Szatmár-Bereg megye történetéből 1948-1958. Szerk. Botár József. Nyíregyháza, 1990.

2. Hagyatéki iratok (Szabolcsi nemesek és nyíregyházi mezővárosi polgárok végrendeletei, hagyatéki leltárai és árvagyámi számadásai a XIX. század első feléből). In: Helytörténeti tanulmányok, IX. Szerk. Dr. Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1993. 41-108.

3. Nyíregyházi testamentumok (1789-1848) (Forrásválogatás). A forrásokat válogatta és a bevezető tanulmányt írta: Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 1995.

4. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva: A reformkori Nyíregyháza hétköznapjai. (Susztek Sámuel feljegyzései, I.) (Forrásközlés). Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1998/1. 1-29.

5. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva: A reformkori Nyíregyháza hétköznapjai. (Susztek Sámuel feljegyzései, II.) (Forrásközlés). Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1998/2. 123-157.

6. Szabolcs vármegye címeres pecsétje, 1836. (hasonmás kiadás) Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2000.

7. Mindennapok Szabolcs és Szatmár megyében a XIX. században. (Forrás- és szemelvénygyűjtemény). A forrásokat és a szemelvényeket válogatta, a jegyzeteket készítette és szerkesztette: Fazekas Rózsa, Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2000.

8. Nyíregyháza mezőváros tanácsa által határoztatott… (Forrásválogatás). A bevezető tanulmányt írta: Kujbusné Mecsei Éva. Szerk. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2001.

9. Pro memoria. Nyíregyházi összeírások, 1752-1850. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2003.

10. Pro patria. Tanulmányok. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2004.

SZERKESZTÉSEK:

1. Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Füzetek. I., II. Szerk. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 1998.

2. Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, XIII. Szerk. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva – Jánosi Zoltán. Nyíregyháza, 1999.

3. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár (Levéltárismertető). Összeállították: Balogh István, Kujbusné Mecsei Éva, Nagy Ferenc. Nyíregyháza, 1999.

4. Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Füzetek, III. Szerk. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 1999.

5. Szabolcs vármegye címeres pecsétje, 1836. (hasonmás kiadás) Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2000.

6. Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, XIV. Szerk. Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2000.

7. Mindennapok Szabolcs és Szatmár megyében a XIX. században. (Forrás- és szemelvénygyűjtemény). A forrásokat és a szemelvényeket válogatta, a jegyzeteket készítette és szerkesztette: Fazekas Rózsa, Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2000.

8. Nyíregyháza mezőváros tanácsa által határoztatott… (Forrásválogatás). A bevezető tanulmányt írta: Kujbusné Mecsei Éva. Szerk. Galambos Sándor – Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2001.

9. Thesaurus solemnis. Barátok, munkatársak, tanítványok köszöntik a 90 éves Balogh Istvánt. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár közös kiadása. Debrecen-Nyíregyháza, 2002.

10. Pro memoria. Nyíregyházi összeírások, 1752-1850. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2003.

11. Pro patria. Tanulmányok. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2004.

12. olcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, XVII. Szerk. Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2006.

13. olcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, XVIII. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. A szerk. mts. Sivadó László. Nyíregyháza, 2008.

14. ogh István: Szabolcs vármegye terhei a 17. század végén. Nyíregyháza, 2008. (megjelenés alatt)

!