Krankovics Ilona

ica.JPGtörténész múzeológus, numizmatikus

4032 Debrecen, Vezér u. 33.

Születési éve: 1954

Munkahelye: Déri Múzeum, Debrecen

Kutatási területe: gazdaságtörténet, 19. századi pénztörténet,

a debreceni kereskedő családok gazdasági tevékenysége

A Déri Múzeum történész numizmatikusa, tanulmányait a Debreceni Egyetemen, valamint az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végez­te. 1986 óta dolgozik a Déri Múzeum Történeti Osztályán. Feladatai között a helytörténeti vonatkozású írott és tárgyi források gyűjtésén, gondozásán kívül a Déri Frigyes Numizmatikai Gyűjtemény kezelése is szerepel. A Debreceni Egyetemen óraadóként szemináriumot vezet Magyar Pénztörténet címmel.

A helytörténeti kutatásokba Dr. Balogh István vezetésével kapcsolódott be. 1984-ben a Hajdú-Bihar megyei levéltár kiadásában megjelent első forrásközlése Barta Boldizsár: Rövid Chronikaja. Publikációi a Déri Múzeum Évkönyveiben, valamint konferenciák előadásai külön tanulmánykötetekben jelentek meg. 1995-ben országos numizmatikai konferenciát szervezett a Numizmatika és társtudományok II. címmel, melyhez kapcsolódóan a Déri Frigyes Numizmatikai Gyűjtemény erdélyi anyagát mutatták be kiállításon. A konferencián elhangzott előadásokból önálló kötetet szerkesztett. Munkájáért a következő évben Nívó-díjat kapott. 2002-ben országos könyvkötészeti konferenciát és kiállítást szervezett a 18. századi debreceni festett pergamenkötések jelentőségének bemutatására. A konferencián elhangzott előadások önálló kötetben jelentek meg 2003-ban. Gazdaságtörténeti kutatással tizenöt éve foglalkozik. Jelenleg PhD munkáját készíti Dr. Takács Péter egyetemi tanár támogatásával.

Fontos céljának tartja, hogy kutatásaival hozzájáruljon egy árnyaltabb kép kialakításához a debreceni kereskedők 19. század első felében betöltött szerepéről, és az országos kereskedelemben elfoglalt helyéről.

 Publikációs jegyzék:

1. Egy debreceni kereskedőcsalád, a Kis Orbánok házának története. in: DMÉK 1992-1993 Debrecen, 1994. 165-177.pp.

2. Viharos évszázad Debrecen történetében, 1564-1664. in: DMÉK 1989-1990 Debrecen, 1992. 153-163.pp.

3. Az 1811-es devalváció gazdasági következményei a levéltári források alapján. Numizmatika és társtudományok II. 1996.

4. Hitelviszonyok Debrecenben a XIX. század első felében. Numizmatika és társtudományok III. 1999.

5. A debreceni gyógyfürdő története. Debrecen, 2001.

6. A volt Fürdőház, a nagyerdei Vigadó építésének története. in: DMÉK 2004. Debrecen, 2005. 261-268.pp.

7. Egy nemesi cím megújításának története. in: DMÉK 2005. Debrecen, 2006. 251-257.pp.

!