Korompai Balázs

korompai.JPGtörténész muzeológus

4027 Debrecen, Fáy András u. 18.

abalazs1967@freemail.hu

Születési éve: 1967

Munkahelye: Déri Múzeum, Debrecen

Kutatási területe: céhtörténet

1967. január 6-án született Debrecenben. Általános iskolai tanulmányait a debreceni Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános isko­lá­já­ban, középiskolai tanulmányait a debreceni Kossuth Lajos Tudo­mány­egyetem Gyakorló Gimnáziumában végezte. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett középiskolai történelem tanári és etnográfusi diplomát. Az egyetem utolsó évét levelező hallgatóként végezte el, mert közben a debreceni Déri Múzeum muzeológusa lett. Egyetemi szakdolgozatában egy debreceni kovács-család 19. századi, kéziratos feljegyzései alapján életmód-történeti feldolgozást készített. Második diplomáját 2002-ben szerezte meg az ELTE múzeumpedagógus szakán. Jelenleg a Déri Múzeum Történeti osztályának vezetője. Kutatási területe: 18-19. századi kéziratos források, pecséttan, debreceni, 19-20. századi várostörténet, a Városi Múzeum és a Déri Múzeum gyűjteményeinek története.

Publikációs jegyzék:

1. Széll János volt honvédfőhadnagy emlékiratai a szabadságharcból. Történeti Naptár

2. Emlékek és források Debrecen, 1848/49. Hajdú-Bihar megyei Levéltári Közlemények 26. szám, Debrecen, 2001. 265-315.pp.

3. Déri Múzeum. Múzsák kertje A magyar múzeumok születése. Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, Budapest, 2002. 92-97.pp.

4. Egy 19. századi debreceni kéziratos jegyzőkönyv. In.: Szíj Rezső 90 éves. Írások az ünnepelt tiszteletére. I-II. Szerkesztette: dr. Csohány János. Kiadja a Szenczi Molnár Társaság, Budapest, 2005., I. kötet, 285-297.pp.

!