Komiszár Dénes

komiszar-denes.jpg

történész - Nyíregyháza

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 1. I/11.

komden@freemail.hu

Születési éve: 1981

Kutatási területe: Szabolcs, Szatmár és Bereg vármegyék főnemesi és nemesi családjainak története, különös tekintettel a gróf Dessew­ffy-, a gróf Pongrácz-, a Bogáthy- és a Me­gye­ry-családokra, valamint leszármazottaikra; a három megye fő- és alispánjainak, Nyíregyháza 1838-1944 közötti polgármestereinek ikonográfiája és falerisztikája; az Elnöki Tanács elnökeinek kitüntetései – kiemelve: Lo­sonczi Pál.

Nyíregyházán született 1981. augusztus 24-én. 1999-2006 között a Debreceni Egyetem hallgatója volt. 2006-ban szerezte meg történelem-politológia bölcsészdiplomáját, hadtörténelem specializációval kiegészítve. 2007-től a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület titkára. Tagja a Nyíregyházi Városvédő Egyesületnek és a Nyíri Honvéd Egyesületnek. Főbb érdeklődési területei az archontológia, falerisztika, genealógia, heraldika, numizmatika, történeti ikonográfia, egyháztörténet, helytörténet-kutatás és komparatív politológia.

Publikációs jegyzék:

1. Festmények és szobrok a megyeházán. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2006/1. 39-65.
2. Festmények és szobrok a városházán. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2006/2. 191-209.
3. A szentmiklósi és óvári gróf Pongrácz család. In: Nagykágya történeti monográfiája, 2006. 61-90.
4. Mezőgazdaság és protokoll – Losonczi Pál kitüntetései a sajtó tükrében. In: Somogyi Múzeumok közleményei 2006 17/C. Társadalomtudományok. Kaposvár, 2007. 91-108.
5. Beharangozó! /a bogáti Bogáthy-család története/ In: Nyírbogáti Tükör, 2007/11. 12.
6. A vasmegyeri Megyery-család. In: Kemecsei Helytörténeti Krónika, 2007/4. 5-6.
7. A Bogáthy-család története. I. rész. In: Nyírbogáti Tükör, 2007/12. 10.
8. Dr. Megyery Géza halála és temetése. In: Kemecsei Helytörténeti Krónika, 2008/1. 2-7.

9. Megyery Géza emlékezete. In: Kelet-Magyarország, 2008. március 1. 52. sz., 5.!

10. Graefl Józsefre emlékezünk. In: Kelet-Magyarország, 2008. március 14. 63. sz., 7.

11. A Bogáthy-család története. II. rész. In: Nyírbogáti Tükör, 2008/13. 10. 

!