Kisfaludy László

kisfaludy-l.JPGtörténelem szakos középiskolai tanár

1027 Budapest, Ganz u. 15. I/3.

kisfaludyl@diakigazolvany.hu

Születési éve: 1976

Munkahelye: Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium

Kutatási területe: családtörténet

Kisfaludy László András Budapesten született, itt járt a Kodály Zoltán ének-zenei Általános Iskolába, ezt követően a Városmajori Gimná­ziumba majd az ELTE BTK történelem szakát végezte. Megszerezte a KPSZTI emelt szintű történelem vizsgáztatói képesítést. Dolgozott az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztályán, ahol a határon túli diákigazolvány project koordinátora volt. Ezután az OM Informatikai Főosztály diákigazolvány referense lett. Jelenleg Diákigazolvány Ügyfélszolgálat vezető az Educatio Társ. Szolg. Kht-nál és történelem tanár a Budapesti Egyetem Katolikus Gimnáziumában. 2000-ben megkapta az MTA Pedagógus kutatói pályadíját.

 Publikációs jegyzék:

1. A kisfaludi Kisfaludy család története. „Régi magyar családok 2.", Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Debrecen, 2004.

2. Befejezett múlt a befejezetlen múltban - tankönyv recenzió. Könyv és nevelés c. folyóirat, Országos Pedagógiai Könyvtár És Múzeum, 1999.

3. Pesti János történelemkönyvéről – tankönyv recenzió. Könyv és nevelés c. folyóirat, Országos Pedagógiai Könyvtár És Múzeum, 2000.

4. Történelem tankönyveink a felsőoktatási felvételik tükrében. (uo., 2000.)

5. Érettségi tételek történelemből – könyvrecenzió (uo., 2000.)

!