Katona Csaba

k-cs.bmptudományos munkatárs - Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, Budapest

1122 Budapest, Maros u 28. III. em. 20.

Születési éve: 1971

Munkahelye: Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete

Kutatási területe: A reformkor, az önkényuralom kora és a Monarchia kora magyar művelődés és társadalomtörténete.

1986-1990 között a Kossuth Lajos Közgazdasági Szak­­középiskolában tanult, majd 1991-1998-ben az ELTE BTK történelem szakát végezte el. 2005-ben az ELTE BTK Gazdaság- és társadalomtörténeti doktori programján (PhD) képezte magát.

1991-ben a Bibliotéka Antikváriumban segédantikvárius volt. 1998-1999-ben a Ma­gyar Országos Levéltár, 1945 utáni Gazdasági Kormányszervek Osztályán lett segéd levéltáros, ezt követően (1999-2001) a MOL Humánpolitikai és Intézményi Kapcsolatok Osztályán segéd levéltáros, sajtó- és programreferens -, 2001-2003 között MOL Főigazgatói Titkárság, levéltáros, sajtó- és programreferens -, 2003-ban MOL Főigazgatói Titkárság, titkárságvezető, levéltáros, sajtóreferens, a Levéltári Kollégium titkára -, 2003-2004-ben a MOL Szervezési osztály, osztályvezető, levéltáros, sajtóreferens -, majd MOL Főigazgatói Titkárság, levéltáros -, 2005-ben MOL Polgári kori kormányszervek osztálya, levéltáros, földművelésügyi és pénzügyi referens -, majd a MOL Politikai kormányszervek (1945-) és MDP-MSZMP iratok osztálya, levéltáros, külügyi referens és végül a MOL Főigazgatói titkárság, levéltáros, főigazgatói személyi titkár lett.

2000-től felelős szerkesztő és technikai szerkesztő, Levéltári Szemlénél, 2001-2004, 2006 – az ArchivNet szerkesztője, 2001-től szerkesztője a Levéltári Közleményeknek, 2002-től titkára a MOL honlap szerkesztőbizottságának, 2002-2004, 2006tól felelős szerkesztője a Levéltári Közleményeknek és 2003-2004-ben felelős szerkesztő az ArchivNet-nek.

Ösztöndíjat kapott: ELTE BTK tudományos ösztöndíj (1994 tavaszi félév, őszi félév), ELTE BTK tudományos ösztöndíj (1995 tavaszi félév, őszi félév), ELTE BTK kiemelt tudományos ösztöndíj (1996 tavaszi félév), Köztársasági Ösztöndíj 1996-1997-ben.

Egyéb díjak: 1994-ben III. helyezés a Jókai-pályázaton (kiírók: Petőfi Irodalmi Múzeum, Balatonfüredi Önkormányzat, ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék), 1995-ben Elismerő oklevél a Budapest történet pályázaton (kiírók: Magyar Történelmi Társulat, Fővárosi Tudományos Alap), 1998-ban Különdíj a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára megyetörténeti pályázatán, 2001-ben I. helyezés a „Jer, nézd a Balatont" c. pályázaton (kiírók: Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatósága, ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék)

Publikációs jegyzék:

Kötetek:

1. „… szép magyar hazánknak tündérvidéke …" Emlékek, dokumentumok Füred múltjából 1796-1913. Szerk., a bevezetőt és a lábjegyzeteket írta: Katona Csaba-Németh Ákosné. Balatonfüred, 1997. 126 p.

2. A magyar levéltártörténet kronológiája 1000-2000. Szerk.: Dóka Klára-Müller Veronika-Réfi Oszkó Magdolna. Szerzők: Bikki István-Dóka Klára-Érszegi Géza-Katona Csaba-Kisasszondy Éva-Müller Veronika-Oborni Teréz-Petrikné Vámos Ida-Réfi Osz­­kó Magdolna-Rosdy Pál-G. Vass István. Bp., 2000. 382 p.

3. Száz levél Deák Ferenctől, 1850-1875. Bp., 2004. Szerk., a bevezetőt és lábjegyzeteket írta: Katona Csaba. 182 p.

4. Emlékezz! Válogatott levéltári források a magyarországi zsidóság üldöztetésének történetéhez, 1938-1945. A kötet összeállításában részt vett: Katona Csaba-Ólmosi Zoltán-Oross András-Soós László-P. Szigetváry Éva-Szabó Dóra-Varga Katalin. Bp., 2004. 236 p.

5. „… kacérkodni fogok vele." Slachta Etelka soproni úrilány naplója, 1838-1840. A naplót közreadja, a bevezetőt és a lábjegyzeteket írta: Katona Csaba. Győr, 2004. 142 p.

6. Előadások a Rákóczi-szabadságharc történetéből. Szerk.: Katona Csaba. Bp., 2004. 132 p.

7. Deák Ferenc és Balatonfüred. Balatonfüred, 2004 (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 14.) 114 p.

8. Dokumentumok II. Rákóczi Ferenc újratemetésének történetéhez (1873-1906). Szerk. és a bevezetőt írta: Halász Hajnal-Katona Csaba-Ólmosi Zoltán. Bp., 2004. 284 p.

9. „… kacérkodni fogok vele." Slachta Etelka soproni úrilány naplója, 1840 március-december. A naplót közreadja, a bevezetőt és a lábjegyzeteket írta: Katona Csaba. Győr, 2005. 172 p.

10. Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene, I. Fel. szerk.: Márfi Attila. Társ­szerk.: Kosztics István. Szerk.biz.: Bana József-Csurgai Horváth József-Katona Csaba-Perger Gyula-Tóth Péter. Pécs, 2005. 280 p.

11. Tanulmányok az 50 éves Bana Jocó tiszteletére. Szerk.: Katona Csaba. Győr, 2006. 176 p.

12. „… kacérkodni fogok vele." Slachta Etelka soproni úrilány naplója, 1840 december-1841 augusztus. A bevezetőt írta, a naplót közreadja, jegyzetekkel ellátta és a mutatót készítette: Katona Csaba. Győr, 2006. 198 p.

 Más önálló kiadványok:

1. A Magyar Országos Levéltár. Ismertető. Összeáll.: Katona Csaba. Bp., 2000. 46 p.

2. The National Archives of Hungary – Das Ungarische Staatsarchiv. Bp., 2001. Szerk.: Katona Csaba. 36. p.

3. Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc – orosz levéltári források tükrében. – Венгерская революция и освободительная борьба 1848-49 гг. в российских документах (kiállítási katalógus – каталог к выставке). Főszerk.: Katona Csaba. Bp.-Moszkva, 2002. 132 p.

4. „Pápáról igen szép útja van Balatonfürednek" Adatok a reform- és dualizmus-kori pápai polgárság mentalitásához. Pápa, 2002 (Lapok Pápa történetéről, 4-5. Panniculus ser. C. no. 149-150.) 333-374. p.

5. The National Archives of Hungary – Das Ungarische Staatsarchiv – Les Archives Nationales de Hongrie. Szerk.: Bíró Veronika-Katona Csaba-Kerekes Dóra-Ólmosi Zoltán-Szabó Dóra-Varga Katalin. Bp., 2005. 64 p.

6. 13. A forradalom vidéken. Szerk.: Katona Csaba. Bp., 2006. 56 p.

7. Batthyány Lajos miniszterelnöki kinevezése (1848) Bp., 2006 (Magyar Történelmi Archívum) 4 p. + 12 p. melléklet

8. A függetlenségi nyilatkozat (1849) Bp., 2006. (Magyar Történelmi Archívum) 4 p. + 20 p. melléklet

9. A millenniumi ünnepségek (1896) Bp., 2006. (Magyar Történelmi Archívum) 4 p. + 17 p. melléklet

Szakcikkek, tanulmányok:

1. Szőllősy Nina emlékezete Balatonfüreden. Fejezetek Balatonfüred történetéből, l996. Balatonfüred, 1997. 17-22. p.

2. A debreceni ex libris a 20. században. Debreceni Szemle, 7. (1999) 2. sz. 208-217. p.

3. Egy nemesi előnév megerősítésének története. Jászkunság, 45. (1999) 3. sz. 157-164. p.

4. Adalékok Nagykálló lakosságának kontinuitásához a XVIII. században. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 35. (2000) 2. sz. 146-154. p.

5. Fürdővendégek Balatonfüreden, különös tekintettel Szabolcs megyére és Nyíregyházára Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv, XIV. Szerk.: Galambos Sándor-Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2000. 133-156. p.

6. A bencés rend mint fürdőtulajdonos az 1860-as, 70-es években (Balatonfüred fejlesztésének fő kérdései) Egyháztörténeti Szemle, 1. (2000) 2. sz. 53-74. p.

7. Vas vármegyei fürdővendégek Balatonfüreden. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 27. (2000) 4. sz. 50-66. p.

8. A szórakozás legális és illegális formái Balatonfüreden: éji zene, mulatság, szerencsejáték, prostitúció. Hedonizmus. Szerk.: Bana József. Győr, 2001. (Győri Tanulmányok, 25.) 29-38. p.

9. Kaba nevének eredete. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, XXVI. Szerk.: Radics Kálmán. Debrecen, 2001. 5-14. p.

10. Jókai Mór a Svábhegyen. Hegytörténet. Szerk.: Noéh Ferenc. Bp., 2001. 96-102. p.

11. A fertőbozi fürdő története. Soproni Szemle, 55. (2001) 3. sz. 249-261. p.

12. A balatonfüredi nyár – anno 1861. Pannon Tükör, 6. (2001) 2. sz. 12-23. p.

13. Füred és vendégei. Egy fürdőhely „társadalma" a múlt században. Füredi História, 1. (2001) 1-2. sz. 14-23. p.

14. Füred és vendégei. Egy fürdőhely és társadalma az 1840-60-as években. Korall, 3 (2002) 7-8. sz. 56-77. p.

15. A nemzet bárója – aki már életében legenda lett. Homo ludens, I. Szerk.: Bana József. Győr, 2002. 35-46. p.

16. Füred vonzásában (Intézmények és vendégek Balatonfüreden 1834-1865 között) Új Balaton, 1. (2002) 2. sz. 56-61. p.

17. A Magyar Országos Levéltár PR-tevékenysége. Az MLE 2001. évi esztergomi vándor­gyűlése. Szerk.: Bana József-Breinich Gábor-Káli Csaba. Esztergom, 2002. 223-238. p.

18. Adatok Balatonfüred 1860-as évekbeli fejlődéséhez. Századok, 136 (2002) 6. sz. 1423-1454. p.

19. Jászok vagy nem jászok? – Egy nyitrai nemes „leszármazottai" és a jász öntudat a 19-20. század fordulóján. Fons, 9. (2002) 1-3. sz. [Tanulmányok a 60 éves Gecsényi Lajos tiszteletére] 383-398. p.

20. Napló és írója. Egy lány balatoni „szerelmei" 1841-ben. Női sorsok a történelemben. Fel. szerk.: Mózer Ibolya. Szombathely, 2002. (Partes Populorum Minores Alienigenae, 7.) 201-230. p.

21. Deák Ferenc Balatonfüreden (Egy sétány elnevezésének anatómiája). Pannon Tükör, 8. (2003) 4. sz. 61-73. p.

22. Akiket a fürdőn ért a forradalom. A balatonfüredi fürdő 1848-49-ben. Századok, 137. (2003) 5. sz. 1231-1252. p.

23. Cseh- és morvaországi fürdővendégek Balatonfüreden. Prágai Tükör, 11. (2003) 5. sz. 36-40. p.

24. Szabolcs vármegyéből származó debreceni polgárok 1733-1867 között. Szabolcs-Szat­már-Beregi Levéltári Évkönyv, XVI. Szerk.: Henzsel Ágota. Nyíregyháza, 2003. 139-156. p.

25. Jászárokszállás elöljáróságának vázlatos története a kezdetektől 1745-ig. Emlékképek II. Fejezetek Jászárokszállás történelméből. Szerk.: Tóth Pál Péter. Bp., 2003. 47-57. p.

26. A Jéhn-család két nemzedéke. Soproni Szemle, 57. (2003) 3. sz. 234-246. p.

27. Debrecenben polgárjogot nyert cseh- és morvaországi betelepülők. Prágai Tükör, 12. (2004) 1. sz. 44-51. p.

28. Botrányos tisztújítás a reformkori Szabolcs vármegyében – ahogy Kossuth látt(att)a. Pro Patria. Tanulmányok. Szerk.: Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2004. (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai III. Tanulmányok, 12.) 79-91. p.

29. Egy pillantás a szombathelyi iparra és kereskedelemre 1850-ben. Előadások Vas megye történetéből, IV. Szerk.: Mayer László-Tilcsik György. Szombathely, 2004 (Archivum Comitatus Castriferrei I.) 341-353. p.

30. Katona Csaba-Kerekes Dóra-Körmendy Lajos-Lakatos Andor: Internet és levéltár. Levéltári Szemle, 55. (2005) 1. sz. 3-24. p.

31. Adatok Békés megye 18. század eleji jobbágymigrációjához (Különös tekintettel Békéscsabára) Levéltári Közlemények, 76. (2005) 1. sz. 134-164. p.

32. A Departamentum Zingarorum működésének forrásai a Magyar Országos Levéltárban (1775-1785). Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene, I. Fel. szerk.: Márfi Attila. Társszerk.: Kosztics István. Szerk.biz.: Bana József-Csurgai Horváth József-Katona Csaba-Perger Gyula-Tóth Péter. Pécs, 2005. 45-49. p.

33. „Egyik csárdást a másik után kelle lerángatni a hegedűjökről." Cigányzenészek a 19. századi Balatonfüreden. Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene, I. Fel. szerk.: Márfi Attila. Társszerk.: Kosztics István. Szerk.biz.: Bana József-Csurgai Horváth József-Katona Csaba-Perger Gyula-Tóth Péter. Pécs, 2005. 171-188. p.

34. „Pápáról igen szép útja van Balatonfürednek". Adatok a reform- és dualizmus-kori pápai polgárság mentalitásához. Két konferencia 2. Szerk.: Hermann István-Mezei László. Pápa, 2006. 63-87. p.

Forrásközlések:

1. Rachel Harriette Busk – Egy angol hölgy útleírása Magyarországról. Fons, 7. (2000) 2. sz. 289-304. p.

2. Dr. Katona Gábor emlékiratai. Részletek. Emlékképek I. Fejezetek Jászárokszállás történelméből. Szerk.: Tóth Pál Péter. Jászárokszállás, 2000. 121-136. p.

3. Fasiszták és homoszexuálisok az FTC elnökségében? – 1961. ArchivNet, 1. (2001) 1. sz.

4. Források a Lánchíd újjáépítésének történetéhez (1947-1949) Levéltári Közlemények, 73. (2002) 1-2. sz. 243-264. p.

5. A híd és a „Hídverő". Kísérlet a pákányi híd újjáépítésére 1946-ban. Közel-múlt. Húsz történet a 20. századból. Szerk.: Majtényi György-Ring Orsolya. Bp., 2002. 216-221. p.

6. Ebenhöch Ferenc kanonok személyes iratai – egy pillantás a Győri Egyházmegyei Levéltár iratanyagára. Egyháztörténeti Szemle, 3. (2002) 2. sz. 143-154. p.

7. „Menj, menj leány, vegyűlj a mulatságok zajába …" Slachta Etelka balatonfüredi naplója. 1. rész. Soproni Szemle, 56. (2002) 3. sz. 126-145. p.

8. „Menj, menj leány, vegyűlj a mulatságok zajába …" Slachta Etelka balatonfüredi naplója. 2. rész. Soproni Szemle, 56. (2002) 3. sz. 256-276. p.

9. Menj, menj leány, vegyűlj a mulatságok zajába …" Slachta Etelka balatonfüredi naplója. 3. rész. Soproni Szemle, 56. (2002) 4. sz. 333-346. p.

10. Szovjetek Taszáron. Vizsgálat a taszári repülőtér ügyében 1946-ban. ArchivNet, 2. (2002) 1. sz.

11. Krina, frankó, mikulás – egy határátlépés története budapesti szlengben. ArchivNet, 2. (2002) 6. sz.

12. „Föltétlen búzakalász legyen a címeren" – A Lánchíd címereinek cseréje, 1949. ArchivNet, 3. (2003) 1. sz.

13. „… a még várható kolorádóbogár…" Az ÁVH elszánt harca kolorádóbogarak ellen. ArchivNet, 3. (2003) 4. sz.

14. A tízéves Sztálinváros – szóban, képben. ArchivNet, 3 (2003) 5. sz.

15. „Én már itt tanítómtól eleget szenvedtem." – Egy diák hétköznapjai Nyitrán az 1860-as években. Két évszázad gyermekei. A tizenkilencedik-huszadik század gyermekkorának története. Szerk.: Pukánszky Béla. Bp., 2003. 147-160. p.

16. Három forrás a Jéhn család történetéhez. Soproni Szemle, 58. (2004) 1. sz. 51-61. p.

17. „… meghúzzuk a zamzigot és átgémblizünk a taccson." Egy illegális  határátlépés története – budapesti szlengben, 1954. Tanulmányok az 50 éves Bana Jocó tiszteletére. Szerk.: Katona Csaba. Győr, 2006. 63-80. p.

Rövidebb írások:

1. Katona Csaba-Szatucsek Zoltán: A törökök és a bor. Borászati Füzetek, 7. (1995) 3. sz. 6-7. p.

2. Beszámoló a FISAE XXVI. kongresszusáról. Kisgrafika, 36. (1997) 1. sz. 2. p.

3. Dr. Katona Gábor gyűjteményének címeres ex librisei. Dr. Katona Gábor könyvjegy gyűjteménye. Szerk.: Ürmös Péter. Pápa, 1997. 2-3. p.

4. Dr. Katona Gábor életrajza. Jászvidék, 9. (1998) 8. sz. 2. p.

5. A sör- és borivásról. Borászati Füzetek, 10. (1998) 1. sz. 5-6. p.

6. Egy pillantás Budapest 1882. évi bortermelésére. Borászati Füzetek, 11. (1999) 1. sz. 6-7.

7. Kiállítás Dr. Katona Gábor ex libriseiből Szegeden. Kisgrafika, 38. (1999) 3. sz. 6.

8. A magyar polgári repülés kezdetei. Légiközlekedés, 27. (1999) 9. sz. 14.

9. Új utak a Kárpát-medence civil szervezeteinek együttműködésé­ben. Bevezető. Új utak a Kárpát medence civil szervezeteinek együttműködésében. A Pro Professione Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Társaság és az MTA Politikai Tudományok Intézete kon­ferenciája. Bp., 1999. 1-5.

10. Negyvenéves a Kisgrafika Barátok Köre. Kisgrafika, 38. (1999) 4. 2.

11. Egy tudós a Tiszántúlról. Beszélgetés Balogh Istvánnal. Levéltári Szemle, 50. (2000) 3.

12. Boráros József a pesti várospolitikában. Honismeret, 28. (2000) 1. sz. 52-55. p.

13. Egy történész-levéltáros. Beszélgetés Varga Jánossal. Levéltári Szemle, 50. (2000) 4. sz.

14. Nürnberg, Dürer városa. Kisgrafika, 40. (2001) 4. sz. 2.

15. Macar Millî Arşivi Türk-Macar ilişkilerinin geliştirilmesinden yana – A Magyar Országos Levéltár a török-magyar kapcsolatok bővítéséért. Török Füzetek, 9. (2001) 3. sz. 10-14. p.

16. ArchivNet. Krónikás, 1. (2001) 4. sz.

17. Politika- és családtörténeti érdekességek. A Magyar Országos Levéltár kiadvány­po­li­ti­kája. Krónikás, 1. (2001) 1. sz.

18. Fél évszázad Sopronban. Beszélgetés Tirnitz Józseffel. Levéltári Szemle, 51. (2001) 2. sz.

19. Katona Csaba-Szatucsek Tibor: Csak terv maradt az elmés vállalkozás – Az Erzsébet-kilátó történetéből. Hegyvidék, 32. (2002) 5. sz.

20. 1848-1849 orosz szemmel. Krónikás, 2. (2002) 3. sz.

21. Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc orosz levéltári források tükrében. Levéltári Szemle, 52. (2002) 2. sz. 92-93. p.

22. Tűzvészek Balatonfüreden a 19. század első felében. Füredi História, 2. (2002) 3. sz. 9-12. p.

23. A balatonfüredi színház létrejöttének Bács megye-i vonatkozásai. Bácsország, 7. (2002) 10-12. sz. 40-42.

24. Két dokumentum a 18. század végéről. Füredi História, 3. (2003) 1. sz. 2-3. p.

25. 1945 utáni források az interneten – az ArchivNet. Korall, 4. (2003) 11-12. sz. 270-272. p.

26. Deák Ferenc és Balatonfüred. Füredi História, 3. (2003) 2. sz. 2-6. p.

27. Deák Ferenc és Füred. Emléklapok Deák Ferenc születésének 200. évfordulójára. Szerk.: Elek Miklós. Balatonfüred, 2003. 3-9. p.

28. Slachta Etelka soproni úrileány balatonfüredi nyara 1841-ben. Füredi História, 5. (2005) 2. sz. 2-3.

29. A Magyar Országos Levéltár kiadványpolitikája az utóbbi években. Jogtörténeti Szemle, ??? (2005) 4. sz. 72-74.

30. A XII. Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Napok. Levéltári Szemle, 56. (2006) 1. sz. 87-89.

31. Megnyitó beszéd. 100. výročie prevezenia a uloženia pozostatkov Františka II. Rákócziho a jeho druhov v Košiciach/ II. Rákóczi Ferenc és társai hamvai hazahozatalának és kassai újratemetésének 100. évfordulója. Košice/Kassa, 2006. 3-5. p.

32. Katona Gábor ügyvéd és az 1956. évi forradalom jászárokszállási eseményei. Jászvidék. Jászárokszállás város közéleti havilapja. Különszám 1956. október 23. ötvenedik évfordulójának tiszteletére. 6-7. p.

Recenziók:

1. Budapest teljes utcanévlexikona. Összeáll.: Mészáros György. Levéltári Közlemé­nyek, 70. (1999) 1-2. sz. 242-246. p.

2. Thesaurus Solemnis. Barátok, munkatársak, tanítványok köszöntik a 90 éves Balogh Istvánt. Szerk.: Kujbusné Mecsei Éva. Levéltári Szemle, 53. (2003). 1. sz. 36-39. p.

3. Katona Csaba: Molnár András: A fiatal Deák Ferenc. A felkészülés és a zalai pályakezdés évei 1803-1833. Levéltári Közlemények, 74. (2003) 1-2. sz.325-328.

4. Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában. Tanulmányok Bariksa István 60. születésnapjára. Szerk.: Mayer László-Tilcsik György. Levéltári Közlemények, 75. (2004) 2. sz. 235-238. p.

5. Böőr László-Egey Tibor-Héjjas Pál-Horváth M. ferenc: A Pest Megyei Levéltár. Levéltárismertető. Levéltári Szemle, 54. (2004) 3. sz.74-76. p.

6. ACTA Tanulmányok I. 2004. Szerk.: Csurgai Horváth József-Kovács Eleonóra. Levéltári Szemle, 55. (2005) 2. sz. 62-64. p.

7. Majtényi György: A tudomány lajtorjája. „Társadalmi mobilitás" és „új értelmiség" Magyarországon a II. világháború után. Levéltári Közlemények, 77. (2006) 1. sz. 158-162. p.

8. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv I. Főszerk.: Á. Varga László. Felelős szerk.: Lugosi András. Levéltári Szemle, 56. (2006) 4. sz. 78-85. p.

!