ILLÉSFALVI PÉTER hadtörténész, muzeológus

left

1970. március 10-én született Budapesten, középiskolai tanulmányait 1984-1988 között ugyanott végezte a Ságvári Endre ELTE Gyakorló Iskolában. 1992-től az ELTE BTK történelemszakos hallgatója, 1994-2000 között a Révai Új Lexikona hadtörténelmi szakszerkesztője. 1998-ban bölcsésztanári diplomát szerzett, gyűjteménykezelő a Hadtörténeti Múzeum Fotóarchívumában. 1999-től gyűjteményvezető muzeológus, majd főmuzeológus ugyanott, 2005-től a Fotóarchívum vezetője. 2010-től a HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal Hadisírgondozó és Háborús Kegyeleti Osztályának szakreferense. Amatőr szinten vasúttörténelemmel is foglalkozik.
1998-ban a Honvéd Hegyivadász Alapítvány egyik szervezője, 2011-ig a kuratórium titkára.2006-2007-ben a Cartographia-nál hadtörténész szakértő és a Történelmi Atlasz, valamint a Képes Történelmi Atlasz szerkesztőbizottságának tagja, 2009-től a baróti Tortoma Kiadó Hadinapló-könyvek c. sorozatának szerkesztője. 2008-tól Maruzs Rolanddal, dr. Sallay Gergellyel és dr. Szentváry-Lukács Jánossal fenntartja a hungarianarmedforces.com nevű honlapot.

Válogatott publikációs jegyzék

1. A Vác-Budapest-Gödöllő helyi érdekű vasút története I-VI. rész (Demokrata Újság 1993. V. évf. 3. sz. 11. o., 4. sz. 10-11. o., 5. sz. 10-11. o., 1994. VI. évf. 2. sz. 10-11. o., 4. sz. 4-5. o., 5. sz. 10-11. o.)

2. Balla Tibor-Dombrády Lóránd-Horváth Miklós-Markó György-Ravasz István-Szabó Péter-Szijj Jolán-Takács Ferenc: Honvédelem és hadügyek. In: Magyarország a XX. században (Babits Kiadó, Szekszárd, 1996; szerk.)

3. Csonka-Magyarország 1919-1920. évi megszállásának következményei a MÁV-ra nézve I. In: Tolnay Lapok III. évf. 7-9. sz. 1996. júl. 25.

4. Kiugrani vagy tovább harcolni? – 1944. október tizenötödike dilemmája a magyar katona számára (Magyar Honvéd X. évf. 45. sz., 1999. nov. 12. 26-27. o.)

5. Cornelius Ryan: A berlini csata (Corvina Kiadó, Bp, 1999; a magyar fordítás katonaszakmai lektorálása)

6. Üzenet a frontról. A Monarchia nagy háborúja képes levelezőlapok tükrében (CD-ROM, Média 21 Kft, Bp, 1999; szerk.)

7. A hegyicsapatok megszervezése a magyar királyi honvédségnél 19391940-ben. In: Hadtörténelmi Közlemények 113. évf., 2000/4. sz. 743-770. o.

8. Vitézségért (Varietas ’93 Kft, Bp., 2001; társszerző Kovács Vilmossal és Maruzs Rolanddal)

9. Székely határvadászok a Tölgyesi-szorosban. In: Hargita Kalendárium 2002, 59-65. o. (Hargita Népe Kiadó, Csíkszereda, 2001)

10. Vadász- és hegyicsapatok megkülönböztető jelzései 1867-től napjainkig. In: A Hadtörténeti Múzeum értesítője 4., 165-177. o. (Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Bp., 2001)

11. Fényképalbumok a Hadtörténeti Múzeum 1945 utáni Fotógyűjteményében. In: A Hadtörténeti Múzeum értesítője 5., 147-165. o. (Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Bp., 2002)

12. Emlékezés a hegyicsapatokra (Paktum Nyomdaipari Társaság – Hadimúzeum Alapítvány, Bp., 2002; szerk.)

13. A m. kir. 24. székely honvéd határvadász zászlóalj. In: Erdővidéki Lapok III. évf. 2.(8.) sz., 2002. június, 11-15. o. (társszerző Demeter Lászlóval)

14. A magyar királyi honvédség hegyicsapatai 1939-1945 között. In: Harang. A Veresegyházi Nemzeti Társaskör évkönyve, 2002. 123-130. o.

15. Harctéri levelezőlapok. In: Székelyföld VII. évf. 9. sz. 2003. szeptember, 89-109. o.

16. Együtt vonultak be… In: Harang. A Veresegyházi Nemzeti Társaskör évkönyve 2003. 154-163. o.

17. Kései portré egy honvédelmi miniszterről  vitéz lófő nagybaconi Nagy Vilmos vezérezredes. In: Erdővidéki Lapok 2003. június IV. évf. 2. (12.) szám 13-18. o.

18. Erdővidék második világháborús veszteségei I-IX. In: Erdővidéki Lapok 2003. szeptember IV. évf. 3. (13.) szám 30-33. o.; 2003. december IV. évf. 4. (14.) szám 34-37. o.; 2004. március V. évf. 1. (15.) szám 32-34. o.; 2004. június V. évf. 2. (16.) szám 25-26. o.; 2004. szeptember V. évf. 3. (17.) szám 30-31. o.; 2004. december V. évf. 4. (18.) szám 19-20. o.; 2005. március VI. évf. 1. (19.) szám 25-27. o.; 2005. június VI. évf. 2. (20.) szám 28-31. o.; 2005. szeptember VI. évf. 3. (21.) szám 27-30. o.

19. „…állták Tordánál a csatát fejtetőig vérben…” (Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság, Torda, 2004; társszerző Babucs Zoltánnal, Bús Jánossal és Maruzs Rolanddal)

20. Szándékoltan forrásszegény korszak. 1945 utáni fényképek a Hadtörténeti Múzeum Fotóarchívumában. Egyenlítő II. évf., 2004/3. 54-57. o.

21. „Édes Erdély itt vagyunk…” Az 1940-es erdélyi bevonulás során történt atrocitásokról. In: Pro Minoritate 2004/Tavasz, 58-78. o.

22. Atrocitások az 1940-es erdélyi bevonulások során. In: Székelyföld 2004. szeptember, VIII. évf. 9. sz. 77-102. o.

23. Zöld a paroli 1-4. rész. Határvédelmi és határőrizeti alakulataink egyenruházata, felszerelése és jelvényei. In: Határőr 59. évf., 2004/2-5. szám, 31. és 29. o.

24. Határvadászok a Kárpátokban 1-4. rész. A m. kir. Honvédség hegyi felszerelésű határvadászcsapatai 1939-1945 között. In: Határőr 59. évf., 2004/6-9. szám, 31. o.

25. Ivás István: Az utolsó székely határőrök. In: Hadtörténelmi Közlemények 117. évf. 4. szám, 2004. december, 1313-1319. o. (recenzió)

26. Erdély a Hadak Útján 1940-1944 (Puedlo Kiadó, Bp., 2005; társszerzőSzabó Péterrel és Számvéber Norberttel, 216 o.)

27. Barát vagy ellenség? A román-magyar viszony 1940-1944 között a katonai viszonyrendszer tükrében. In: Székelyföld 2005. október IX. évf. 10. sz. 107-127. o.

28. A németek által megszállt Bánság helyzete 1941-ben, a Magyar Királyi Csendőrség központi nyomozó parancsnokságának jelentései alapján. In: Bácsország 2005. 4. (35.) sz. 76-79. o.

29. Atrocitások az 1940-es erdélyi bevonulás során. In: Rubicon 2005/6. XV. évf. 156. sz. 33-38. o.

30. A honvédség erdélyi harcai 1944-ben. In: A Dontól a Marosig 1943-1944. A X. és XI. Makói Honvédnap és Találkozó 2003, 2004. A Makói Múzeum Füzetei 104. (Makó, 2005) 51-64. o.

31. A magyar hegyicsapat. In: …és újfent hadiidők! (Petit Real, Bp., 2005) 160-165. o.

32. A 24-es határvadász-zászlóalj története. In: Kézdivásárhely évkönyve 2004-2005 (Kézdivásárhely municípium polgármesteri hivatala, 2005) 143-150. o.

33. Ifj. Sarkady Sándor: Légiharcok és légiesemények 1944-1945-ben Sopron vármegyében. In: Várhely 2005. 1-2. sz. 191-192. o. (recenzió)

34. A román-magyar kapcsolatok katonai vonatkozásai 1940-1944 között. In: Háború, hadsereg, összeomlás. Magyarország katonai részvétele és szerepe a második világháborúban (szerk.: Markó György; Zrínyi Kiadó, Bp. 2006.) 93-103. o.

35. ’56 Veresegyházon és Pest megyében. In: Harang. A Veresegyházi Nemzeti Társaskör évkönyve 2006. 39-47. o.

36. Vitéz lófő nagybaczoni Nagy Vilmos vezérezredes és az erdélyi bevonulás. In: Horváth Csaba – Illésfalvi Péter – Szani Ferenc: Nagybaczoni Nagy Vilmos életpályája. Erdővidéki Történeti és Természettudományi Tár IV. (Gaál Mózes Közművelődési Egyesület, Barót, 2006) 30-40. o.

37. Az utolsó koronázás. In: Impresszum VI. évf. 4. szám. 2006. december 20-23. o.

38. Egy tartalékos honvédtiszt háborúja. Dr. Woynarovich Elek légvédelmi tüzér hadnagy amatőrfotói Erdélytől Dániáig, 1940-1945 (Timp Kiadó, Bp., 2007)

39. Horthy Miklós élete képekben (Puedlo Kiadó, Budapest, 2007; társszerző B. Kalavszky Györgyivel)

40. „Atlantisz harangoz”. A magyar hadisírok, hősi temetők és emlékhelyek helyzete Erdélyben és az ó-romániai területeken. In: Emlékek a Hadak útja mentén (Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Bp., 2007) 202-206. o.

41. A soproni 7. önálló huszárszázad harctéri naplói 1942-1943. In: Hadtörténelmi Közlemények. 120. évf. 2007/1. szám 257-314. o. (s. a. r. Szabó Péterrel)

42. Capronitól a Gripenig (Szaktudás Kiadó Ház Rt., Bp., 2008; társszerző Kovács Vilmossal és Nagy Andrással)

43. Varga Ferenc: Besztercei hegyitüzérek a Kárpátokban (Tortoma Kiadó, Barót, 2009; s. a. r.)

44. A m. kir. 26. honvéd gyalogdandár fotóalbuma a múzeum Fotóarchívumában. In: Hadimúltunk kincsesháza 44-46. o. (Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Bp., 2009; szerk.: Ravasz István)

45. Erdélyi bevonulás, 1940 (Tortoma Kiadó, Barót, 2010; társszerző Szabó Péterrel)

46. A Székely Határőrség megalakítása 1941-1943 között. In: Csaba királyfi elárvult népe. Székely konferencia 2009. október 2-3. Erdély-történeti könyvek 8. (Debrecen, 2009; szerk.: Takács Péter) 203-220. o.

47. Az 1. hegyidandár hadialkalmazása 1941-ben. In: Katonaújság 2010/1. szám 43-47. o.

48. Vitézségért! (2. bővített kiadás; HK Hermanos Kiadó, Szeged, 2011; társszerző Kovács Vilmossal és Maruzs Rolanddal)

49. Sajátos honvédtiszti portré a XX. századból – Somogyi István ezredes életútja. In: A Hadtörténeti Múzeum értesítője 2010.167-191. o.