Husvéth András

husveth-a.JPGlevéltáros

4080 Hajdúnánás, Vasvári Pál u. 22.

andras.husveth@freemail.hu

Születési éve: 1977

Munkahelye: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen

Kutatási területe: Hajdúság története, párttörténet

1977. december 28-án született Hajdúnánáson. Általános és közép­is­ko­lai tanulmányait helyben végezte. Érettségi után 1996-tól a Kos­suth Lajos Tudományegyetem hallgatója lett, történelem szakon. Ta­nul­mányait 2002-ben fejezte be. Diplomamunkája címe „A csiz­ma­dia céh és ipartársulat története Hajdúnánáson a XIX-XX. szá­zad­ban" volt, melyben egy tipikus alföldi mezőváros egy csoportjának polgárosodását, feudalizmusból a modern viszonyok felé történő lassú átalakulását vizsgálta. 2003. októberében lett a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár munkatársa, ahol hosszabb-rövidebb ideig a levéltár minden egységénél megfordult. Jelenleg a levéltár III. számú kutatójában dolgozik, ahol az 1945-90 közötti pártiratok (MDP, MSZMP) referense, ezen iratanyag feldolgozását és kutatását végzi.

 Publikációs jegyzék:

1. A zsidóság gazdasági és társadalmi szerepe Hajdúnánáson (a kezdetektől 1848/49-ig). Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 2004/2005. Debrecen, 2005.

!