Héjja Julianna Erika

levéltáros – Gyula

5700 Gyula, Petőfi tér 2.

hejja@bekes-archiv.hu

Születési éve:

Munkahelye: Békés Megyei Levéltár

Kutatási területe: Békés vármegye archontológiája és pozopográfiája, könyvtár és levéltártörténet, Gyula

város története.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1994-1999 levéltár, 1997-1999 könyvtár szakon, a József Attila Tudományegyetem (utóbb Szegedi Tudományegyetem) Bölcsészettudományi Karán 1999-2001 könyvtár (régi könyves) szakon folytatta tanulmányait. Latin és német nyelvből középfokú, orosz nyelvből alapfokú nyelvvizsgával rendelkezik. 1999-ben levéltáros, 2001-ben könyvtáros (régi könyves) diplomát szerzett.

1999-2005 között a Békés Megyei Levéltárban levéltáros, 2006-ban megbízott igazgatóhelyettes, 2007-től főlevéltáros. 2000-től tagja a Magyar Levéltárosok Egyesületének.

Kutatási területe Békés vármegye archontológiája és prozopográfiája (1715-1950), könyvtár- és levéltártörténet, Gyula város könyvkultúrája és művelődéstörténete a 18. sz. első felétől a 19. sz. közepéig és nőtörténeti kutatás a 19. sz. második felétől a 20. sz. közepéig.

Az elmúlt években a következő előadásokat tartotta:

A vármegyei archontológiai kutatások historiográfiája. Előadás a Magyar Tudomány Napja alakalmából rendezett tudományos ülésnapon (Gyula, 2002. október 30.)

Mogyoróssy és a korabeli, reformkori megye értelmiségi nemesi társadalma a köny­vek tükrében. Előadás a Mogyoróssy János Városi Könyvtár Könyvtári hét c. rendezvényén (Gyula, 2005. október 7.)

A pesti egyetemen végzett okleveles szülésznők (1770-1835) és elhelyezkedési lehetőségeik – különös tekintettel Békés vármegyére. Előadás a Sic itur ad Astra Egyesület Nemek a társadalomban – a nemi szerepek történeti változásai c. konferenciáján (Budapest, 2005. december 2.)

Publikációs jegyzék:

1. Békés vármegye archontológiája, (1699) 1715-1950. Főispánok és alispánok. Szerk. Erdész Ádám. Gyula, Békés Megyei Levéltár, 2002. 263 p. (Közlemények Békés megye és környéke történetéből, 8.)

2. Könyv és olvasója Gyulán a XVIII. század első felétől 1848-ig. Szerk. Monok István. Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2003. 112 p. (Olvasmánytörténeti dolgozatok, 9.)

3. A nő és hivatása. Szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből, 1777-1865. Közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Szerk. [...] Fábri Anna. A szövegeket közlik Héjja Julianna [et al.]. Bp., Kortárs Kiadó, 1999. 359 p.

4. Egy XVIII. századi Békés vármegyei kisnemes, Hrabovszky László olvasmányai. In: Magyar Könyvszemle, 116. (2001) 3. p. 351-355.

5. Gyula oktatástörténete a könyvek tükrében. In: Magyar Könyvszemle, 116. (2001) 2. p. 209-219.

6. Hagyomány és változás határán. Női szereplehetőségek egy alföldi városban a 19-20. század fordulóján. In: Bárka, 11. (2003) 4. p. 98-105.

7. Békés megye vármegyei alkalmazásban álló bábáiról, 1781-1848. In: Évek és színek. Tanulmányok Fábri Anna tiszteletére hatvanadik születésnapja alkalmából. Budapest, Kortárs Kiadó, 2005. p. 13-21.

8. Az 50 éves Bundesarchiv (1952-2002) jubileumi ünnepségéről. Martin-Weber, Bettina: 50 Jahre Bundesarchiv. Festakt mit Bundespräsident Johannes Rau. Der Archivar 2002. (55.) 295-297. In: Levéltári Szemle, 56. (2006) 2. p. 60-61. [Szemle]

9. Történelem és levéltár. Válogatás Erdmann Gyula írásaiból. [...] összeáll. Erdész Ádám és Á. Varga László. A szöveggondozásban részt vett Héjja Julianna Erika. Gyula, Békés Megyei Levéltár, 2004. 430 p.

10. Hagyomány, közösség, művelődés. Tanulmányok a hatvanéves Kósa László születés­napjára. Szerk. Ablonczy Balázs, ifj. Bertényi Iván, Hatos Pál, Kiss Réka. Budapest, BIP, 2002. 579 o. In: Századok, 139. (2005) 6. p. 1574-1579. [Recenzió]

!