Gottfried Barna

gottfried.JPGfőlevéltáros

4552 Napkor, Rákóczi u. 28.

gbarna@szabarchiv.hu

Születési éve: 1964

Munkahelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, Nyíregyháza

Kutatási területe: Földművelési Minisztérium Hegyvidéki Kirendeltsége,

Székely hadosztály története, Dessewffy család

 1988-ban végzett Nyíregyházán, a Bessenyei György Tanárképző Főiskola történelem-népmű­velés szakán. 1993-ban szerzett történelem szakos középiskolai tanári diplomát az ELTE BTK-n. 1991-től kezdve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltárában dolgozik. A virilizmus és a hitbizomány „intézményeivel" foglalkozik. Fő kutatási területe a Földművelési Minisztérium Hegyvidéki Kirendeltségének (ez a PhD dolgozata témája) és a Székely Hadosztály története.

 Publikációs jegyzék:

1. Nyíregyházi virilisek 1874-1912 között. In: Helytörténeti tanulmányok IX. Szerk. Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1993. 141-168.pp. Szabolcs-Szatnár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai I. Évkönyvek 9.

2. Adalékok a Dessewffy-hitbizomony megalakulásához. Szabolcs-Szatmár Beregi Szemle 1993/3. sz. 155-265.pp.

3. Egy hitbizomány széthullásainak anatómiája. A Dessewffy-hitbizomány, 1879-1939. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv X., Szerk.: Nagy Ferenc. Nyíregyháza, 1994. 87-92.pp.

4. Folyamatos törvénysértés. Az 1947-es választások és a Magyar Kommunista Párt Szabolcs-Szatmár megyében. Szabolcs-Szatmár-beregi Szemle, 1996/1. sz. 54-64.pp.

5. Települési szócikkek Révai Új Lexikon I. A-Baj. Szekszárd, 1996.

6. A „rutén akció" Bereg vármegyében (1897-1901). In: Szabolcs-Szatmár-beregi Levéltári Évkönyv XIII. Szerk.: Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva, Jánosi Zoltán (LK I. Évkönyvek, 13.) Nyíregyháza, 1999. 195-203.pp.

7. Mozaikok Vencsellő történetéből. In: Gávavencsellő (Tanulmányok Gávavencsellő történetéről). Szerk.: Nagy Ferenc. Gávavencsellő, 2000. 123-146.pp.

8. Települési szócikkek RÚL V. Cza-D. Szekszárd, 2000.

9. Az újjáépítés és a kommunista diktatúra időszaka 1945-1956. In: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye értékei. A megye történelme. Szerk.: Nagy Ferenc. Nyíregyháza, 2001. 170-197.pp.

10. Települési szócikkek RÚL VII. Fej-Gak. Szekszárd, 2001.

11. Egy beszéd következményei. Egan Ede a rutén akcióról. In: Thesaurus Solimnis. Barátok, munkatársak, tanítványok köszöntik a 90 éves Balogh Istvánt. Szerk.: Kujbusné Mecsei Éva. Debrecen-Nyíregyháza, 2002. 301-317.pp.

12. A nagybirtoktól a termelőszövetkezetekig.; A közigazgatás keretei.; Tizenkilenc, ötvenhat, kilencszázhetven; Templom, iskola közadakozásból. In: Szatmárcseke (Száz magyar falu könyvesháza). Szerk.: Németh Péter. Budapest, 2002. 62-76.; 77-82.; 98-107.pp.

!