dr. Várkonyi Tibor

 ügyvéd

1034 Budapest, Bécsi u. 126–128.

tibinexus@mail.datanet.hu

Születési éve: 1971

Munkahelye: ügyvédi iroda

Kutatási területe: Degenfeld-Schonburg és más (Bátai, Moór, Hock,

Husz, Waldmann, Rosenthal, Beck, Friedmann stb.) családok

Várkonyi Tibor 1971. szeptember 7-én született Budapesten. 1990-ben érettségizett a Toldy Frenc Gimnáziumban, majd 1991-1996 kö­zött a Szegedi József Attila Tudományegyetem Állam és Jogtudo­má­nyi Karán végezte summa cum laude minősítéssel egyetemi ta­nul­mányait, mely évek során kétszer részesült Köztársasági Ösztöndíj-kitüntetésben. 1996-tól 1997 októberéig ügyvédjelölt Dr. Kárpáti Katalin ügyvéd, majd pedig a Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Irodában. 1997 októberétől 1999 decemberéig előbb jogi előadó, majd jogtanácsos a TV3 Televíziónál, irodáját 1999. decemberében alapította.

1992 óta foglalkozik genealogiával, 1996 óta folyamatosan végez különféle kutatásokat. Legfontosabb kutatása Degenfeld-Schonburg családdal kapcsolatos, kutatásai által Barabás Miklós festményének leírását a szakirodalom módosította, illetve a téma egyes kérdései a 2006 év augusztusában Budapesten megrendezett X. Nemzetközi Igazságügyi Orvosi Konferencián felelevenítésre került „Influence of geneological research II." cím alatt. Munkájához segítséget a következő területen fogadna örömmel: a Degenfeld-Schonburg családdal kapcsolatos kutatási anyagok; izraelita anyagok kutatása, különös figyelemmel Kárpátalja területére; a történelmi Zala megye területén élt egyes családok nem anyakönyvi jellegű adatainak kutatása.

Tagja a Magyar Ügyvédi Kamarának, a Budapesti Ügyvédi Kamarának, a Magyar Genea­logiai és Heraldikai Társaságnak, Magyar Történelmi Társulatnak és egyéb más szervezeteknek.

Publikációs jegyzék:

1. Barabás Miklós „Degenfeld Család" című festményéről. in.: Hermann Ottó Múzeum Évkönyve XLIV. 2005, 445-452.pp.

2. „Sára, Hágár és Mária fiai" (történelmi, genealogiai és családtörténeti regény) a VPP Kiadó kiadásában Waldmann Tibor írói álnév alatt (VPP Kiadó 2006, 354. oldal).

!