dr. Tolnay Gábor

tolnai-gabor.JPGtörténész, nyugalmazott múzeumigazgató

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 3-5. II/2.

drtolnay@mail.tvnet.hu

Születési éve: 1931

Munkahelye: „Túri" Fazekas Múzeum, Mezőtúr

Kutatási területe: 20. századi magyar agrártörténet

Tolnay Gábor agrártörténész, tanár Öcsödön született. A Szarvasi Ta­­nítóképző Intézet elvégzése után (1949-1950) az ELTE BTK magyar-történelem szakát (1957-1963) és ezt követően a politológia szakot (1970-1973) végezte el. Az ötvenes években tanyai tanító volt, 1962-től általános iskolai és gimnáziumi tanár, illetve igazgatóhelyettes. 1973-ban a DATE mezőtúri Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Karán könyvtárvezető, majd a főigazgatói hivatal vezetője lett. 1978 és 1991 között a mezőtúri Dózsa György Gimnázium tanára és könyvtárosa, 1991-1994 a szolnoki Kárpótlási Hivatal főtanácsosa, 1994-től a mezőtúri Túri Fazekas Múzeum igazgatója, 1999-2002 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságának tudományos titkára, 1988-tól a Hon­ismeret című folyóirat Szerkesztő Bizottságának tagja volt. 2000-től címzetes főiskolai tanár, a MTA köztestületi tagja, a történettudomány kandidátusa (1994). Tudományos munkásságáért 1994-ben Csete Balázs-díjat, 1999-ben Bél Mátyás-díjat, 2000-ben Jász-Nagykun Megyéért Nagydíjat kapott. Több mint 150 tanulmány szerzője, 30 könyv társszerzője és mintegy húsz könyv szerkesztője.

Publikációs jegyzék:

1. Néhány adalék az ellenforradalmi földreform forrásanyaga feltárásához. (Kutatásmódszertani vázlat.) in: A Debreceni Agrártudományi Egyetem tudományos közleményei. XIX. Debrecen, 1974. DATE 67-90. p.

2. A Nagyatádi-féle földreform végrehajtása Öcsödön az 1920-as években. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEM­LE, 1975. 17. évf. 1-2. szám 172-205 pp.

3. Az 1920-as évek földreformja Szolnok megyében. in: ZOUNUK 2. A Szolnok Megyei Levéltár évkönyve 2. Szerk.: Botka János. Szolnok, 1987. 133-175. pp.

4. Agrárszövetkezeti mintakörzet terve Békés vármegyében 1935-ben. BÉKÉSI ÉLET, 1990. 25. évf. 2. szám 247-250. pp.

5. A helyi mezőgazdasági önkormányzat működési feltételei a két világháború között. in: PÉLDÁK és le­hetőségek. Tanulmányok az önkormányzatok köréből. I-II. kötet. Szolnok, 1990. Jász-Nagykun-Szol­nok Megyei Tanács Tudományos Koordinációs Bizottsága. II. kötet 157-186. pp.

6. A Nagyatádi-féle földreform és az 1935. évi mezőgazdasági statisztika. STATISZTIKAI SZEMLE, 1990. 68. évf. 7. szám 597-602. pp.

7. A mezőgazdasági kamara által támogatott szántóföldi növénytermesztés Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a két világháború között. in: ZOUNUK 5. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár év­könyve 5. Szerk. Botka János. Szolnok, 1990. 181-208. pp.

8. A helyi mezőgazdasági önkormányzat működési feltételei a két világháború között. in: PÉLDÁK és lehetőségek. Tanulmányok a önkormányzatok köréből. I-II. kötet. Szolnok, 1990. Jász-Nagykun-Szol­nok Megyei Tanács Tudományos Koordinációs Bizottsága. II. kötet 157-186. pp.

9. A Nagyatádi-féle földreform és az 1935. évi mezőgazdasági statisztika. STATISZTIKAI SZEMLE, 1990. 68. évf. 7. szám 597-602. pp.

10. A mezőgazdasági kamara által támogatott szántóföldi növénytermesztés Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a két világháború között. in: ZOUNUK 5. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár évkönyve 5. Szerk. Botka János. Szolnok, 1990. 181-208. pp.

11. A Nagyatádi-féle földreform végrehajtásának néhány sajátossága (Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei példák alapján.) AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 1991. évf. 64-112. pp.

12. A Nagyatádi-féle földreform végrehajtása Túrkevén az 1920-as években. I. rész: MÚZEUMI LEVELEK (Damjanich János Múzeum, Szolnok) 69-70. kötet. Szolnok, 1992. 61-83. p. II. rész: 71-72. kötet.

13. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye mezőgazdaságának egyes kérdései 1920-1944 között. Önálló kötet. Szolnok, 1994. (1995.) Jászkunsági füzetek 9. 363 p.

14. Epizódok a Nagyatádi-féle földreform jászsági végrehajtása történetéből. in: JÁSZSÁGI évkönyv 1995. Szerk.: Pethő László. Jászberény, 1995. 111-126. pp.

15. A Nagyatádi-féle földreform és a gazdasági cselédek ügye. (A Mezőgazdasági Kamarák jelentései alapján.) MÚZEUMI LEVELEK 75. kötet I-II. rész. Szolnok, 1975. 267-273. pp.

16. A tószegi Hitelszövetkezet működése 1929 és 1941 között. in: ZOUNUK 11. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár évkönyve 11. kötet. Szerk.: Zádorné Zsoldos Mára. Szolnok, 1996. 259-278. p.

17. A mezőgazdaság helyi érdekvédelme a két világháború között. in: ZOUNUK 15. A Jász-Nagykun-Szol­nok Megyei Levéltár évkönyve 15. kötet. Szerk.: Zádorné Zsoldos Mária. Szolnok, 2000. 167-186. pp.

18. Vita – legelőügyben – Dévaványa és Túrkeve között. in: TISICUM XI. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága évkönyve XI. kötet. Szolnok, 1999. 261-268. pp.

19. Az 1915. évi árvíz Dévaványa térségében. in: A TÁJ változásai a Kárpát-medencében a történelmi események hatására. A Szent István Egyetem Gödöllőn, 2000. június 28-29-én megtartott tudományos konferencia kiadványa. Szerk.: Füleky György. Budapest-Gödöllő, 2000. 153-157. pp.

20. Néhány kataszteri fogalom agrártörténeti vonatkozása. in: ZOUNOK 17. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár évkönyve 17. kötet. Szerk.: Zádorné Zsoldos Mária. Szolnok, 2002. 83-122. pp.

21. „Dévaványai Köztársaság". SZÁZADOK, 136. évf. (2002.) 5. szám 1161-1209. pp.

22. Kossuth és a reformkori agrárkérdések. in: KOSSUTH emlékülés 2002. szeptember 19. a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Karán. Szerk.: Kurunczi Jenő, Szakács Mihály. Szarvas, 2002. 117-120. pp.

23. Az 1853. évi úrbéri pátens. HONISMERET, XXXI. évf. (2003.) 2. szám 18-20. pp.

24. Vízrendezési munkálatok Dévaványa környékén. VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK, LXXXV. évf. (2003.) 4. füzet 650-667. pp.

25. Dévaványa mezőgazdasága a jobbágyfelszabadítás után. in: TISICUM XIII. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága évkönyve 13. kötet. Szolnok, 2003. 177-186. pp.

26. Szikjavítás a dévaványai síkon. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE XLIV. évf. (2003.) 3-4. szám 527-548. pp.

27. Földosztás 1945-ben Dévaványán. in: ZOUNUK 18. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár évkönyve 18. kötet. Szerk.: Zádorné Zsoldos Mária. Szolnok, 2003. 195-224. pp.

28. Föld – ember – törvény. Adatok, tények, következtetések Dévaványa mezőgazdaságának és mezőgazdasági népességének történetéből a XX. század első felében. (1895-1950). Önálló kötet. Szolnok, 2004. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága. 468 p. 25 cm. (A Jász-Nagykun-Szol­nok Megyei Múzeumok Közleményei 59.)

29. A közigazgatás újjászervezése Dévaványán 1945 után. in: TISICUM XV. kötet (2006.) A Jász-Nagy­kun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága évkönyve 15. kötet. Szolnok, 2006. február 9.

Sorozatszerkesztő:

30. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága által forráskiadványok megjelentetésére kiadott sorozat: a „DOCUMENTATIO HISTORICA" szerkesztő bizottságában.

31. A Túri Fazekas Múzeum (Mezőtúr) által kiadott „A Túri Fazekas Múzeum füzetei" című sorozat esetében.