dr. Radics Kálmán

radics-kalman.JPGmegyei levéltárigazgató

4220 Hajdúböszörmény, Attila u. 7. II/7.

radics@mail.datanet.hu

Születési éve: 1950

Munkahelye: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár

Kutatási területe: 19–20. század története

A Jász-Nagykun Szolnok megyei Jászalsószentgyörgyön született 1950. november 4-én. Általános és középiskolai tanulmányai el­vég­zése után sorkatonai szolgálatot töltött, majd ipari üzemben dol­go­zott 1974-ig. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1979-ben végezte el a magyar nyelv és irodalom, történelem szakot. 1979. augusztus 1-től a Hajdú- Bihar Megyei Levéltár alkalmazottja. Kezdetben a Hajdúböszörményi Fióklevéltár megszervezésével, anyagának előkészítésével foglalkozott. A fióklevéltárat 1981 májusában nyitották meg. 1984-ben egyetemi doktori címet szerzett történelemből. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem levéltári szakán 1987-ben kapott levéltáros oklevelet. 1993-tól Hajdú-Bihar Megyei Le­véltár igazgatója. 1994-től a Magyar Levéltárosok Egyesülete Választmányának a tagja. 1999-ben a kulturális miniszter szakfelügyelővé nevezte ki. 1999-ben a Levéltári Szemle főszerkesztője, majd szerkesztője. 2002-től tagja az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa elnökségének. 2002-ben német nyelvből középfokú állami nyelvvizsgát tett.

Publikációs jegyzék:

1. Művelődési viszonyok Hajdúböszörményben a két világháború között. In. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve (a továbbiakban H-BML. Évk.) VIII. (Szerk.: Gazdag István.) Debrecen, 1981. 77–90.pp.

2. „S a hozzáértő, dolgozó nép okok gyülekezetében hányni-vetni meg száz bajunk." Dokumentumok. H-B. megye tanácsainak történetéből 1950–1954. H-BML. Közl. 15. (Szerk.: Gazdag István.) Debrecen, 1980. 67 p.

3. „… Munkát, szellemet, észt…' Az iskolán kívüli népművelődés H-B. megyében 1944–1956. H-BML. Közl. 17. (Szerk.: Gazdag István.) Debrecen, 1981. 265 p.

4. Művelődési viszonyok Hajdúböszörményben 1945–1962. In. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évk. IX. (Szerk.: Gazdag István.) Debrecen, 1982. 91–103.pp.

5. Útmutató a Hajdúböszörményi Fióklevéltár irataihoz. In. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 19. sz. Debrecen, 1982. 88 p.

6. Művelődési viszonyok Hajdúnánáson (1945–1956). In. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évk. X. (Szerk.: Gazdag István.) Debrecen, 1983. 99–113. pp.

7. A történelem hétköznapjai (1867–1944). Dokumentumok Hajdú és Bihar megyei lakossága életmódjának történetéhez. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közl. 20. (Szerk.: Gazdag István.) Debrecen, 1984. 215 p.

8. Művelődési viszonyok Hajdúnánáson a felszabadulás előtt. In. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évk. XI. (Szerk.: Gazdag István.) Debrecen, 1984. 53–64.pp.

9. Hajdúvárosok művelődése 1867-1962. Egyetemi doktori értekezés Debrecen, 1984. KLTE Könyvtára 138 p.

10. Hajdúdorogi bérbe adott úri birtok leltára 1944 nyarán. In. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évk. XII. (Szerk.: Gazdag István.) Debrecen, 1985. 189–200.pp.

12. Debrecen ipara és kereskedelmi a XVIII. század elejéig. In. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évk. XIII. (Szerk.: Gazdag István.) Debrecen, 1986. 169–183.pp.

13. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. In. A Magyar Állami Levéltárak Fondjegyzékei III. A területi levéltárak fondjegyzékei 3. (Szerk.: Gazdag István.) Debrecen, 1986. 574 p.

14. Tartalomjegyzék Hajdú-Bihar Megye Tanácsa V. B. üléseinek jegyzőkönyveihez I. 1950-1960. (Szerk.: Gazdag István.) In. Levéltári Dokumentáció I. Debrecen, 1987. 137 p.

15. Testvérfolyóirataink – Szabolcs-Szatmári Szemle. In. Debreceni Szemle 1987/2. 141–148.pp.

16. A mai Hajdúvármegye területe 200 évvel ezelőtt, – Gazdasági és népesedési leírás – Az 1715. és 1720. évi országos összeírás alapján. In. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évk. XIV. (Szerk.: Gazdag István.) Debrecen, 1987. 151–171.pp

17. Tartalomjegyzék Hajdú-Bihar Megyei Tanácsa V. B. üléseinek jegyzőkönyveihez II. 1961–1970. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Adattára. Debrecen, 1990. 138 p.

18. Vámospércs hajdúváros. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Adattára 639/1992. 5 p.

19. Egyház és iskola. In. Vámospércs története. (Szerk.: Gazdag István.) Vámospércs, 1994. 117–156.pp.

20. Az egykori Szabolcs megyére vonatkozó iratok a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Levéltárában. In. Szabolcs-Szatmár Beregi Levéltári Évkönyv X. (Szerk.: Nagy Ferenc.) Nyíregyháza, 1994. 57–65.pp.

21. Major Zoltán – Radics Kálmán – Szaszkóné Sin Aranka: Bihar megye és a hajdúság (1773–1808). In. Magyarország történeti helységnévtára, 332 p.

22. Nagy főbírók és más jeles emberek debreceni háza. A Komáromy ház története. A legrégibb debreceni ház története. In. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII. (Szerk.: Radics Kálmán.) Debrecen, 1995. 293–315.pp.

23. Gazdag – Kovacsics – Ölveti – Radics: Magyarország történeti – statisztikai helységnévtára. 11. Hajdú-Bihar megye. (Sorozatszerk.: Kovacsics József.) Budapest., 1997. 147 p.

24. A debreceni városháza négyszázéves története. In. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. Évk. XXIV. (Szerk.: Radics Kálmán.) Debrecen, l997. 273–316.pp.

25. Derecske 1944–1989 között. In. Derecske története és néprajza Derecske, 1998. (Szerk.: Gazdag István.) 163–194.pp.

26. A Debreceni Egyetem felavatása. In. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évk. XXVI. (Szerk.: Radics Kálmán.) Debrecen, 1999. 299–314.pp.

27. A Hortobágy. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évk. XXVII. (Szerk.: Radics Kálmán.) Debrecen, 2000. 321–354.pp.

28.  Még egy fél évszázad. In. Száz Magyar Falu Könyvesháza-Hajdúsámson Budapest, 2001. 115–129.pp.

29. Révai Új Lexikona. Főszerk. Kollega Tarsoly István (hét település címszó cikke)

30. Törvényhatósági bizottságok 1945 után. In. Autonóm közösségek a magyar történelemben. (szerk.: Bán­kiné Molnár Erzsébet.) Kiskunfélegyháza, 2003. 195–200.pp.

!