dr. Német Csaba

nemet-csaba.JPGtörténész muzeológus, osztályvezető

5700 Gyula, Lahner György u. 9. I/5.

nemcsab@freemail.hu

Születési éve: 1964

Munkahelye: Erkel Ferenc Múzeum, Gyula

Kutatási területe: török-kor, szabadságharc

Pápán született 1964-ben, s az ottani Türr István Gimnáziumban érett­ségizett, de Bakonytamásiban élt. 1983-1988 között elvégezte a sze­ge­di JATE földrajz-történelem szakát. 1988-ban felvették a gyulai Er­kel Ferenc Múzeum történészének, azóta Gyulán él. 1990-1993 között az intézmény megbízott igazgatójaként, majd igazgató-helyetteseként, 2001 óta pedig a megyei múzeumi szervezet történeti osztályvezetőjeként dolgozik. Egy évig óraadóként is tanított történelmet a Bay Zoltán Gimnáziumban.

 A múzeum történetét 1993-ban írta meg. A 16-17. század, valamint az 1848-49-es szabadságharc eseményeiről több tanulmánya megjelent, gyakran vállal előadásokat. 1996 őszén doktorált Bethlen Gábor külpolitikájából. 1990 óta az Erkel Ferenc Múzeum Barátainak Egyesületének titkáraként dolgozik. 1995 óta presbiter, s 2000-ben megválasztottak a Gyulai Evangélikus Egyházközség felügyelőjének. Hobbija a társastánc: arany fokozatú táncos.

Publikációs jegyzék:

1. Melyik út vezet Magyarország trónjához? (Bethlen Gábor 1628-29-es keleti terve, és annak diplomáciai háttere). In.: Aetas (a JATE történészhallgatói lapja) 7. szám. Főszerk.: Bellavics István. Szeged, 1987. 5-22.pp.

2. Zrínyi, a politikus és reformer. In.: Körösök Vidéke Honismereti Füzet 1989. Szerk.: Erdmann Gyula. (Kiadó: Békés Megyei Levéltár.) Gyula, 1989. 72-79.pp.

3. A gyulai múzeum 125 esztendeje (Intézménytörténeti vázlat.) A gyulai Erkel Ferenc Múzeum kiadványai 79. szám. Szerk.: Szabó Ferenc. (Kiadó: Erkel Ferenc Múzeum – Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága) Gyula, 1993. 78 p.

4. Támadás, vagy temetés? (Báthori Gábor temetése.) In.: Tanulmányok és közlemények. Szerk: Ujváry Zoltán. (Kiadó: KLTE – Damjanich János Múzeum) Debrecen – Szolnok, 1995. 167-170.pp.

5. Egy szomorú augusztusi hét (Damjanich és tábornoktársai gyulai fogsága, 1849. augusztus 17-24) In.: Múzeumi Levelek 75/I. szám. Szerk.: T. Bereczki Ibolya és Gulyás Katalin. (Kiadó: Damjanich János Múzeum.) Szolnok, 1996. 151-156.pp.

6. Mjk. János huszárőrnagy hagyatéka. Békés Megyei Múzeumok Közleményei 21. kötet. Szerk.: Grin Igor – Szatmári Imre. Békéscsaba, 1999. 317-326.pp.

7. Lükő Gábor gyulai évei. In.: Tűzcsiholók. Szerk.. Pozsgay Zsolt. Budapest, 1999. 855- 868.pp.

8. Gyula, 1848-as Honvédtiszti Emlékhely (Szigeti Zoltánnal közösen) A Tájak-Korok-Múzeumok kiskönyvtára 648. füzete. Budapest, 1999.

9. Az evangélikus egyház oktatási, kulturális és szociális tevékenysége Békés megyében – Az evangélikus egyház szervezetének változásai. In.: Gyulai Katalógusok 8. szám. Szerk.: Havassy Péter. Gyula, 2000. 41-50.pp.

10. A honvédtisztek fegyverletétele Gyulán. In.: Békés Megyei Múzeumok Közleményei 21. kötet. Szerk.: Grin Igor. Békéscsaba, 2000. 263-288.pp.

11. Bagyinszky Zoltán: Magyarország építőművészete című, a Kossuth Kiadó által megjelentetett CD-hez a reneszánsz és a barokk kori fotók aláírásainak elkészítése.

12. Békés megye története 1918-1948. In.: Békés megye képes krónikája. Szerk.: Erdmann Gyula. (Kiadja Békés Megye Közgyűlésének Millenniumi Emlékbizottsága.) Gyula, 2001. 257-267.pp.

13. A gyulai evangélikus egyházközség megalapítása. In.: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (Főszerk.: Csóka Gáspár. Felelős szerk.: Zombori István.) 13. évfolyama, 2001. 1-2. száma 141-170.pp.

14. „Emlékezzünk Vég-Gyula várárul…" a vár török alóli felszabadításának 300. évfordulója alkalmából. In.: Séták a művelődés ösvényein. Szerk.: Friedrich Endréné-Szabó Ferenc-Székely János. Gyula 2001. 24-30.pp.

15. Gyula. Erkel Ferenc Múzeum. In.: A Múzsák kertje. A magyar múzeumok születése. A szöveget gondozta: Holló Szilvia Andrea. (Kiadja a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület.) Budapest, 2002. 117-120.pp.

16. Virágzó falu a félhold alatt (34-47.pp.), Szívósan ragaszkodva az ősi fészekhez (48-55.pp.), Gazdaság és társadalom a XVIII-XIX. században (56-67.pp.), Harruckernek és Wenckheimek (68-75.pp.), a Forradalom és szabadságharc hónapjai (76-80.pp.), Prédikátorok, mesterek (109-121.pp.) című fejezetek, valamint a rezümé. (168-171.pp.) In.: Doboz. Száz magyar falu könyvesháza. Szerk.: Erdmann Gyula. Budapest, 2002.

17. Sok évtized a hadak útján (21-34.pp.), Kétegyháza földesurai (42-51.pp.), A szabadságharc hónapjai (52-61.pp.), Változatos évtizedek (77-90.pp.), Felekezetek kisebbségben (102-114.pp.) című fejezetek, valamint a kötet rezüméje (165-167.pp.). In.: Kétegyháza. Száz magyar falu könyvesháza. Szerk.: Erdmann Gyula. Budapest, 2002.

18. Elek a polgárosodás útján (1843-1920) az Eleki Évszázadok 2. Tanulmányok Elek történetéhez, II. kötet (Elek, 2002. 23-78.pp., Szerk.: Havassy Péter.)

19. A tokaji vár a történeti irodalomban. In.: Tokaj Várostörténeti tanulmányok III. Szerk.: Bencsik János. Tokaj, 2002. 25-42.pp.

20. Banner József, Göndöcs Benedek, Implom József, Mogyoróssy János. In.: Magyar Múzeumi Arcképcsarnok. Főszerk.: Bodó Sándor-Viga Gyula. Budapest, 2002. 54-55.pp., 324-325.pp., 408-409.pp., 623-624.pp.

21. A gyulai vár. In.: Virágos mezőkön. Szerk.: Szatmári Imre. Szeged, 2003. 27-47.pp.

22. A Kelet-Békési egyházmegye története (103-105.pp.), A gyulai egyházközség története. (120-125.pp.) In.: A magyarországi evangélikus egyház déli egyházkerülete az ezredfordulón. Szerk.: Sólyom Jenő. Luther Kiadó Budapest, 2003.

23. Lükő Gábor gyulai tevékenysége és román kutatásai (román nyelven) In.: Din traditile populare ale romanilor din Ungaria. 14. kötet. Szerk.: Emilia Martin. Budapest, 2003. 112-148.pp.

24. A gyulai evangélikus egyházközség megalapítása. In.: Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23. kötet. Szerk.: Szatmári Imre. Békéscsaba, 2003.

25. A gyulai evangélikus templom felépítése. In.: Békés Megyei Múzeumok Közleményei 24. kötet. Szerk.: Szatmári Imre. Békéscsaba, 2004. 167-198.pp.

26. Némethy Ferenc, Tokaj kapitánya. (megjelenés alatt: a Sárospatakai Református Főiskola kiadványában)

!