dr. Lovas Enikő Amália PhD

lovas-e.JPGkönyvtáros

Debrecen, Virág u. 34. A/1.

lovasena@freemail.hu

Születési éve: 1977

Munkahelye: Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár, Debrecen

Kutatási területe: társadalmi fejlődés Magyarországon a 19-20. században, várostörténet és mikrotörténelem, művelődés és kultúrtörténet

1977-ben született Debrecenben. 2001-ben szerezte meg történészi, történelem tanári diplomáját a Debreceni Egyetem Bölcsészkarán, szakdolgozati témájával – Polgári karrierek a 19-20. századi Debrecenben – a 2001. évi Tudományos Diákköri Konferencia különdíját nyerte el. Ebben az évben jelent meg első cikke a Sesztina családról is, és felvételt nyert a Debreceni Egyetem nappali PhD képzésére.

Folytatva szakdolgozatával elindított kutatási témáját, megjelentek további publikációi, és 2004-ben a Collegium Hungaricum bécsi ösztöndíjának segítségével bővítette meglátásait társadalom- és gazdaságtörténeti kutatásai kapcsán. 2004/2005-ben a Debreceni Egyetem Történelem Intézetének predoktora, majd a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár Helytörténeti Gyűjteményének szakreferense.

2005. december 9-én szerezte meg a PhD doktori fokozatot, disszertációjának címe „Polgári karrierek a 19-20. századi Debrecenben", a helyi városi társadalom egyes prominens családjainak karriertörténetével foglalkozik, elhelyezve tagjainak történetét, eredményeit a dualizmus és a Horthy-korszak Magyarországának társadalmi és gazdasági viszonylataiban.

 Publikációs jegyzék:

1. Egy polgárcsalád karrierje a 19-20. századi Debrecenben. In: Történeti Tanulmányok IX. (Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LIII.) Debrecen, 2001.

2. A debreceni Vásáry család története: a tőkés polgárosodás kiemelkedő példája. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 2002-2003. Debrecen, 2003. 193-202.pp.

3. Egy cívis gazdálkodó család története a tőkés polgárság korában – a Zöld család. In: A Hajdú-Bihar megyei Levéltár Évkönyve, XXIX. Debrecen, 2002-2003.

4. Dragota Ignác, Debrecen egy korai tőkés polgára. In: Történeti Tanulmányok XI. (Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LV.) Debrecen, 2003. 143-154.pp.

5. Tőkés polgári vagyonnal a társadalmi rangért – a Dragota család felemelkedésének útja. In: A Déri Múzeum Évkönyve, 2004. Debrecen, 2005. 171-203.pp.

6. Vázlat a debreceni cégek sorsáról a tőkés polgárság korában. Rálátás, VI. évf. 1. szám.

7. Debreceni civisek a modernizáció korában: A Polgáry, Böszörményi és a Bay családok. In.: A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 3. Debrecen, 2008. 65–74.pp

!