dr. Lakatos Sarolta

lakatos.JPGtörténész, múzeumigazgató

4400 Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u. 8-10.

Születési éve: 1946

Munkahelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kállay gyűjtemény

Kutatási területe: falerisztika, genealógia, lovagrendek, emigráció, a

két világháború közötti időszak

1970-ben végezett a KLTE BTK történelem-orosz nyelv és irodalom szakán. Előbb a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumban tanított, majd a Szabolcs-Szatmár­-Bereg Megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osztályán dolgozott. 1992-ben került a Nyíregyházi Jósa András Múzeumba történész muzeológusként. Az ELTE-n 1995-ben avatták a történelem segédtudományaiból egyetemi doktorrá (summa cum laude).

1993-ban nyílt meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei múzeumi hálózat részeként a Dr. Kál­lay Kristóf magángyűjteményével alapított Kállay Gyűjtemény, amelynek létrejötte óta a vezetője, főmuzeológus, főtanácsosként. Nevéhez fűződik a gyűjteményalapítótól átvett ajándékokon túl a gyűjteménybe máig érkező adományok felkutatása és megszerzése (döntően nemesi családok leszármazóitól), feldolgozásuk, a kiállítások felállítása, a múzeumi egység munkájának és működésének kialakítása, a gyűjteményhez kapcsolódó rangos rendezvények megszervezése (nemesi családok világtalálkozói, nemzetközi tudományos konferenciák, emlékülések, stb.), – ilyeténképpen a Kállay Gyűjtemény önálló tagintézménnyé fejlesztése. Ma a Gyűjtemény, kuriózumokban is gazdag algyűjteményekkel (falerisztikai, iparművészeti, stb.) bír, kutatási területei ezeken alapulnak, illetve hozzájuk kapcsolódnak: a történelmi famíliákat (Kállay, Ilosvay, Apor) érintő genealógia, és a kitüntetéstan egy-egy részterülete, beleértve a Szuverén Máltai Lovagrend történetét is (az adományozók nagyobb része máltai lovag). publikációi is ezen tárgykörökből valók, rendszeres meghívott előadó hazai és nemzetközi konferenciákon.

Tagja többek között a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaságnak, a Magyar Numizmatikai Társulatnak. Immáron 3. ciklusban, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei múzeumok Közalkalmazotti Tanácsának elnöki tisztét tölti be. Szakmai munkája elismeréséül 1981-ben Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesítették, 2005-ben vette át a Magyar Múzeumi Történész Társulattól a megtisztelő Wellmann Imre-díjat.

Publikációs jegyzék:

1. Kállay Miklós – pályaképvázlat. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2000. 2. sz. 184-198.pp.

2. Kállay-kúria avagy Wolkenstein-kastély? In: Kállósemjén, 2000. 1. sz. 8.p.

3. Gróf Wolkenstein Oswald emlékezetére. In: Kállósemjén, 2000. 2. sz. 6.p.

4. Elfogyott holnapok. Vásárhelyi Vera emlékezete. In: Kelet-Magyarország, 2000. 269. sz. 5.p.

5. Kállay Gyűjtemény. In: Numizmatikai Közlöny, 1999-2000. 49-56.pp.

6. A történeti muzeológia helyzete Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyékben. In: „Él magyar, áll Buda még!" Történeti muzeológiai tanulmányok. Szerk. Zombori István. Budapest, 2001. 137-143. pp.

7. Kállósemjén 1935/36-ban. In: Kállósemjén, 2001. 1. sz. 6.p.

8. A pusztuló Nagy -Mohos láp. In: Kállósemjén, 2001. 2. sz. 6.p.

9. Kállay ősök exhumálása és újratemetése 2000-ben és 2001-ben. In: Nagykállói Hírmondó, 2001. 6. sz. 9.p.

10. Kállay ősök exhumálása és újratemetése 2000-ben és 2001-ben. In: Nagykállói Hírmondó, 2001. 7. sz. 5.p.

11. „Hű vitézségért…" Könyvismertetés. In: Könyvtári kis híradó, 2001. 4. sz. 17.p.

12. Pápai érdemrendek. In: A numizmatika és társtudományok IV. Szerk. Torbágyi Melinda. Budapest, 2002. 227-240.pp.

13. Község az úrbéri egyezség után. In: Kállósemjén. Szerk. Németh Péter. Budapest, 2002. 71-80. p.

14. Még burgonyával sem tudnak jóllakni. In: Kállósemjén. Szerk. Németh Péter. Budapest, 2002. 81-104.pp.

15. Két rendszerváltás között. In: Kállósemjén. Szerk. Németh Péter. Budapest, 2002. 105-117.pp.

16. A település és a Kállayak. In: Kállósemjén. Szerk. Németh Péter. Budapest, 2002. 118-141.pp.

17. Ahol felekezeti béke honol. In: Kállósemjén. Szerk. Németh Péter. Budapest, 2002. 142-154.pp.

18. Oskola Tanító Házak. In: Kállósemjén. Szerk. Németh Péter. Budapest, 2002. 155-167.pp.

19. Kastélyok és kúriák. In: Kállósemjén. Szerk. Németh Péter. Budapest, 2002. 168-175.pp.

20. Függelék. In: Kállósemjén. Szerk. Németh Péter. Budapest, 2002. 201-205.pp.

21. Makai Ágnes: „Hű vitézségért…" Könyvismertetés. In. Az érem, 2002. 1. sz. 47.p.

22. Az önálló magyar kitüntetések a szabadságharcból. In: Kelet-Magyarország, 2002. 4. sz. 9.p.

23. Fordulat a választások második fordulójában. In: Kállósemjén, 2002. 7. sz. 3.p.

24. Adatok a Kállay családfához. In: NyJAMÉ. XLIV. 2002. 267-281.pp.

25. A tízéves Kállay Gyűjtemény. In: Honismeret, 2003. 102-106.pp.

26. Nyíregyházi diákvetélkedő az MMLSZ 75. éves jubileumára. In: Máltai Hírek, 2003. IX : 3. sz.

27. Kállósemjén. CD-ROM. Budapest, 2003.

28. Az Aranygyapjas Rend és II. Rákóczi Ferenc. In: A Rákóczi-szabadságharc és Közép Európa I-II. Szerk.: Tamás Edit. Sárospatak, 2003. I. köt. 375-397.pp.

29. Emlékezés Ilosvay Ferenc születésének 90. évfordulóján. In: Az Ilosvayak. Szerk. Lakatos Sarolta. Nyíregyháza, 2004. 48-95.pp.

30. Az Aranygyapjas Rend és II. Rákóczi Ferenc. In: Évfordulós tanácskozások 2002-2004. Szatmárnémeti, 2005. 238-249.pp.

!