dr. Horváth László

horvath-laszlo.JPGtörténész, megyei múzeumigazgató

5000 Szolnok, Karczag László u. 11. IX/76.

horvath@djm.hu

Születési éve: 1965

Munkahelye: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága

Kutatási területe: újkor

Gyöngyösön született. Itt érettségizett a Berze Nagy János Gimnáziumban 1983-ban. Ezt követően előbb az egri Tanárképző Főiskolát vé­gezte el magyar-történelem szakon 1988-ban, majd 1992-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett újabb diplomát történelem szakon. 2003-ban sikeresen befejezte a Debreceni Egyetem PhD képzését. A főiskola elvégzését követően 1988. augusztus 1-jétől a Heves Megyei Múzeumi Szervezet munkatársa lett, 1988-tól a gyöngyösi Mátra Múzeum történész-muzeológusa, 1993. január 1-től 2002. január 1-ig pedig a hatvani Hatvany Lajos Múzeum igazgatói tisztségét töltötte be. Az alapvetően természettudományi profilú Mátra Múzeum történeti gyűjteményének rendezése, a szakszerű raktárrend kialakítása, az anyag leltározása, a korszerű gyűjtemények felállítása Horváth László érdeme. Muzeológusi tevékenysége nem rekedt meg a múzeum falainál, mint a múzeum egyetlen történésze rendszeres önkormányzati megkeresésekre részt vett a rendszerváltás utáni új utcanevek, városi címer körüli vitákban, az emléktáblák, szobrok véleményezésében. Patronálta a múzeumhoz kötődő civil szervezeteket: a Múzeumbaráti Kör titkára, majd elnöke volt, valamint az intézmény működését segítő alapítvány kuratóriumának vezetője. Több cikluson keresztül – mint külsős szakember – tagja volt Gyöngyös Város Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának. Sorra kapta a felkéréseket városi fotóalbumok, mátrai útikönyvek, idegenforgalmi kiadványok elkészítésére. Szakmailag is kiemelkedő feladata az 1989-ben Mátrafüreden megtartott Castrum Bene konferencia kétnyelvű anyagának szerkesztése Várak a 13. században (Burgen im 13. Jahrhundert) címmel. A második konferenciát ő szervezte 1990-ben Gyöngyöstarjánban.

1993-ban – majd két évtizedes szünet után – sikerült beindítania egy társadalomtudományi múzeumi tanulmánykötet-sorozatot, a Mátrai Tanulmányokat, mely periodikának 2003-ban már a nyolcadik kötete jelent meg. Tevékenységének elismerését jelzi, hogy 2003-ban ő kapta Gyöngyös város kulturális díj-át, melyet akkor adományoztak első ízben.

1993. január 1-jétől látta el a hatvani Hatvany Lajos Múzeum igazgatói teendőit. A hatvani múzeum 1969-ben – egy magángyűjteményre alapozva – tipikus egyszemélyes múzeumként jött létre. Kilencéves igazgatósága alatt a szakdolgozók létszámát három főre emelte: a történész mellett művészettörténész és néprajzos is erősítette az intézményt. Az 1970-es években sikeresen megjelenő Múzeumi Füzeteket 1993-ban felújította, közel húsz kötetét jelentette meg. A szakemberhiányon külső erők bevonásával enyhített, olyan tudományos kutatásokat indított el, amelyekben az adott témák országosan is kiemelkedő kutatói szintén részt vettek. Több program ezek közül tanulmánykötetben megjelenve is gazdagítja a tudományt: Múzeum és kortárs képzőművészet, Tavaszi hadjárat, Grassalkovichok emlékezete, Magyar gyékényesek, Hatva­nyak emlékezete.

2002. január 1-jétől a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatója. Kiemelten fon­tosnak tartja az intézmény tudományos munkáját. Szorgalmazza színvonalas kiadványok megjelentetését. A Damjanich János Múzeum kiemelkedő szakmai és kiállítási eredményei elismeréseképpen 2005 májusában – az országban mind ez ideig egyedülálló módon – másodszor is megkapta „Az év múzeuma" kitüntető címet.

Dr. Horváth László a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület tagja, a MAMUTT (Ma­gyar Múzeumi Történész Társulat) vezetőségi tagja, a Megyei Múzeumok Szövetségének alapító tagja, részt vesz a Hajnal István Kör munkájában.

Jó kapcsolatokat épített ki a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel. 2002-től kezdődően Szolnok Megyei Jogú Város Oktatási, Művelődési és Vallásügyi Bizottságának külsős tagja.

 Publikációs jegyzék:

 Önálló kötetek:

1. Gyöngyös… az valami egészen más. Fotóalbum írása és társszerkesztése. Gyöngyös, 1995.

2. Gyöngyös… egy kisváros a Monarchia utolsó évtizedeiben. Album írása és társszerkesztése. Gyöngyös, 1997.

3. Gyöngyös… örökölt múlt. Képeskönyv írása és társszerkesztése. Gyöngyös, 1998.

4. Mátraalja. (Magyarország kisrégiói sorozat 9/4. kötet). Budapest, 1998.

5. A Gyöngyösi katonai helyőrség 200 éve. Gyöngyös, 1999.

6. A gyöngyösi zsidóság története. Gyöngyös, 1999.

7. A mátraaljai borút. Magyar-német-angol nyelvű idegenforgalmi kiadvány. Gyöngyös, 2000.

8. Gyöngyös… egy kisváros a Monarchia utolsó évtizedeiben. 2. kiadásának írása és társszerkesztése. Gyöngyös, 2000.

9. Gyöngyös az ezredfordulón. Írás és társszerkesztés. Gyöngyös, 2001.

10. Gyöngyöspata (Száz magyar falu könyvesháza sorozat). Budapest, 2001.

11. Vámosgyörk évszázadai. Vámosgyörk, 2001. 246 p.

12. Dr. Puky Árpád, a városfejlesztő polgármester. Gyöngyös, 2002. 34 p.

Tanulmányok:

1. Várak a 13. században. Előszó. In: Castrum Bene. Szerk.: Horváth László. Gyöngyös, 1989.

2. „Az eltünt idő…". Dr. Puky Árpád polgármester élete. In: Gyöngyösi Kalendárium. Szerk.: Patkós Magdolna. 42-46.pp., 1990.

3. Az Egyesült Államokba irányuló kivándorlás Kál községből az első világháború előtt. (Heves megyei kivándorlás I.) In: Agria XXVII-XXVIII. Szerk.: Petercsák Tivadar. Eger, 1992. 257-273.pp.

4. Heves megyei kivándorlás számszerű alakulása az első világháború előtt. (Kézirat) Mátra Múzeum Történeti Adattára 1503.94., 1992.

5. Kivándorlás az Egyesült Államokba Bodonyból 1914-ig. (Heves megyei kivándorlás II.) Mátrai Tanulmányok. Szerk.: Horváth László. Gyöngyös, 1993. 55-88.pp.

6. XIX. századi Heves megyei kivándorlók. (Kézirat) Mátra Múzeum Történeti Adattára 1504.94., 1993.

7. A gyöngyösi vasút története. In: Gyöngyösi Kalendárium. Szerk.: Patkós Magdolna, T. Bokros Mária. Gyöngyös, 1993. 35-40.pp.

8. Adatok Detk község első világháború előtti kivándorlásához. (Heves megyei kivándorlás III.) In: Agria XXIX-XXX. Szerk.: Petercsák Tivadar. Eger, 1994. 161-180.pp.

9. Hatvani kivándorlási iroda. Délsziget 30. Szerk.: Moldvay Győző. Hatvan, 1994.

10. A Heves megyei kivándorlás kutatás főbb tanulságai. In: Néprajzi kutatások Gyöngyös környékén. Szerk.: Cs. Schwalm Edit. Eger, 1994. 27-38.pp.

11. „A gyöngyösi kuplerájban szól a zongora…" In: Gyöngyösi Kalendárium. Szerk.: Patkós Magdolna. Gyöngyös, 1994. 136-140.pp.

12. Ég óvja a tisztes ipart! Hatvany Lajos Múzeum Adattára 94., 1994.

13. Gyöngyösiek az Újvilágban. In: Gyöngyösi Kalendárium. Szerk.: Patkós Magdolna. Gyöngyös, 1995. 60-63.pp.

14. Adatok a gyöngyösi zsidóság újkori történetéhez. In.: Mátrai Tanulmányok. Szerk.: Horváth László. Gyöngyös, 1995. 67-94.pp.

15. Adatok a gyöngyösi temetők kultúrhistóriájához. In.: Agria XXXI-XXXII. Szerk.: Petercsák Tivadar, Szabó J. József. Eger, 1996. 187-217.pp.

16. A századeleji kivándorlás „haszna". In.: Néprajzi Látóhatár 3-4. szám. Szerk.: Viga Gyula., 1996.

17. Adatok az egri prostitúció újkori történetéhez. In.: Archivum 14. Szerk.: Bán Péter, Csiffáry Gergely. Eger, 1996. 169-190.pp.

18. A tavaszi hadjárat. Bevezető. In.: A tavaszi hadjárat. (Hatvany Lajos Múzeum 13. Szerk.: Horváth László. Hatvan, 1996.

19. A barakktól a barokkig. A Hatvany Lajos Múzeum első 25 éve. In: Magyar Múzeumok 1996/2. sz., 1996.

20. Lengyel menekültek Gyöngyösön a II. világháború idején. In.: Agria XXXIII. Szerk.: Petercsák Tivadar, Szabó J. József. Eger, 1997. 371-390.pp.

21. Kéjhölgyek öszveírása Heves megyében (1855.) In.: VEAB Évkönyv, Veszprém-Székesfehérvár, 1997.

22. Adatok a gyöngyösi prostitúció újkori történetéhez. In: Archivum 15. Szerk.: Bán Péter, Csiffáry Gergely. Eger, 1998. 187-218.pp.

23. Adatok a hatvani temetők, temetkezések történetéhez. In: Agria XXXIV. Szerk.: Petercsák Tivadar, Szabó J. József. Eger, 1998.

24. A gyöngyösi zsidóság 1848-ban. In: Múlt és Jövő 1998/1. szám, 1998.

25. Régi hevesi bordélyok. In: Vöröslámpás évszázadok. Szerk.: Bana József. Győr, 1998.

26. A századeleji kivándorlás hatása a hevesi kibocsájtó régióra. In: PRO LYCEO AGRIENSI Nagy József 70. éves kötet. Szerk.: Gebei Sándor. Eger, 1999.

27. Magyarítsunk házilag kalendáriumot! In: Hatvani Kalendárium. Szerk.: Bacsa Tibor. 1999.

28. Hatvan történetének alapvetése. In: Hatvani Kalendárium. Szerk.: Bacsa Tibor. 1999.

29. A hatvani árvizek. In: Agria XXXV. Szerk.: Petercsák Tivadar, Veres Gábor. Eger, 1999. 233-258.pp.

30. Gondolatok egy készülő községmonográfia elé. In: Képek Gyöngyöspata mezőváros múltjából. Szerk.: Cs. Schwalm Edit. Eger, 1999.

31. Dr. Puky Árpád polgármester munkássága. In: Mátrai Tanulmányok. Szerk.: Horváth László. Gyöngyös, 2000. 205-222.pp.

32. Heves megye első ezer éve. Előjáró beszéd. Eger, 2000.

33. Gyöngyöspata korai évszázadai. In: Egri Történelmi Évkönyv. Szerk.: Misóczki Lajos. Eger, 2000. 59-84.pp.

34. Ég óvja a tisztes ipart! Adatok a hatvani prostitúció századeleji történetéhez. In: Hatvani Kalendárium. Hatvan, 2000.

35. A hatvani kultúra. In: Hatvani Kalendárium. Hatvan, 2000.

36. A jobbágyi kolerafelkelés. In: A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXIV. Szerk.: Szvircsek Ferenc. Salgótarján, 2000. 25-36.pp.

37. A hevesi polgárosodás sajátosságai. In: Tanulmányok Hevesről. Szerk.: Petercsák Tivadar, Szabó J. József. Heves, 2001. 229-262.pp.

38. Előjáró beszéd. In: Grassalkovichok emlékezete. Hatvany Lajos Múzeum Füzetek 15. Szerk.: Horváth László. Hatvan, 2001.

39. Gyöngyöspata története a jobbágyság intézményének megszüntetéséig. In: Mátrai Tanulmányok. Szerk.: Horváth László. Gyöngyös, 2001. 178-234.pp.

40. A századeleji Heves megyei kivándorlás alapvetése 1910-ig. In: Agria XXXVII. Szerk.: Petercsák Tivadar, Veres Gábor. Eger, 2001.

41. Adatok Gyöngyöspata történetéhez. In: Gyöngyösi Kalendárium. Gyöngyös, 2001.

42. A Hatvany család szerepe. In: Hatvanyak emlékezete. Hatvany Lajos Múzeum Füzetek 18. Szerk.: Horváth László 2002.

43. Vámosgyörk, egy falu a Mátra lábujjánál. In: Agria XXXIX. Szerk.: Petercsák Tivadar. Eger, 2002.

44. „A félelem bére". In: Szolnoki Tudományos Közlemények VI. Szolnok, 2002.

45. Vámosgyörki egyházfiak (Papok, kántorok, harangozók). In: Historia est … Tanulmányok Kovács Béla 70. születésnapja alkalmából. Szerk.: Csiffáry Gergely. Eger, 2002. 161-187.pp.

46. Vámosgyörk története a törökkortól a jobbágyfelszabadításig. In: Mátrai Tanulmányok. Szerk.: Horváth László. Gyöngyös, 2002. 7-34.pp.

47. Szócikkek. In: Magyar Múzeumi Arcképcsarnok. Életrajzok a magyar múzeumügy történetéből. Fő­szerk.: Bodó Sándor, Viga Gyula. Budapest, Pulszky Társaság – Tarsoly Kiadó, 2002.

48. Vámosgyörk, egy falu a Mátra lábujjánál. In: Agria XXXIX. Szerk. Petercsák Tivadar, Veres Gábor. Eger, 2003.

49. A mi városunk. hu – Szolnok. Szerk.: Matuz János, Varga Ferenc. Szolnok, 2003. CD

50. Előszó. In: Sugárné Koncsek Aranka: Jász történelmi arcképcsarnok. (Jászsági Füzetek 32.) (második bővített kiadás). Szerk.: Kiss Erika. Jászberény, 2003.

51. Lectori salutem! In: Balogh Béla, 1890-1947. Egy tudós tanár életútja. Szolnok, 2004. 5-6.pp.

52. Elöljáró beszéd, avagy a Szuteréntől a Szállóig. In: Nyitott kapuk. Hetvenéves a szolnoki Damjanich János Múzeum. Szolnok, 2004. 3-5.pp.

53. Gondolatok a Vámosgyörk monográfia mellé. In: Gyöngyösi Kalendárium. Szerk.: Patkós Magdolna. Gyöngyös, 2004.

!