dr. Halmágyi Pál

drhalmagyipal.JPGmúzeumigazgató

6900 Makó, József Attila u. 26

Születési éve: 1948

Munkahelye: József Attila Múzeum, Makó

Kutatási területe: várostörténet, I. és II. világháború története

Dr. Halmágyi Pál múzeumigazgató, bölcsészdoktor, középiskolai történelem tanár. Kutatási területe Makó város és környékének történe­te, különös tekintettel a legújabb korra és a második világháború Ma­kó környéki harcaira. Doktori disszertációját is e témából írta. 1980 óta a makói József Attila Múzeum történésze, 1988-tól az intézmény igazgatója. 1985-ben miniszteri elismerésben részesült, 1999-ben megkapta a Móra Ferenc díjat. Írásai múzeumi tudományos közleményekben, önálló kötetekben, ismeretterjesztő cikkei a helyi és országos lapokban, folyóiratokban jelennek meg. Rendszeresen szerepel a Városi TV ismeretterjesztő, évfordulós, tájékoztató műsoraiban. Csongrád Megye Közgyűlése kiemelkedő szakmai munkásságának és közéleti tevékenységének elismeréseként 2007. augusztus 20-án a Csongrád Megyei Önkormányzat Alkotói Díja kitüntetést adományozta. 

  Publikációs jegyzék:

1. Makó város francia megszállása. (MMF. 38.) Makó, 1984.

2. Makó város román megszállása. (MMF. 43.) Makó, 1985.

3. A makói várháza építéstörténete. In.: Giba Antal emlékülés. (MMF. 59.) Makó, 1988.

4. A Makó és környékéért vívott harcok 1944 őszén. (MMF. 65.) Makó, 1989.

5. Az utolsó hagyományos főispáni beiktatás Makón. (MMF. 79.) Makó, 1994.

6. A Kárpát-medence várai. Szabóky Zsolt fotóalbuma. Pázmány Péter Kat. Egy. 1996. Várismertető szö­vegek.

7. Az I. és II. világháború hősei, áldozatai és emlékművei Makón és környékén. (MMF. 89.) Makó, 1998.

8. Csanád és Torontál vármegyék tisztségviselői 1779-1944. (MMF. 100.) Makó, 2001.

9. A makói hagymaszövetkezet, majd hagyma-részvénytársaság története 1900 és 1918 között. (MFM. Évk. 1984/85.) Szeged, 1985.

10. A forradalmak és az idegen megszállás 1918-1920. (Makó Monográfiája 5.) Makó, 2002.

11. A Makó környéki harcok 1944 őszén. (Makó Monográfiája 6.) Makó, 2004.

12. A francia tolmács. (Történeti tanulmányok 3. MFM. Évk.) Szeged, 2000.

13. Egy világraszóló karrier. Galamb József makói származása és életútja. (Tört. Tan. 4. MFM. Évk.) Szeged, 2001.

14. Komlóstól Tárnokig. A Sámson-apátfalvi főcsatorna történeti emlékei. (Tört. Tan. 5. MFM. Évk.) Szeged, 2002.

15. Emlékezés a doni hősökre. (MMF. 104.) Makó, 2005. 5.

16. Az Arad és Makó körüli harcok 1944 szeptemberében. (MMF. 104.) Makó, 2005. 65-75.pp.

17. Az I. világháborús emlékművek Makón és környékén. (Történeti Muzeológiai Szemle 5. Szerk.: Ihász I., Pintér J.) Budapest. 2005. 261-270.pp.

18. A makói honvédnapok. Történeti Muzeológiai Szemle 5. Szerk.: Ihász I., Pintér J. Budapest, 2005. 271-274.pp.

19. József Attila egyedülálló emlékei a makói múzeumban. (Magyar Múzeumok. 2005/2. Szerk.: Selmeczi Kovács Attila.) Budapest, 2005. 8-9.pp.

20. József Attila, a szenvedés és a fájdalom költője. (Marosvidék, VI/1. szám) Makó, 2005. 14 p.

21. József Attilával Makón. (Marosvidék, VI/.1. szám) Makó, 2005. 61-68.pp.

22. József Attila makói dedikációi. (Makói História 2005. 1-2. szám.) Makó, 2005. 6-8.pp.

23. „Születésnapomra…" Száz éve született József Attila. Kiállítás a múzeumban. (Makói História 2005/4. szám) Makó, 2005. 26-28.pp.

24. Aradi hírek (József Attila kiállítás Aradon). (Makói História, 2005/4. szám.) Makó, 2005. 39-40.pp.

25. Egy József Attila emlékének szentelt esztendő. Fele se tudomány. Szeged, 2005. dec. Szerk.: Medgyesi Konstantin 5-6.pp.

26. Galamb József világraszóló karrierje. Honismeret, 2006/1. Szerkesztés: Makói Múzeum Füzetei, 77. számtól, 1993-tól.

!