dr. Diószegi György

kep.jpg

jogtanácsos 

1182 Budapest, Kétújfalu u. 189.

Születési éve: 1962

Kutatási területe: helytörténet, családtörténet

1962-ben Budapesten született. Édesanyja hadusfalvi Spilenberg An­na Katalin közgazda és egy cég résztulajdonosa. Édesapja Diószegi György József (1936–2005., főiskolai tanár, író) 45 éven át oktatott a Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Karon (és jogelődjeinél) mérnöktanárként.

A történelem és a bölcsesség szeretete legfőbb családi öröksége, amit nagyszülei élettörténete, és nagybátyja, hadusfalvi Spilenberg György (1932–2000) iránta érzett nevelő szeretete célkitűzéssé és életúttá nemesített. Családjuk élő jelszava: „Dum spiro spero". Jogtanácsos; szakterülete a közigazgatási, a pénztári és az ingatlanjog. Szakmai életútja 10 éven át a pénztárfelügyelet jogterületén zajlott: félszáz szakmai előadás, számos tanulmány és cikk fémjelzi ezt az időszakát. Hely-, család- és őstörténeti kutatást egyaránt folytat. Legbensőbb érzéseit és világképét versbe faragja: közülük több megjelent már különböző időszakos kiadványokban és bevezető gyanánt könyvekben. A harcművészetek közül egyetemistaként a cselgáncs, tíz éve pe­­dig a terepíjászat tölti ki családközpontú szabadideje fennmaradó részét. Időnként átússza a Balatont.

Tagja a Magyar Történelmi Családok Egyesületének (1997-től), a Magyar Heraldikai és Ge­nea­lógiai Társaságnak (1997-től), a Szent István Társulatnak (2000-től), a Vitézi Rendnek (2002-től), a Magyar Történelmi Társulatnak (2003-tól), a Tiszántúli Történész Társaságnak (ala­pító tagként 2005. szeptember 19-től).

Publikációs jegyzék:

  1. A 140 éves Pesti Hírlap és Kossuth. In: Magyar Nemzet, 1981. január 17.

  2. A hadusfalvi Spillenberg-család nevezetes tagjai. (1. rész) In.: Status et Ordines – A Magyar Történelmi Családok Egyesületének hírlevele III. évfolyam 2–3. (22–23.) szám, 1997. augusztus 18. 7–8.pp.

  3. A hadusfalvi Spillenberg-család nevezetes tagjai. (2. rész) In.: Status et Ordines – A Magyar Történelmi Családok Egyesületének hírlevele III. évfolyam 4. (24.) szám 1997. december 29. 4 p.

  4. A hadusfalvi Spillenberg-család. (3. rész) In.: Status et Ordines – A Magyar Történelmi Családok Egyesületének hírlevele V. évfolyam 1. (27.) szám 1999. március 8. 3–4.pp.

  5. A Spillenberg-család lőcsei ága. In.: Turul LXXI. évfolyam, 1998. 3–4. füzet 68–74.pp.

  6. A Spillenberg-család tagjai Zemplén vármegyében. In.: Tokaj és Hegyalja XIX. Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából Szerkesztő: dr. Bencsik János. Tarcal, 1998. 93–104.pp.

  7. Adatok a Kárisi-Szerviczky-család történetéhez. In.: Tokaj és Hegyalja XIX. Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából Szerkesztő: dr. Bencsik János. Tarcal, 1998. 104–109.pp.

  8. A Spillenberg-család története. In.: Turul LXXII. évfolyam, 1999. 1–2. füzet 1–16.pp.

  9. Az utolsó tokaji kincstári ügyész és postamester, valamint a homonnai-tokaji átütéses bélyeg története. In.: Tokaj és Hegyalja XXII. Szerkesztette: dr. Bencsik János. Vámosújfalu-Tokaj, 2000. 14–19.pp.

10. Sátoraljaújhely Lexikona Szerkesztette: Fehér József elnök. Sátoraljaújhely, 2001. (lektorok között)

11. Adatok a hegyaljai görögség és ezen belül a tokaji Karácsony/Karátsonyi-család történetéhez. A görögkeleti Szerviczky-család. In.: Tokaj Várostörténeti tanulmányok III. kötet. Szerkesztette: Bencsik János. Tokaj, 2002. 301–326.pp.

12. Spilenberg-család. In.: NOBILITAS Magyar Történelmi Családok Egyesülete Közhasznú Szervezet. Budapest, 2005. Szerkesztette: Gudenus János. 252–264.pp.

13. Az egyház és a vallás jelentősége az első diaszpóra görögségének az életében. (Sasvári László szerzőtárs) In.: Ethnica 2005. VII. évfolyam 4. szám 124–128.pp.

14. Adalékok az Erdélyben tevékenykedő Lőcsei Spielenberg-család kulturális szerepéhez  A marosvásárhelyi Lőtsei Spielenberg-féle könyvnyomtató és könyvkötő műhely további sorsa. In.: Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 1. Debrecen, 2006. 143–157.pp.

15. Sasvári László – Diószegi György: Görögök névhasználata az első diaszpórában. In.: Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 2. Debrecen, 2007. 19–38.pp.

16. Adalékok Hegyalja bormitológiájához, avagy az Ukkon pohár felmutatásának történelmi összefüggései és lehetséges szellemi gyökerei. In.: Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 2. Debrecen, 2007. 57–68.pp.

17. dr. Diószegi György – Diószegi Krisztina: Hellén mozaik az 1848–49. évi dicső magyar szabadságharc tisztikara görög eredetű hőseinek életéből. In.: A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 3. Debrecen, 2008. 15–63.pp.

18. Adalékok egy felső-magyarországi családból származó ügyvéd életútjához, avagy egy szabadelvű hazafi tevékenysége a nemzet jövőjéért az 1790-es évek Magyarországán. In.: A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 3. debrecen, 2008. 93–130.pp.

!
!