Csobai Lászlóné (Munteanu Elena)

elena2-1.JPG

történész muzeológus

5600 Békéscsaba, Rétköz u. 25.

csobai@bmmi.hu

Születési éve: 1952

Munkahelye: Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, Békéscsaba

Kutatási területe: magyarországi románok története

 1952. április 3-án született Salontán (Románia). Szülei: Munteanu László, Seres Anna. Férje Csobai László, könyvtáros. Gyermekei: Ele­na (1979) angol-rajz szakos tanár és Erzsébet (1984) biológus egyetemi hallgató. Tanulmányai: Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 1972-1976, román-történelem szakos tanár, ELTE BTK 1978-1980 középiskolai történelem szakos tanári diploma. 1978-tól a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága román-szlovák bázismúzeuma, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum nemzetiségi-néprajzi osztály történész-muzeológusa, főmuzeológusa. Kutatási területe a magyarországi románok története, művelődéstörténete. 1994-től a LUMINA című történelmi, irodalmi, művelődéstörténeti folyóiratának szerkesztője. 1996-tól a Magyarországi Román Kutatók és Alkotók Közössége elnöke. 1992-től alapító tagja a Magyarországi Románok Kutatóintézetének, 2005-től a Tiszántúli Történész Társaságnak, 2000-től tagja a Magyar Múzeumi Történész Társulatnak.

Publikációs jegyzék:

1. Comunitatea românească din Vecherd. In: Minorităşile între identitate şi integrare. Comunicările sim­pozionului internaţional organizat de Complexul Muzeal din Judeţul Arad, 1998. 64-76. pp.

2. A Gyulai románok társadalma, önkormányzata a XIX-XX. században. In Békés Megyei Múzeumi Közleményei. 1999. 369-377.pp.

3. A Magyarországi Ortodox Egyház Kincsei. (Nagyné Martyin Emilia társszerző.) Giula, 1999. 121 p.

4. Comunitatea românească din Micherechi. In: Minorităşile între identitate şi integrare. Comunicările celui de al II-lea simpozion internaţional organizat de Complexul Muzeal din Judeţul. Arad, 1999. 44-58.pp.

5. Comuna Micherechi. In: Micherechi. Pagini istorico-culturale. Redactor: Dr. Maria Berenyi. Giula, 2000. 5-48.pp.

6. Comunitatea românească din Otlaca Pustâ. In Annales Publicaţie a Institului de Cercetări al Ro­mâ­nilor din Ungaria.Giula, 2000. 83-103.pp.

7. Comunitatea româneascâ din Cenadul Unguresc. In: Simpozion. Comunicările celui de-al IX-lea simpozion al cercetătorilor români din Ungaria. Giula, 2000. 92-106.pp.

8. Comunitatea românească din Cenadul Unguresc. In: Minorităşile între identitate şi integrare. Comu­nicările celui de al III-lea simpozion internaţional organizat de Complexul Muzeal din Judeţul. Arad, 2000.

9. Száz év műtárgyai a Munkácsy Mihály Múzeumban 1899-1999. Szerkesztette: Dr. Grin Igor – Szatmári Imre. Békéscsaba. 2000, 54-91.pp.

10. Egy eddig feltáratlan forrás Elek történetéhez. In: A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 21. Szerk. Dr. Grin Igor. Békéscsaba, 2000. 289-295.pp.

11. Comunitatea românească din Cenadul Unguresc. In: Simpozion. Comunicările celui de-al X-lea simpozion al cercetătorilor români din Ungaria. Giula, 2001. 92-106.pp.

12. Comunitatea românească din Cenadul Unguresc. In: Minorităşile între identitate şi integrare. Co­mu­nicările celui de al III-lea simpozion internaţional organizat de Complexul Muzeal din Judeţul. Arad, 2001.

13. Békés Megye Képes Krónikája. Kiadja Békés Megye Közgyűlésének Milleneumi Emlékbizottsága. 2001.

14. Moise Nicoară în istoriografia română. In LUMINA 2001. Revista socială, culturală şi ştiinţifică a românilor din Ungaria. Giula, 2001. 6-7.pp.

15. Efectul distructiv în renovarea bisericilor orrtodoxe române. In LUMINA 2001. Revista socială, culturală şi ştiinţifică a românilor din Ungaria. Giula, 2001. 27-35.pp.

16. Románok Eleken, egyház és iskola. In: Tanulmányok Elek történetéhez II. Sorozatszerkesztő: Havassy Péter. Elek, 2002. 191-2001.pp.

17. Az újratelepítéstől a reformkorig, Nemzet, nemzetiség, háborúk, Román egyház, román iskola, Anyanyelv, művelődés, Gróf Almássy Kálmán alapítványai, A község neves szülöttei. In: Kétegyháza Budapest, 2002. Száz magyar falu könyvesháza.

18. Comunitatea românească din Cenadul Unguresc între cele două războaie mondiale (1911-1945). In: Simpozion. Comunicările celui de-al XI-lea simpozion al cercetătorilor români din Ungaria. Giula, 2002. 95-109.pp.

19. A Magyar-Román Társaságok története 1945-1955-ig. In: Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23-24. Szerk.: Dr. Szatmári Imre. Debrecen, 2003. 135-151.pp.

20. Gheorghe Pomuţ în istoriografia maghiară. In LUMINA 2002. Redactor: Elena Munteanu Csobai. Giula, 2002. 21-24.pp.

21. Együttélés és kulturális kapcsolatok a mai Békés és Arad megye néhány határmenti településén. Méhkerék, Elek, Tótkomlós, Pécska, Nagypereg és Tornya települések román, magyar, szlovák, német és roma népessége. In: Népi szokások és hagyományok. Határokon átívelő kulturális interferenciák. Arad, 2004. 11-102.pp.

22. A gyulai kisrománvárosi román közösség története a 19. században. In: Simpozion. Comunicările celui de-al XIV-lea simpozion al cercetătorilor români din Ungaria. Giula, 2005. 68-86.pp.

23. Vasútállomások és néphagyományok. Határonkon átívelő vasúti kulturális utazások. (Sorin Sabău társszerző) Arad, 2005. 3-67.pp.

24. Bedő és Méhkerék román népessége a 2001 évi népszámlálás kontrollvizsgálatának tükrében. In: BMMK 27. Szerkesztette: Dr. Szatmári Imre. Debrecen, 2006. 252-271.pp.

!