dr. Berta Tibor

berta-tibi.jpglevéltáros – Szeged

   Szeged

   Születési éve: 1953

   Munkahelye: Csongrád Megyei Levéltár

   Kutatási területe: iskola történet

1953. szeptember 24-én Hódmezővásárhelyen született. A Bethlen Gábor Gimnázium nyelvtagozatos osztályában érettségizett jeles eredménnyel. 1972 nyarán előfelvételt nyert a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola orosz-magyar szakára. 1973 szeptemberéig Hódmezővásárhelyen katonai szolgálatot teljesített.

Főiskolai tanulmányait 1973 szeptemberében kezdte meg magyar-orosz szakon, ahol két évfolyamot végezett el. Ezután szakváltoztatást kért, s az 1975/76. tanévben levelező tagozaton vizsgázott le a történelem első két évfolyamának anyagából. Ezt követően nappali tagozaton folytatta magyar-történelem szakon főiskolai tanulmányait. Főiskolás évei alatt tevékenyen részt vett a tudományos diákkör munkájában. 1977-ben a Pécsen rendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián kiemelt első helyezést ért el az irodalomelméleti szekcióban „Általános kísérlet József Attila műveinek komplex értelmezésére. A lírai interpretáció egy módszere" című szakdolgozatával. E munkája később nyomtatásban is megjelent. 1978 nyarán jeles eredménnyel államvizsgázott le.

Főiskolai tanulmányai befejezését követően 1978 és 1983 között a hódmezővásárhelyi Kertvárosi Általános Iskolában tanított magyar-történelem szakos tanárként.

1980 szeptemberében kezdte el tanulmányait a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem kiegészítő szakán. Diplomáját jeles eredménnyel 1983 júniusában szerezte meg.

1983 augusztusában áthelyezéssel a Csongrád Megyei Levéltár állományába került, ahol levéltáros státuszban kezdte el levéltári pályafutását. 1984 nyarán summa cum laude minősítéssel védte meg bölcsészdoktori disszertációját a József Attila Tudományegyetemen. Doktori értekezése címe a Nagy György-féle köztársasági mozgalom története a délalföldi régióban címet viselte. 1985 januárjában csoportvezetői megbízást kapott és a referenciájába a legújabb kori iratanyag került. A Levéltári Szemlében ekkor több publikációt jelentetett meg a tanácsi iratanyag rendezése tárgyában, valamint több intézménytörténeti tanulmánya látott napvilágot a Tanulmányok Csongrád megye történetéből című sorozatban.

1995 szeptembere óta a Csongrád Megyei Levéltár általános igazgatóhelyettese. Több levéltári segédlet, ismertető leltár kiadásában bábáskodott szerzőként, társszerzőként illetve szerkesztőként. Jelenleg a szegedi tanyai iskolák történetével foglalkozik, és e témakörből publikál.

!