Bernátsky Ferenc

bernatsky.JPG

történész muzeológus

6724 Szeged, Öthalom u. 2 3/10.

bernatsky@hotmail.com

Születési éve: 1972

Munkahelye: Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely

Kutatási területe: helytörténet, választás történet

Bernátsky Ferenc 2002-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem Böl­csé­szet­tu­do­mányi Karán, mint történelem szakos középiskolai ta­nár. 2004-től PhD-hallgató a SZTE BTK-n. Témája a törvény­ha­tó­sági bizottsági választások története. 2001. február 1-től dolgozik a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban, mint helytörténész és múzeumpedagógus. 2001-től tagja a hódmezővásárhelyi helytörténészeket tömörítő Sze­rem­lei Társaságnak, 2002-től a Pulszky Társaság-Magyar Múzeumi Egyesületnek, 2004-től a MAMUTT-nak (Magyar Múzeumi Történész Társaság).

Publikációs jegyzék:

1.   Bernátsky Ferenc apátplébános. Szócikk a Vásárhelyi Életrajzi Lexikonban. Szerk.: Kőszegfalvi Ferenc. Hódmezővásárhely, 2002.

2.   Az 1920-as nemzetgyűlési választások Hódmezővásárhelyen, levéltári források tükrében. In. Dömötör János emlékkönyv. Hódmezővásárhely, 2002. 131-144.pp.

3.   Az 1920-as nemzetgyűlési választások Hódmezővásárhelyen. MFMÉ Történeti Tanulmányok 5. Szeged, 2002. 145-179.pp.

4.   „Az első szocialista követ". Az 1922-es nemzetgyűlési választások Hódmezővásárhelyen, levéltári források tükrében. MFMÉ Történeti Tanulmányok 7. Szeged, 2004. 229-255.pp.

!