Ballabás Dániel

bd1.jpgtörténész, gyakornok

e-mail: ballabasdaniel@gmail.com

Munkahelye: EKF Modernkori Magyar Történelem Tanszék, Eger

Kutatási(szak) területe: a magyarországi főnemesség differenciálódása 1848–1945, a Széchényiek története a XX. század első felében

1980-ban született Budapesten, a Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szakközépiskolában érettségizett 1998-ban. 2002–2007 között főiskolai, majd 2007–2008 között egyetemi szintű bölcsész diplomát szerzett történelemből az egri Eszterházy Károly Főiskolán. Közben 2007-ben első helyezést ért el a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia XIX. századi magyar történelem tagozatában, a „Házasság, gyermekáldás és halál a Széchényi családban – a reformkortól a második világháborúig” címet viselő pályamunkájával. 2008 őszétől gyakornok az EKF Modernkori Magyar Történelem Tanszékén. Fő kutatási területe a magyarországi főnemesség differenciálódása az 1848 és 1945 közötti időszakban, valamint a Széchényi nemzetség története a XX. század első felében.

Publikációs jegyzék:

1. Széchényiek a változó világban – különös tekintettel a házassági kapcsolatokra (a reformkortól a második világháborúig). In: Családok, családfák, generációk. A Győri Mediawave Fesztivál keretében 2007. május 2–3-án megrendezett tudományos konferencia előadásai. Szerk.: Bana József – Katona Csaba. Budapest–Győr, 2007. 11–35.

2. Hány nemzetségből állt a magyarországi főnemesség 1848-ban? (Megjelenés alatt a Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 4. kötetében.)