Fodor István

fodor_istvan.JPG 

tanár, levéltárigazgató

24400 Zenta, Szerbia, Pf. 56.

zentarhiv@sksyu.net

Születési éve: 1950

Munkahelye: Istorijski Arhiv Senta (Történelmi Levéltár Zenta)

Kutatási területe: helytörténet, érdeklődési köre: levéltári jog, levéltári

anyag műszaki védelme

Felsőhegyen született 1950. augusztus 20-án. A zentai gimnáziumban 1965-1969 között végezte el a középiskolát, majd az Újvidéki Egye­tem Természettudományi Karának Földrajz Tanszékén volt hall­gató 1969-1975 között. Tanári szakvizsgát 1979-ben tett, levéltárosi szakvizsgát 1984-ben. Az egyetem elvégzése után előszőr általános iskolai tanár volt a Magyarkanizsa községben lévő Oro­mon, majd Zentán a Szakirányú Középiskola Központ tanára, pedagógiai vezetője végül igazgatója lett. 1983 óta a Történelmi Levéltár igazgatója Zentán. A zentai Bolyai Gimnázium tanára és az iskolaszék elnöke. Tíz szakcikket írt magyarországi szaklapokba és levéltári évkönyvekbe, 31 könyv kiadásánál működött közre, 15 földrajzkönyvet fordított szerbről magyarra. Mintegy 15 vajdasági civil szervezet bejegyzésének jogi előkészítését végezte el. A zentai Községi Képviselő-testület tanácsnoka (1992), Felsőhegi Olvasókör elnöke (1992-), Dudás Gyula Múzeum és Levéltárbarátok Köre (1983-) elnök, titkár, szerkesztőbizottsági tag. Tagja a VMMSZ-nek (Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség), JMMT-nek Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság).

Az elmúlt másfél évtizedben szinte az egyetlen nem hivatalos kapcsolatot képezte a magyarországi és a vajdasági levéltárak között. 2005. márciusában újra indult az önálló Vajdasági Levéltári Dolgozók Egyesületének munkája, amelynek elnöke lett. A Vajdasági Levéltári Dolgozók Egyesülete munkája nyomán, több levéltári együttműködési szerződés született, aktív kapcsolatok alakultak ki a vajdasági és magyarországi levéltárak között. Levéltáruk dolgozói és a Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre minden évben kutatnak Magyarországon. Megszakítás nélkül 2 évtizede szervezi a feltáró munkát. A kutató Diák Mozgalom egyik vajdasági mentora. Néhány „pártfogoltja" már díjakat kapott. 2002-ben megkapta Zenta város emlékplakettjét 2006-ban pedig a zentai levéltár fejlesztéséért és a magyarországi valamint a vajdasági levéltárak közötti kapcsolatok eredményes fejlesztéséért a „Pauler Gyula-díjat".

Publikációs jegyzék:

1. Zenta utcanevei (1991)

2. Hogyan tovább a háború után? (1993)

3. A felsőhegyi templom (Valkay Zoltánnal, 1993)

4. A zentai malomipar története 1945-ig (1994)

5. Vajdaság történelmi – földrajzi helységnévszótár (1996)

6. Helytörténeti kutatások a Vajdaságban 1944-95 között (1996)

7. A vajdasági levéltárak az ezredfordulón. In.: Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv XIV. kötet, Nyíregyháza, 2000. 243-251.pp.

8. A zentai Történelmi Levéltár. Szerk: Fodor István – Molnár Tibor, Zenta, 2003.

9. A vajdasági levéltárak. (előadás a veszprémi Magyar Levéltárosok Egyesülete vándorgyűlésén, 2006.)