dr. Erdész Ádám PhD

erdesz-a-dscf1643.JPGmegyei levéltárigazgató – Gyula

5700 Gyula, Petőfi tér 2.

eradam@bekes-archiv.hu   

Születési éve: 1956 

Munkahelye: Békés Megyei Levéltár

Kutatási területe: 19–20. századi gazdaság-, társadalom és művelődéstörténet

    1956. december 31-én születt Mezőberényben. A me­ző­berényi Petőfi Sándor Gimnáziumban érettségizett 1975-ben. Az érettségit követően, 1975 és 1980 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, történelem-könyvtár szakot végzett. 1980-tól a Békés Megyei Levéltár munkatársa, 2005 óta az intézmény igazgatója. 1986-ban az ELTE Bölcsészettudományi Karán egyetemi doktori címet, 1997-ben PhD tudományos minősítést szerezett. Főmunkatársként gondozza a Bárka című folyóirat társadalomtudományi rovatát.

Publikációs jegyzék:

 

1. Karácsonyi János történetírói munkássága: Életrajz és bibliográfia. Gyula, 1983. 35 p.

2. A mezőhegyesi ménesbirtok igazgatása /1920–1944/. Levéltári Szemle, 1986. 2. sz. 37–51. p.

3. Kovács Imre pályaképéhez: /Levelek 1936–1937/. Levéltári Szemle, 1986. 3. sz. 49–67. p.

4. A mezőhegyesi ménesbirtok gazdálkodása a két világháború között. Gyula, 1987. 245 p.

5. Mezőhegyes mozgalmas évei: Az októberi forradalomtól a románok kivonulásáig. In: A Békés megyei múzeumi kutatások eredményeiből. Szerk. Szabó Ferenc. Békéscsaba, 1988. 303–333. p.

6. A néma forradalom. Új Aurora, 1988. 3. sz. 66–80. p.

7. „Ami sérelem ér, az mint magyart ér!": [Dokumentumok a zsidótörvények fogadtatásáról] In: Körösök Vidéke – 1988. Szerk. Erdmann Gyula, Gyula, 1988. 70–80. p.

8. Társadalomkutatás, modernizáció, politika: Kovács Imre magyarországi pályája. Látóhatár, 1989. 5. sz. 190–210. p.

9. Apa és fia: In: Kner Imre emléke. Szerk. Haiman György. Békéscsaba – Gyomaendrőd, Kner, 1990. 79–108. p.

10. „Unio mystica ipar és lélek között". Magyar Grafika, 1990. 6. sz. 42–52. p.

11. Szétváló utak: Kner-levelek Gyomáról és Chicagóból. In: Körösök Vidéke – 1990. Szerk. Erdmann Gyula. Gyula, 1990. 98–124. p.

12. Békés megye és Kossuth Pesti Hírlapja. In: Körösök Vidéke – 1991. Szerk. Erdmann Gyula. Gyula, 1991. 42-73. p.

13. Tervező, kutató, tanító: Haiman György munkásságáról – Designer, researcher, teacher: The work of György Haiman. Békéscsaba – Gyomaendrőd, Kner, 1992. 140 p.

14. Ifjúság és falukutatás: Válogatás a Magyar Szemle köteteibôl. Békéscsaba, Tevan, 1993. 220 p. [Vál., szerk., utószó.]

15. „Valóságos közigazgatási intézménnyé fejlődtünk": A Kner-nyomda a magyar köz­igaz­gatásban. Magyar Közigazgatás, 1993. 9. sz. 569–576. p.

16. Városi mozgalom nagyközségi szervezetért. In: Paraszti kiszolgáltatottság – paraszti érdekvédelem – önigazgatás. /Rendi társadalom – Polgári társadalom: A Hajnal István Kör 1991. évi konferenciája. / Gyula, 1994. 94-101. p.

17. Teljesítményethosz és munkakultúra a Kner-nyomdában. Műhely [Magyarország, 1996. 4. sz. 11–17. p.

18. Kner Erzsébet: Egy huszadik századi könyvkötő pályája. Gyomaendrőd, 1997. 105 p.

19. Kisvárosi polgárok. Bárka, 1997. 2. sz. 55–60. p.

20. Ünnep és politika. In: A hétköznapok historikuma. Szerk. Dusnoki-Draskovich József-Erdész Ádám. Gyula, 1997. 109-144. p.

21. A kolozsvári „felekezetközi magyar egyetem" /1920-1921/. Történelmi Szemle, 1998. 3–4. sz. 257–276. p.

22. Választás 1848-ban – Az első népképviseleti választás Gyulán. Bárka, 1998. 2. sz. 43–51. p.

23. A 48-as kultusz a dualizmus korában. In: Világostól Aradig. Szerk. Kereskényi Miklós. Gyula, 1999. 48–82. p.

24. Aczél és távolodó kora – Révész Sándor Aczél-életrajzáról és fogadtatásáról. Bárka, 1998. 1. sz. 89–99. p.

25. Polgári mentalitás és hivatásetika a 19-20. században. In: Az Alföld a XXI. század küszöbén. Szerk. Baukó Tamás. Békéscsaba, 1999. 334-338. p.

26. Kner Albert: Könyvművészet, reklám, látványtervezés. Gyomaendrőd, 1999.  105 p.

27. Félelem és remény az összeomlás árnyékában – Márki Sándor kolozsvári naplóiról. In: Régi témák, mai kérdések a mentalitástörténetben. (Rendi társadalom – polgári társadalom 11.) Szerk. Sasfi Csaba. Esztergom, 2000. 124–134. p.

28. Békés megye ezer éve. Bárka, 2000. 4. sz. 5–15. p.

29. A dualizmus kora. In: Békés megye képes krónikája. Szerk. Erdmann Gyula-Havassy Péter. Békéscsaba, 2001. 205–256 p.

30. Jávor Kata: Életmód és életmód-stratégia a pécsi Zsolnay család történetében. BUKSZ, 2002. Tél, 384–387. p

31. Emberek és folyamatok a történelemben: Írások Békés megye történetéről. Békéscsaba, 2003. 127 p.

32. Kner Izidor: A taposó sajtótól a könyvüzemig. In: Sokszínű kapitalizmus. Szerk. Sebők Marcell. Bp., 2004. 132–153. p.

33. Kner Endre. Gyomaendrőd, 2005. 40 p. /Füzesné Hudák Juliannával közösen/

34. A Felejtés stációi – 1956 emlékezete. Levéltári Szemle, 2007. 1. sz. 52–59. p.

35. (Füzesné Hudák Juliannával): Egy nyomdaműhely titkaiból. Bp., 2007. 223 p.

!