dr. Dani János PhD

dani-janos.JPGrégész – Debrecen

   4287 Vámospércs, Irinyi köz 1

   dani@derimuz.hu

   Születési éve: 1974

   Munkahelye: Déri Múzeum

   Kutatási területe: Őskori régészet, különösen a bronzkor

Dani János 1974. augusztus 17-én született Debrecenben. A KLTE Gyakorló Gimnáziumában érettségizett 1992-ben. Ebben az évben kezdte meg tanulmányait az ELTE Régészettudományi Intézetében régészet szakon.

1994-óta, egy Dr. Raczky Pál által adott szemináriumi téma kapcsán, foglakozik ÉK-Magyarország kora bronzkorának kutatásával. Szakdolgozatát Dr. Bóna István vezetésével írta és védte meg 1997-ben, „A Nyírség-kultúra a Felső-Tisza-vidéken" címmel.

Első publikációja Dr. Istvánovits Eszter által rendelkezésére bocsátott Tiszavasvári-Városföldje, Jegyző-tag kora bronzkori leletanyagának feldolgozásából 1997-ben, még hallgatóként jelent meg a nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyvében.

1997-től dolgozik a debreceni Déri Múzeumban, mint régész-muzeológus.

1994-ben, egyetemistaként kapcsolódott be az ELTE és a Déri Múzeum munkatársai által, az M3-as autópálya nyomvonalán folytatott megelőző feltárásokba. A megelőző feltárások során 1999-2000-ben V. Szabó Gáborral közösen tárták fel Polgár-Kenderföldön, az M 35-ös út elkerülő szakaszának nyomvonalán (35/2. lh.), a Majoros-tanya mellett a Kiscsőszhalom nevű tell településhez tartozó temető részletét. 2001-ben vezetése mellett került sor a Varga-halmi dűlőben található 30. lelőhelyet. 2001 őszén és 2002 tavaszán leletmentette a Polgár-Homok dűlőben lévő, az Ásott­halom tell településhez tartozó második temetőt. 2002-ben Hajdú Zsigmonddal közösen végezték a Kása-domb dűlő (34. lh.) megelőző feltárását.

1999-ben Hajdú Zsigmonddal, Nagy Emese Gyöngyvérrel és Szabó Lászlóval végezték a Biharkeresztest elkerülő főút nyomvonalára eső lelőhelyek megelőző feltárását. 2000-ben M. Nepper Ibolya, Hajdú Zsigmond és Szabó László munkatársaként részt vett Hajdúszoboszló-Árkos halom megelőző feltárásában. 2003-2004, valamint 2007 során Szilágyi Krisztián Antal, Szolnoki László, Ringer István, Cifra Szabolcs és Szelekovszky Márta segítségével végezte Ebes-Zsong völgy területére eső Privát Logisztikai Központ építéséhez és bővítéséhez kötődő megelőző feltárást. 2004-2005-ben Berettyóújfalu-Nagy Bócs-dűlő lelőhelyen tervezett Bihari Regionális Hulladéklerakó építéséhez kötődő megelőző feltárást vezette.

1997. novemberében Fiatal Őskoros Kutatók I. Összejövetele néven Hajdú Zsigmonddal és Nagy Emese Gyöngyvérrel közösen indították el azt a konferenciasorozatot, mely a magyar őskor kutatás  kétévente megrendezésre kerülő, legfontosabb hazai fórumává vált. A konferencia anyagát tartalmazó kötet ΜΩΜΟΣ I. néven 2001-en jelentették meg a szervezők. 2000 novemberében részt vett az Őskoros Kutatók II. Összejövetelének szervezésében, majd a 2004-ben megjelent, a konferencia anyagát tartalmazó ΜΩΜΟΣ II. kötet szerkesztésében.

A Déri Múzeum 2001. augusztus 17-én megnyitott új állandó régészeti kiállításának egyik szervezője és kivitelezője, melyből a temetkezési formákat bemutató bronzkori részt Dr. Sz. Máthé Mártával közösen tervezték.

1999-ben kezdte meg tanulmányait az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola Régészeti Programján Dr. Bóna István professzor vezetésével. 1999-től Kiss-Varga Miklóssal közösen kora bronzkori fémek analízisével foglalkozó kutatást indított el. 1997-tő több rangos nemzetközi szakkonferencián vett részt előadóként és két hazai bronzkori konferencia (Tata, Százhalombatta – Koszider konferencia) résztvevője volt.

Alapító tagja az Ősrégészeti Társaságnak, valamint tagja a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat. PhD disszertációját, az ELTE Régészettudományi Intézetében 'A Felső-Tisza-vidék kora bronzkora a tell-kultúrákat megelőző időszakban' címmel 2006.júniusában summa cum laude minősítéssel védte meg (témavezető: Dr. Bóna István professzor).

Publikációs jegyzék:

1. Neue Beiträge zu den Bestattungen der Nyírség-Kultur. Újabb adatok a Nyírség-kultúra temetkezéséhez. in: NyJAMÉ XXXVII-XXXVIII., Nyíregyháza, 1997, 51-71.

2. Társszerzők: Sz. Máthé Márta, Csányi Marietta, Tárnoki Judit, Hajdú Zsigmond, Raczky Pál: Polgár-Kengyel-köz; Kora bronzkori település a Kr. e. III. évezredből. in: Utak a múltba (Paths into the Past), Az M3-as autópálya régészeti leletmentései (Rescue ex­cavations on the M3 motorway); Budapest, 1997, 59-61.

3. A Bihar és a Sárrét őskora. in: Itt és Most, A biharkeresztesi múzeumbarátok évente 4 számban megjelenő kulturális, helytörténeti, honismereti tájékoztatója (szerk.: Dankó Imre), 1997/5., Debrecen

4. Die Urnengräger der Makó-Kultur aus Komitat Hajdú-Bihar /Ost-Ungarn/. in: The Early and Middle Bronze Age in the Carpathian basin; Szerk.: Horia Ciugudean-Florin Gogâltan, Bibliotheca Musei Apulensis VIII, Alba Iulia, 1998, 55-66.

5. Gáborján-Földváron előkerült tőr öntőforma. in: Ősrégészeti Levelek 1., Budapest, 1999,  37-39.

6. A kora bronzkori Nyrség-kultúra települései Polgár határában. Siedlungen der früh­bron­zezeitlichen Nyírség Kultur in der Umgebung von Polgár. in: DMÉ 1997-1998, Debrecen, 1999, 49-128.

7. A Gáva-kultúra urnatemetője Vencsellő – Kastélykert lelőhelyről. Das Urnengräberfeld der Gáva-Kultur vom Fundort Vencsellő-Schlosspark. in: NyJAMÉ XLI; Nyíregyháza, 1999, 109-135.

8. Társszerző: Dr. Kis-Varga Miklós: Fajszi-típusú rézbalta Hajdúdorog-Szállásföldekről. in: Ősrégészeti Levelek 2., Budapest, 2000, 27-30.

9. Társszerző: Kulcsár Gabriella: Kora bronzkori temetkezés Jászdózsa-Kápolnahalomról. in: Ősrégészeti Levelek 2., Budapest, 2000, 44-48.

10. A Kárpát-medence ÉK-i részének kulturális és kronológiai kérdései a kora bronzkor időszakában. Cultural and chronological questions concerning the N-E part of the Carpathian Basin in the Early Bronze Age. in: ΜΩΜΟΣ I. „Fiatal Őskoros Kutatók" I. Összejövetelének konferenciakötete. Debrecen 1997. november 10-13; Debrecen 2001, 129-161.

11. Németi J.-Dani J: Néhány kora bronzkori sír az Érmellékről (Románia) és a Nyírségből (Magyarország) /Adalékok ÉK-Magyarország és ÉNy-Románia kora bronzkorához/ Some Early Bronze Age graves from the Érmellék (Romania) and Nyírség (Hungary) Some data on the Early Bronze Age of Northeast Hungary and Northwest Romania. in: NyJAMÉ XLIII., Nyíregyháza, 2001, 95-126.

!