dr. Bene János PhD

benejanos.JPG megyei múzeum igazgató

4400 Nyíregyháza, Jósa András u. 1.

Születési éve: 1955

Munkahelye: Jósa András Múzeum, Nyíregyháza

Kutatási területe: a 19-20. századi magyar történelem,

huszárság története

1955. augusztus 16-án született a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Her­nádbüdön. Iskoláit Baktalórántházán végezte, majd a nyíregy­há­zi Bessenyei György Tanárképző Főiskolára nyert felvételt magyar-történelem szakra, előtte 11 hónapos sorkatonai szolgálatot teljesítetett Kiskőrösön. A tanárképző főiskolán már az első évben bekapcsolódott a Tudományos Diákkör munkájába, három évig volt a diákkör titkára. Nyaranként dr. Németh Péter múzeumigazgató hívására részt vett a múzeum ásatásain. Jeles diplomával végezvén feleségével, egyben főiskolai csoporttársával, Zám­bó Erzsébettel Baktalórántházára, az ottani általános iskolába kerültek tanítani. 1979. január első napjaiban Jászberénybe hívták be tartalékos tiszti tanfolyamra, ahonnan augusztus elején szerelt le. Még a honvédségi szolgálata idején jelentkezett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem levelező történelem szakára. Időközben ismét dr. Németh Péter hívására munkahelyet változtatva, 1981. július 1-jétől a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumigazgatóság dolgozója lett történész, muzeológusként. Az egyetemet 1982-ben fejezte be kitüntetéses oklevéllel.

1986. január 1-jével a Jósa András Múzeum Történeti Osztályának vezetőjévé nevezték ki. Négy témakörben folytatott alaposabb kutatásokat: feldolgozta a nyíregyházi, a kisvárdai tűzoltóság történetét (melynek során sikerült 1986. nyarán kiásni és hazahozni a nyíregyházi tűzoltók 1945-ben Ausztriában elrejtett kincseit), az utolsó nemesi felkelés Szabolcs vármegyei történetét, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc megyei vonatkozású eseményeit, valamint a nyíregyházi és a megyéből sorozott katonaság történetét. Ezek a feldolgozások önálló kötetekben, cikkekben, tanulmánykötetekben jelentek meg. Bölcsészdoktori értekezését – melynek témája a nyíregyházi huszárok története volt – 1993. október 13-án védte meg a Kossuth Lajos Tu­­dományegyetemen, 1999. december 11-én ugyanott egyetemi doktori (PhD) fokozatot szerezett. Disszertációja témája a nyíregyházi katonaság második világháborús szereplése. Mindkét esetben Summa cum laude minősítést kapott munkáira.

1991-től munkatársaival kétévente huszártalálkozót rendeznek Nyíregyházán, 1995-től a Magyar Huszár Alapítvány égisze alatt, melynek a titkára. 1997-ben szép huszárszobrot állítottak a város egyik terén. 1992-ben nagy don-kanyari megemlékezést, 1998-ban pedig a szabadságharcra emlékezve egész napos, három helyszínes (Kemecse-Nagyhalász-Gávavencsellő) ren­dezvényt tartottak toborzótáncokkal, könyvbemutatóval, koszorúzásokkal, kiállítás­meg­nyi­tóval összekapcsolva.

Tagja a Magyar Történelmi Társulatnak, a TIT-nek, alapítója a TIT hadtudományi és bizton­ságpolitikai szakosztályának és a Magyar Huszár és Lovas Hagyományőrző Társaságnak. 2000. januárjától ellátja a Jósa András Múzeum Baráti Köre titkári feladatait is. Elnökségi tagja a Megyei Honismereti Szövetségnek és a munkahelyi Közalkalmazotti Tanácsnak.

1983-tól tíz évig volt óraadó a nyíregyházi főiskola történelem tanszékén, az utóbbi években pedig a debreceni egyetem történelmi intézetében vezet alkalmanként hadtudományi speciálkollégiumot.

Publikációs jegyzék:

1. A nemzetőrség és a honvédség szervezése a kisvárdai járásban 1848-49-ben. A Rétközi Múzeum Füzetei 9. Kisvárda, 1990. 95 p.

2. A nyíregyházi huszárok. A Jósa András Múzeum Kiadványai 31. Nyíregyháza, 1991. 152 p.

3. Nyíri bakák a Donnál. A Báthori István Múzeum Kiadványai 28. Nyírbátor, 1992. 150 p. Társszerző: Szabó Péter.

4. A nyíregyházi tűzoltók és kincseik. In.: Jósa András Múzeum Évkönyve XXXIII-XXXV. Nyíregyháza, 1993. 253-290. pp.

5. A nyíregyházi huszárok hadinaplója, 1941. (Szerkesztés, bevezető tanulmány, jegyzetek) A Jósa András Múzeum Kiadványai 35. Nyíregyháza, 1993. 127 p.

6. Népképviseleti választások Szabolcs vármegyében és Nyíregyházán. In.: MTA Tudományos Testülete Közleményei. Nyíregyháza, 1994. 5-28. pp.

7. Szabadhegy István huszár alezredes naplója. (Szerkesztés, bevezető tanulmány, jegyzetek) A Jósa András Múzeum Kiadványai 41. Nyíregyháza, 1995. 159 p.

8. Huszonnégyes honvédek a Kárpátokban. A Jósa András Múzeum Kiadványai 42. Nyíregyháza, 1997. 175 p. Társszerző: Szabó Péter.

9. Nemzetőrök és honvédek Szabolcs vármegyében. In.: Forradalom és szabadságharc a Felső-Tisza vidékén. Szerk.: Takács Péter, Nyíregyháza, 1998. 39-49. pp.

10. 115 éves a nyíregyházi tűzoltóság. Nyíregyháza, 1999. 243 p.

11. Lázár Sándor 4-es huszár főhadnagy naplója (1944). Jósa András Múzeum Kiadványai 46. (Szerkesztés, bevezető tanulmány, jegyzetek) Nyíregyháza, 1999. 71 p.

12. A működő kórház 100 éve. In.: Adalékok a száz éves nyíregyházi kórház történetéhez. Nyíregyháza, 1999. 49-131. pp.

13. Újfehértó története 1711-től 1914-ig. In.: Újfehértó története. Újfehértó, 2000. 231-302. pp.

14. Tomka Emil: Harctéri napló 1944-1945. Jósa András Múzeum Kiadványai 48. (Szerkesztés, bevezető tanulmány, jegyzetek) Nyíregyháza, 2001. 392 p.

15. A nyíregyházi páncélosok a II. világháborúban. In.: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve. XLIV. évf. Nyíregyháza, 2002. 305-328. pp.

16. A magyar királyi honvéd huszár tisztikar (1938-1945). Társszerző: Szabó Péter. A Jósa András Múzeum Kiadványai 52. Nyíregyháza, 2003. 566 p.

17. A nyíregyházi Jósa András Múzeum I. világháborús emlékanyaga. In.: Történeti Muzeológiai Szemle. A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve 5. Budapest, 2005. 291-300. pp.

18. A Mikeczek. Szerkesztés. Budapest, 2005. 194 p.

!
!