Archive for december, 2007

Önálló tagintézmény lett a Kállay Gyűjtemény

péntek, december 28th, 2007

Ismert, hogy a Kállay nemzetség és Szabolcs vármegye történelme az évszázadok során szorosan összekapcsolódott, nem csak a földbirtokaik, de a politikai – társadalmi tevékenységük révén is. A família táblabírók, főszolgabírók, alispánok hosszú sora, és több megyei főispán mellett, minisztereket és miniszterelnököt is adott a hazának. A II. világháború után a Kállayak egy része emigrációba kényszerült. A gyűjteményalapítónk, Dr. Kállay Kristóf, Rómában ette közel 50 évig az emigránsok keserű kenyerét, miközben minden idegszálával itthon volt, hazavágyott, – noha Rómában kitűnő karriert futott be, köztiszteletben álló, ismert ember lett a Szuverén Máltai Lovagrend szentszéki nagyköveteként. Amikortól már megtehette, gyűjtötte, saját pénzén vásárolta s tulajdonába mentette a magyar kultúra nyugaton kallódó, általa fellelt tárgyi és szellemi emlékeit. Egyidejűleg több, szintén Rómában élő barátja is (pl. báró altorjai Apor Gábor, őrgróf Pallavicini Hubert, avagy Sir Duncan Oliver) gazdagította az egyre gyarapodó magángyűjteményt, a tulajdonukat képező tárgyi és írott forrásokkal.
A rendszerváltás küszöbén Dr. Érszegi Géza közreműködésével Dr. Németh Péter megyei múzeumigazgató, majd Csabai Lászlóné (ekkoron Nyíregyháza város tanácselnök asszonya) is megfordult Dr. Kállay Kristóf római otthonában, s megkezdődtek a tárgyalások a magángyűjtemény sorsát illetően.. A megkeresések időben történtek, mert Kállay Kristóf már eldöntötte, hogy muzeális értékeit szülőföldjén valamely közgyűjteményben / új múzeumban helyezi el. Az egyes darabokra, algyűjteményekre igényt tartott volna a Magyar Nemzeti Múzeum, az Országos Levéltár, az Országos Széchenyi Könyvtár, – hisz számos egyedi kincs volt közöttük – de ez a magángyűjtemény szétdarabolását jelentette volna. Amikor a szűkebb haza, a szeretett szülőföld, Szabolcs megye követei megjelentek nála, Kállay Kristóf eldöntötte, hogy gyűjteményét (annak egyben tartási feltételével) szülővárosának, Nyíregyházának ajándékozza. Az első római szállítmányok 1989 tavaszán érkeztek meg Nyíregyházára, Úsz István parochus közreműködésével, s amit minden évben 1992-ig újabb szállítmányok követtek. Mindezek azonban dobozokban, ládákban, raktáron álltak a JAM-ban. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 1992. szeptemberében döntött a magángyűjtemény átmeneti elhelyezéséről a Nyírvíz – palota egy 166 négyzetméteres lakásában, majd Mádi Zoltán polgármester megállapodást kötött a Megyei Múzeumok Igazgatóságával a folyamatosan bővülő gyűjtemény működtetéséről (a közüzemi díjak átvállalásával). 1993. március 10-én megnyitotta kapuit a Kállay Gyűjtemény.
1993-2003 között újabb és újabb adományokkal folyamatosan tovább gyarapodott a múzeum. A gyűjteményalapítón kívül számos Kállay leszármazottól vettünk át ajándékokat, majd a Kállayakkal leányágon rokon Ilosvay famíliában is mecénásokra találtunk. Pl. Ilosvay Ferenc vadászíró özvegye, a Bécsben élő Johanna Ilosvay, 1993-tól gyarapítja máig a Kállay Gyűjteményt, előbb elhunyt férje, majd nagyapja, Oscar Dietrich neves bécsi arany- és ezüstműves hagyatékából is. Dr. Kállay Kristóf látván az eredményeket, a rendszerváltáskor szóban hozott döntését 2004-ben írásban megerősítette és véglegesítette: a Gyűjteményt Nyíregyháza városnak, ill. SzSzB megyének adományozza, osztatlan közös tulajdonban, az egyben tartás feltételével. „Lokálpatriotizmusomon túl döntésemben kötelez, hogy közvetlen felmenőim Szabolcs megyének prominens vezetői voltak, ezen túl így látom megnyugtatónak a gyűjteményem egyben tartását, szándékom szerinti további kezelését, bővítését” – írta. Nagy örömmel fogadta a megyei döntést a Kállay Gyűjtemény végleges elhelyezéséről egykori szülőházában, amit már nem tudott megélni, 2006-ban megtért Teremtőjéhez.
A múzeumunk 2004-től is tovább gyarapodik, mára az itt őrzött muzeális értékű tárgyak és írott források száma megközelíti a 28 ezret. Több algyűjteményünk van (falerisztikai, iparművészeti, képzőművészeti tárgyak, kortörténeti értékű fotók, írott források, és 13 ezer kötetes könyvtár, fele angol, német, francia, olasz nyelven írodott), közöttük számos kincs hazai közgyűjteményben csak nálunk található meg.

A múzeumunk elért eredményeit is figyelembe vette a SzSzB Megyei Közgyűlés, amikor 2007. április 2-án a 22/2007.(IV.20.) sz. határozatával, a SzSzB Megyei Múzeumok Igazgatósága tagintézményeként megalapította a Kállay Gyűjteményt. Majd az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007. X. 12-én megadta a múzeumi működési engedélyt Kállay Gyűjtemény néven, szakmai besorolását közérdekű muzeális gyűjteményként határozták meg. Gyűjtőköre: történet, numizmatika (s a Kállay család rokoni és baráti köre történetét, életét dokumentáló kulturális javak). Gyűjtőterülete: országos, valamint a határon túli területek is, a kétoldalú és nemzetközi egyezmények figyelembevételével. A működési engedélyt 2007. november 9-én a Kállay Gyűjteményben adta át Dr. Vígh Annamária, a Közgyűjteményi Főosztály vezetője. Az ünnepségen Fülöp István, a Megyei Közgyűlés elnöke, és Csabai Lászlóné, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere is köszöntötte a megalakult új intézményt. Az ünnepségen vettem át Fülöp István elnök úr kezéből a SzSzB Megyei Közgyűlés Emlékplaketjét, a Kállay Gyűjtemény körül végzett 16 éves munkámért.

Jelenlegi igen szűkös helyünkön (Nyírvíz-palota) nagy a zsúfoltság, nincs raktárunk, – de a kiállítótermekben tetszetős kiállításokkal fogadunk hétköznapokon látogatókat. Végleges helyünk a már említett, Bessenyei téren álló egykori Kállay úrilak (utóbb Megyei Hadkiegészítési Parancsnokság) lesz, ami felújítási pénz hiányában sajnos omladozik. Szeretném remélni, hogy már nem sokáig, és végre méltó helyen fogadhatjuk a múzeumbarátokat.

Dr. Lakatos Sarolta
a Kállay Gyűjtemény
igazgatója

Üdvözlet!

csütörtök, december 13th, 2007

Üdvözöljük honlapunk látogatóit!


Az oldal a Tiszántúli Történész Társaság hivatalos honlapja. Honlapunkat rendszeresen frissítjük. Kérlek nézz vissza később is!