Veress Zsófia

veress-zsofi.JPGmuzeológus – Debrecen

4032 Debrecen, Mikszáth Kálmán u. 85. fsz. 2.

zsofkav@freemail.hu

Születési éve: 1978

Munkahelye: Déri Múzeum, Debrecen

Kutatási területe: Bihar vármegye 17-18. századi története

1996-ban nyert felvételt az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakára, majd pedig 1998-ban a latin nyelv- és irodalom szakra, melyre főként azért esett a választása, mert úgy gondolta, hogy a későbbiekben a történelem szakot jól kiegészítheti, akár a kutatások vagy levéltári munka során is. Történelem tanári oklevelét 2001-ben, a latint pedig 2003-ban szerezte meg.

1996-ban orosz, majd 2003-ban német nyelvből szerezett középfokú, „C" típusú nyelvvizsgát.

Latin nyelvből írott szakdolgozatában Debrecen város magisztrátusának 1606-1607-es jegyzőkönyveiben előforduló kétnyelvűség problematikájával foglalkozott és e munka során került kapcsolatba a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárral ill. az ott folyó munkával. Már ezt megelőzően – és aztán a későbbi években is – megbízási szerződéssel részt vett a Magisztrátusi jegyzőkönyvek hely- és névmutatóinak elkészítésében.

2005-ben felkérést kapott a Levéltár részéről egy évfordulós Bocskai-kötet – Iratok Bocskai István és kora történetéhez – latin nyelvű iratainak sajtó alá rendezésére, regesztázására. A kötetet 2005 októberében adták ki. A Magisztrátusi jegyzőkönyvekhez is kapcsolódóan készült el szintén 2005-ben egy tanulmánya a Levéltári Évkönyv számára.

Második diplomája kézhezvétele után 2003 szeptemberétől 2004 júniusáig a Svetits Katolikus Gimnáziumban történelmet és latint tanított, 2004 szeptemberétől pedig a hajdúnánási Makláry Lajos Általános Iskolában történelmet és németet. 2005. november 1-től a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Déri Múzeum muzeológus gyűjteménykezelőjeként dolgozik.

 Publikációs jegyzék:

1. Iratok Bocskai István és kora történetéhez. Debrecen, 2005. (Az eredeti latin nyelvű szövegrészek fordítása, a latin nyelvű szövegek sajtó alá rendezése, regeszták készítése, latin nyelvű szövegrészek átírásának ellenőrzése, a szerkesztő munkatársa.)

2. Latin-magyar kétnyelvűség Debrecen városának 1606-1607-es magisztrátusi jegyző­könyveiben. (HBmL. Évkönyv, megjelenés alatt)

!